تیزهوشی

تیزهوشی

این فایل در قالب word تهیع شده است. قسمتهایی از این فایل را بخوانید: 
چند تعريف از استعداد (تيزهوشي)
تعريف رنزولي[1] (1998) از استعداد شامل، تأثير متقابل 3 کيفيت اصلي و ضروري: توان بالاتر از حد متوسط اجراي وظايف، انگيزش ذاتي و خلاقيت مي باشد.
طبق تعريف فيدلر[2] (1999) کودکان و نوجواناني که شواهدي از ظرفيت بالاي عملکرد در زمينه هايي همچون هوش، خلاقيت ظرفيت هنري و رهبريت يا در رشته هاي خاصي از تحصيل از خود نشان مي دهند، نيازمند خدمات يا فعاليت هايي…

دیدگاه‌تان را بنویسید:

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان