هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه…

هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه...

هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه…

 چکیده
آنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها…) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد….

هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه….

هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه....

هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه….

 چکیدهآنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها…) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد….

رویکرد علامه طباطبایی (ره) نسبت به قصص قرآن…

رویکرد علامه طباطبایی (ره) نسبت به قصص قرآن...

رویکرد علامه طباطبایی (ره) نسبت به قصص قرآن…

  چکیده بدون تردید حجم قابل توجهی از آیات قرآن به بیان داستان ها و سرگذشت اقوام و انبیای پیشین اختصاص دارد. مفسرین قرآن هم هر یک به شیوه ی خاص خود این آیات را تفسیر کرده اند ، مانند علامه طباطبایی(ره) از مفسران بزرگ شیعه که با روش مخصوص به خود این آیات را تبیین و تشریح نموده است. پژوهش حاضر با عنوان « رویکرد علامه طباطبایی(ره) نسبت به قصص قرآن » درصدد است تا دیدگاه ها و روش های آن علامه بزرگوار را مورد توجه قرار دهد. در این راستا ابتدا…

سحروکهانت در قرآن و حدیث وحدیث….

سحروکهانت در قرآن و حدیث وحدیث....

سحروکهانت در قرآن و حدیث وحدیث….

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. 1
دیباجه. 3
فصلاول:کلیات و تعاریف. 6
1-1کلیات. 7
1-1-1 تعریف و اهمیت موضوع. 7
1-1-2 هدف از انجام تحقیق. 8
1-1-3 سابقه تحقیق. 8
1-1-4 فرضیه‌ها. 9
1-1-5روش تجزیه و تحلیل و استدلال. 10
1-1-6 استفاده‌کنندگان مستقیم از نتیجه تحقیق. 10
1-2تعاریف. 10
1-2-1 سحر از نظر ریشه لغوی. 10
1-2-2 تعاریف سحر درنظرعلمای اسلامی. 11
1-2-3 کهانت از نظر لغوی. 17
1-2-4 تعریف کهانت. 18
فصل دوم:تاریخ مختصرسحر و کهانت….

"شاخصه‌هاي ياران مطلوب اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) دركلام حضرت باتأكيد بر نهج‌البلاغه"….

"شاخصه‌هاي ياران مطلوب اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) دركلام حضرت باتأكيد بر نهج‌البلاغه"....

"شاخصه‌هاي ياران مطلوب اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) دركلام حضرت باتأكيد بر نهج‌البلاغه"….

 چكيده:هدف نهايي همۀ اديان الهي، برپايي حكومت عدل وفضيلت، درجهت ساختن جامعه‌اي نمونه است كه درآن همۀ افراد مستعد وطالب حقيقت، امكان دستيابي به هدايت الهي را دارند ومسير كمال وسعادت براي همگان گشوده است. اميرمؤمنان علي(عليه‌السلام) به عنوان رهبر بزرگ الهي، با گفتار وسيرۀ عملي خود، بهترين الگو را براي چگونگي دستيابي به حيات معنوي و كمال انