دانلود کتاب شمس المعارف

دانلود کتاب شمس المعارف

دانلود کتاب شمس المعارف

معرفی کتاب:شمس المعارف کبری نسخه خطی ارتش 
نويسنده:محی الدین ابی العباس احمدبن شیخ مغربی
مترجم:
تعداد صفحات:126
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:عربی
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب سحرالعیون

دانلود کتاب سحرالعیون

دانلود کتاب سحرالعیون

معرفی کتاب:سحرالعیون نسخه خطی درعلم کیمیا لیمیا هیمیاسیمیا
نويسنده:ملا حسین کاشفی
مترجم:
تعداد صفحات:82
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب افسون و سحر

دانلود کتاب افسون و سحر

دانلود کتاب افسون و سحر

معرفی کتاب:افسون و سحرﻋـﺰﯾـﻤـﻪ ﻭ ﭼـﯿﺰﯼ ﮐـﻪ ﺷـﺨـﺺ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻓـﺖ ﻭ ﺻـﺪﻣـﻪ ٔ ﭼـﺸـﻢ ﺯﺧﻢ ﻭ ﺯﻫـﺮ ﺣﯿـﻮﺍﻧـﺎﺕ ﺯﻫـﺮﺩﺍﺭ نـظیـر مـار و عـقرب و… ﻣﺤـﻔﻮﻅ ﺩﺍﺭﺩ.
کتاب زیر بـا نام دم و افسون حیوانات در باب همین مضمون هست.که بصورت فایل Rar بود که توسط کانال کتاب نایاب بصورت فایل پی دی اف برای استفاده شما عزیزان تبدیل شـد.
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:240
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
اگرمتون توضيحات کمي امروزی است…

دانلود کتاب مرتاض نامه هندی

دانلود کتاب مرتاض نامه هندی

دانلود کتاب مرتاض نامه هندی

معرفی کتاب:مرتاض نامه هندیخواص شناسی(خواص اسماءالله خواص آیات و سوره ها خواص ادعیه حرز خواص اوراد و اذکار و ختومات خواص تعاویذ و رُقی خواص حروف و جُمَل و اشکال * خواص الاشیاء * (خواص طبع ها) جفر رمل عددشناسی علم اوفاق تفأل استخاره علم الاعضاء علم الاکتاف وهم و دم قیافه شناسی کف بینی ستاره بینی ملاحم تعبیر خواب هیپنوتیزم مانیه تیزم تلقین به نفس تله پاتی تخلیه روح روشن بینی و …
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:212
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان…

دانلود کتاب گنج العرش کلیات بحرالعجائب

دانلود کتاب گنج العرش کلیات بحرالعجائب

دانلود کتاب گنج العرش کلیات بحرالعجائب

معرفی کتاب:بحر العجائبﮐﻠﯿﺎﺕ ﺑﺤﺮﺍلعجائب نویسنده ﺍاﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﻨﺪﯼ هﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺩرﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﺩﻋﯿﻪ و… ﻣﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:127
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب سحر الفرعون

دانلود کتاب سحر الفرعون

دانلود کتاب سحر الفرعون

معرفی کتاب:سحر الفرعون خطی مصور 
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:45
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب ﺩﯾﻮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﯼ ﻧﺎﻣﻪ

دانلود کتاب ﺩﯾﻮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﯼ ﻧﺎﻣﻪ

دانلود کتاب ﺩﯾﻮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﯼ ﻧﺎﻣﻪ

معرفی کتاب:ﺩﯾﻮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﯼ ﻧﺎﻣﻪﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ
ﮐﺘﺎﺏﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﺣﻖﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻧﯿﻮﯼﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻬﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ . ﻃﻠﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮﯾﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻮﻟﻒ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭﻃﻠﺴﻤﺎﺕ ﻗﻮﯼ ﭼﻪ ﺍﺯ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯﻣﻮﮐﻠﯿﻨﯽ ﮐﻪﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ…

دانلود کتاب اعتقادات شیعه

دانلود کتاب اعتقادات  شیعه

دانلود کتاب اعتقادات شیعه

معرفی کتاب:اعتقادات شیعه نويسنده:شیخ صدوق
مترجم:
تعداد صفحات:81
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب ارشاد شیخ مفید ترجمه فارسی

کتاب  ارشاد شیخ مفید ترجمه فارسی

کتاب ارشاد شیخ مفید ترجمه فارسی

معرفی کتاب:ارشاد شیخ مفید 
نويسنده:شیخ مفید (ره)
مترجم:
تعداد صفحات:425
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن

دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن

دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن

معرفی کتاب:نظام کائنات در قرآن
 
نويسنده:س.بینا
مترجم:
تعداد صفحات:142
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب نقش آسمانی و زمینی یهوه

دانلود کتاب نقش آسمانی و زمینی یهوه

معرفی کتاب:نقش آسمانی و زمینی یهوه 
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:18
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب احکام نجوم دربیان کواکب وبرج ها

کتاب احکام نجوم دربیان کواکب وبرج ها

کتاب احکام نجوم دربیان کواکب وبرج ها

معرفی کتاب:احکام نجوم دربیان کواکب وبرج ها 
نويسنده:ابوریحان بیرونی
مترجم:
تعداد صفحات:228
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

دانلود کتاب خواص آیات

دانلود کتاب خواص آیات

دانلود کتاب خواص آیات

معرفی کتاب:خواص آیات  
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:88
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب شفاء الاسقام والاخران

کتاب شفاء الاسقام والاخران

کتاب شفاء الاسقام والاخران

معرفی کتاب:شفاء الاسقام والاخران 
نويسنده:مولانا محمد عمر
مترجم:
تعداد صفحات:62
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب اسرار یهود و آخر الزمان

کتاب اسرار یهود و آخر الزمان

کتاب اسرار یهود و آخر الزمان

معرفی کتاب:اسرار یهود و آخر زماننويسنده:امیر رضا رجایی
مترجم:
تعداد صفحات:1264
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب انرژی اذکار یا اسماء الهی

کتاب انرژی اذکار یا اسماء الهی

کتاب انرژی اذکار یا اسماء الهی

معرفی کتاب:انرژی اذکار یا اسماء الهی بیان شیوه ی شیخ بهایی و امام محمد غزالی تسخیر موجودات غیر ارگانیک
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:50
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

کتاب اسماء الحسنا

کتاب اسماء الحسنا

کتاب اسماء الحسنا

معرفی کتاب:اسماء الحسنینامهای زیبای خداوند
نويسنده:ملا حبیب الله شریف
مترجم:محمد رسول دریایی
تعداد صفحات:29
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

اسرارقاسمی(متن کامل و بدون سانسورعلوم غریبه)

اسرارقاسمی(متن کامل و بدون سانسورعلوم غریبه)

اسرارقاسمی(متن کامل و بدون سانسورعلوم غریبه)

کمال‌الدین حسین واعظ کاشفی (۸۴۰ ه‍ ق در سبزوار – ۹۱۰ ه‍ ق در هرات) معروف به مولانا حسین واعظ کاشفی یا ملا حسین نویسندهٔ پرکار، صوفی، و واعظ تأثیرگذار در عهد تیموریان بود. عمده شهرت او به واسطهٔ نگارش مقتل روضة الشهدا است که در دوران صفویه برای اجرای تعزیه و روضه‌خوانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. گرایش‌های مذهبی کاشفی همواره مورد سؤال بوده‌است؛ حتی در عصر خودش. اما به اعتقاد اکثر مورخین بر خلاف تبلیغات وسیعی که در دوران…

حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی

چکیدهپایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی،…

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی

جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی

چکیدهدر سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده­ی فقهی دستمایه­ی برخی از پژوهشگران عرصه­ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف­اند که از عدالت قاعده­ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده­ای…

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی با تکیه برمتون وده یی، اوستایی

چکیدهاین رساله به بررسی جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی با تکیه بر آموزه­های وده­یی، اوستایی پرداخته و در آن چگونگی طبقات اجتماعی و قوانین حاکم بر آنها بررسی شده است. سیر تحول و تطور نظام طبقاتی با ورود آریایی­­ها به سرزمین ایران آغاز شد و با مستقر شدن آنها در هند ادامه یافت. مفاهیمی چون برهمنان، کشتریه، وایشیه و شودره دلیل بر این مدعاست.
مبحث نظام طبقاتی جایگاه ویژه­ای در مطالعات هندوایرانی دارد. از این رو در این…

مباني قر آني كرامات اولياء

مباني قر آني كرامات اولياء

مباني قر آني كرامات اولياء

چكيده:كرامات اوليا، امري است كه گرچه در عرفان از ارزش معرفتي چنداني برخوردارنيست، اما گويا مسئله‌اي است كه هماره عرفان را دست‌خوش دشواري‌هاي بسيار نموده است. حرف نهايي در مباني اين مسئله را بايد از دهان قرآن و زبان سنت شنيد.
كرامت، مفهومي هم‌زاد با معجزه و ولايت، مقامي فراتر از نبوت است و هر كدام با خرده‌كاري‌هاي خود با اینکه در بيشتر نگاشته‌هاي عرفاني، بابي را به خود اختصاص داده‌اند اما بدين بخش از جستار يعني…

مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود و صحیفه سجادیه

چکیدهتحلیل مضمون یکی از مهم­ترین روش­های تحقیق کیفی است که طی آن محقق به جدا­سازی، مفهوم‌بندی، ادغام و یکپارچه کردن داده­ها می­پردازد، تحلیل مضمون صحیفه سجادیه به عنوان یک متن دعایی معتبر در سنت شیعه از یک سو و نیز دعا­های مسیحی به ویژه آنچه در مزامیر داوود آمده است از سوی دیگر، و ارجاع مضمون­ها به یکدیگر، نتایج قابل توجهی را به دنبال دارد در هز دو دسته از متون مضامین کلیدی عبارت­اند از: ستایش، اعتراف، درخواست، تضرع و…

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی

چكيده اين تحقيق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان‌شناسی از دیدگاه علامه حسن‌زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی…

علوم غیبی واسرارآن

علوم غیبی واسرارآن

علوم غیبی واسرارآن

راز بزرگ یا راز رازها به تعبیر موریس مترلینگ، راز شناسائی خداوند یا خالق جهان هستی است، که در رهگذر آن مسائلی چون پیدایش جهان، انسان و… مطرح می شود. مترلینگ برای گشودن این راز، به جستجوئی ژرف در مذاهب غیر الهی (هندوئیسم، مذاهب مصر باستان، کلده و آشور، ایران باستان و…) می پردازد و علوم غیبی را از دیدگاه آنان مورد بررسی قرار می دهد. علوم غیبی یا پنهانی یا علوم ما بعد الطبیعه به معرفت هایی گفته می شود که مسائلی نظیر ذات خداوند، جهان پس از مرگ،…

دنیای پس از مرگ

دنیای پس از مرگ

دنیای پس از مرگ

کتاب حاضر یکی از آثار معروف موریس مترلینگ به شمار آمده و مسائل بحثانگیزی را دربارۀ جهان آخرت مطرح کرده است. این مسائل ضمن اینکه ساده مینماید،در عین حال پیچیده و پراکنده هستند، به طوری که ایجاد ارتباط منطقی میان مسائل مزبور بعضا دشوار بوده و دیدگاههای متفاوتی را دربارۀ یک موضوع خاص عرضه میکند……

نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا

نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر  نظرات مولانا

نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر نظرات مولانا

چکیدهموضوع اين تحقيق نقش تقريبي صوفيان ايراني در قرن هفتم با تاكيد بر نظر مولانا است كه با هدف تبيين چگونگي تاثير نقش صوفيان قرن هفتم درتقريب بين مذاهب صورت گرفته است.
در حقيقت اين پژوهش به دنبال اين است: كند و كاو در مفهوم تقريب و تصوف و رابطه بين اين مفاهيم، بررسی نقش صوفيان قرن هفتم در تقريب مذاهب، بررسي آثار مولانا، شناخت نقش مولانا در تقريب بين مذاهب.
مباحث نظري اين پژوهش تركيبي از مقوله‌هاي تصوف وعرفان، شريعت و طريقت و سيري در…

جن چیست؟

جن چیست؟

جن چیست؟

جن چگونه موجودی است؟ایا شما هم کنجاوید بدونین جن چی هست؟ اصلا وجود داره یانه ؟ چشکلیه؟ همه چیز توکتابی که براتون گذاشتیم موجوده
علاقه مندان به جن ازدست ندید این کتاب رو
توضیح کاملی درمورد جن داده شده است
 
50صفحه…

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم  از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

نسبت قبح اخلاقی با ارزش زیباشناختی فیلم از منظر اخلاق‌گرایی میانه‌رو

چکیدهیکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در زمینه‌ی نسبت اخلاق و فیلم این است که آیا می‌توان فیلمی را به واسطه‌ی داشتن قبح اخلاقی، فاقد ارزش زیباشناختی یا دارای نقص زیباشناختی دانست؟ در پاسخ به این پرسش از افلاطون تا کنون، دیدگاه‌های مختلفی همچون «اخلاق‌گرایی افراطی»، «اخلاق‌گرایی میانه‌رو»، «زیباگرایی»، «خودآیینی‌گرایی میانه‌رو»، «نااخلاق‌گرایی افراطی» و «نااخلاق‌گرایی…

نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

نظام اخلاق در اندرزنامه های پهلوی

چکیدهموضوع اخلاق در دین زرتشتی از جایگاه مهمی برخوردار است. در دوران ساسانی ما شاهد شکوفایی سبک خاصی در ادبیات اخلاقی هستیم که امروزه با نام اندرزنامه­ها شناخته می­شود. اندرزنامه­ها، از سنخ اخلاق عملی هستند که با ویژگی­های خاصی، سعی دارند تا مخاطبان خود را اخلاقی بار بیاورند. این نوشتار تلاش دارد تا نشان دهد که می توان اندرزنامه­ها را در یک چارچوب دید. اهمیت این موضوع زمانی مشخص خواهد گردید که ارکان این نظام و مفاهیم کلیدی آن…

پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

پاسخ  مسأله اگزیستانی شر  از راه الاهیات شبانی

پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

چکیده:مسأله اگزیستانی شر، مسأله ای است که در پارادیم احساسی و عاطفی رخ می دهد و به هیچ عنوان فلسفی یا منطقی نیست. بنابراین دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به این مسأله عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. در حقیقت این مسأله زمانی دامن‌گیر انسانِ خداباور می شود که با بروز شري که او را بی پناه و سرگشته ساخته است، احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و در آستانه بی اعتمادي به خداي عاشق و مراقبت کننده قرار می گیرد؛ انسان در این حالت منتظر تبیین یا توجیه نیست،…

روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

چکیده:موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام…

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقه های مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقه های مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

سیر تحول اصل احتیاط نزد فقه های مذاهب و بررسی موارد فقهی آن

چكيدهمسأله احتیاط یکی از اصولی است که فقهای مذاهب دوجا از آن استفاده می‌کنند، نخست در جایی که نصی وجود ندارد، و دوّم جایی که نصّ وجود دارد و آن هم به خاطر تعارض یا اجمال نص می‌باشد، و از آن جایی که اصل احتیاط و قلمرو آن در طول تاریخ بین علما فراز و نشیب داشته است، از این رو، برخی آن را بر اصول دیگر (برائت و استصحاب) ترجیح داده و برخی آن را مرجوح دانسته‌اند و قلمرو و سیر تاریخی آن بین مذاهب متفاوت است؛ در این رساله تلاش می‌شود که ابعاد…

شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم جوالیقی

شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم جوالیقی

شخصیت و اندیشه های کلامی هشام بن سالم جوالیقی

چکیدهتاریخ شکل گیری کلام امامیه، بزرگان و اندیشمندانِ نخستین این دانش، ارتباط اینان با یکدیگر و اهل‌بیت علیهم‌السلام در عصر حضور، مباحث کلامی و روش‌های مورد استفاده اینان در فرآیند تکلم و … از جمله مباحث مهمی است که سهم به‌سزایی در به دست دادن تاریخی از تفکر شیعه دارد. امروزه این مشکل از سوی برخی مطرح می‌شود که کلام امامیه نه در محتوا و نه در روش، اصیل نیست و ریشه در آموزه‌های اصیل تشیع ندارد و اندیشمندان نخستین شیعه را…

تبیین رابطه‌ی جیوه و آتمن مطابق آموزه های شوتا‌ شوتره اوپه نیشد

تبیین رابطه‌ی جیوه و آتمن مطابق آموزه های شوتا‌ شوتره اوپه نیشد

تبیین رابطه‌ی جیوه و آتمن مطابق آموزه های شوتا‌ شوتره اوپه نیشد

چکیدهآموزه­های آیین هندو در متون کهن آن به روشنی بیان شده­است. اوپه­نیشد­ها از جمله کهن­ترین متون این دین محسوب می­شوند که براساس مبانی عرفانی و فلسفی پایه‌گذاری شده­اند. لذا بررسی دو اصل مهم این آیین یعنی جیوه و آتمن در این متون از آن جهت است که با دقت در این مبانی، سروده‌هاي وحدت وجودی و معرفت شناسی و نجات و درک و دریافت حقیقت یگانه، مشاهده می شود. انسان، این عالم صغیر و تجلی برهمن در زمین متشکل از دو بعد جسمانی و روحانی…

تسخیر زهره و آفتاب (نایاب)

تسخیر زهره و آفتاب (نایاب)

تسخیر زهره و آفتاب (نایاب)

نویسنده میگوید مدتها درفنون تسخیرات کواکب وتسخیرات جن وانس وعلم حب وبغض مشقت کشیدم وبخاصیت هریکی رسیدم واین مختصررانوشتم تا به هرکس بهره برسد تا این ضعیف رابدعاا خیریاد دارنداین کتاب به شرح تسخیر افتابست ومیگوید شخص چه باید بکند وچه ریاضتها باید بکشد تابرتسخیرافتاب موفق اید.ازبرگ13تسخیرزهره نگارنده می اید برهمان کیفیت که درتسخیرافتاب امد……

فرشتگان خدا

فرشتگان خدا

فرشتگان خدا

برخی از امور اعتقادی که مبنای اصولی در قرآن و حدیث دارند با برخی از امور خرافی و بی اساسی که در میان مردم رایج است و هیچ پایه و اساسی ندارد،درهم آمیخته است.از این رو بسیاری می پندارند که این امور بی اساس هستند. یکی از این امور مسئله فرشتگان;و نقش آنان در جهان آفرینش است. فرشتگان از موجودات خداوند هستند که در عالم غیب به انجام مأموریت های مختلفی می پردازند.آنان جز تسلیم در برابر خداوند،اختیار دیگری ندارد و بر اساس اراده حضرت حق به انجام امری…

کنزالحسینی (نایاب)

کنزالحسینی (نایاب)

کنزالحسینی (نایاب)

این کتاب بعلت نایاب بودن و مشکلات چاپی و املایی ک در نسخه های چاپ هندوستان داشته،توسط یکی از متخصصین علوم غریبه تصحیح و سپس توسط آقای محمد تقی حسین،مدیر کتاب فروشی مکتبه عربیه تجدید چاپ شده و در اختیار دوستداران این علم قرار داده شده است. 
279صفحه…

مفتاح الفلاح

مفتاح الفلاح

مفتاح الفلاح

مفتاح الفلاح یکى از ارزنده ترین کتب ادعیه در فرهنگ شیعى است که توسط یکی از بزرگترین دانشمندان و عرفای شیعه به رشته تحریر درآمده است . اهمیّت این اثر یکى به لحاظ جلالت قدر و مقام رفیع علمى و معنوى گردآورندۀ این اثر است که با شناخت دقیق و فهم عمیق خود از معارف معصومین علیهم السّلام مجموعهاى از احادیث متقن وارده در این باب را گردآورى نموده است. اهمیّت و ویژگى دیگر این مجموعه در اینست که یک برنامۀ روحى و روانى براى تمام اوقات شبانهروز مى باشد….

زندگی به روایت بودا اوشو(نایاب)

زندگی به روایت بودا  اوشو(نایاب)

زندگی به روایت بودا اوشو(نایاب)

زندگی حکایتی است که هم می تواند توسط یک ابله روایت شود و هم توسط یک بودا. دلم میخواهد قلمم کتابی را شروع کند و به انتها برساند.دلم میخواهد کتابی از خوبی و عشق بنویسد و روزی در قالب خود در دنیا تدریس شود و به اهل عالم بگوید که سراپرده یگانگی بلند شده به چشم بیگانگی یک دیگر را نبینند و همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار و همه مانند اعضای یک تن.پس چرا باید بین سیاه و سفید و زرد و سرخ فرق بگذارند.همه باید به یک چشم نگریسته شوند و بالاخره همه یکی شوند و…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان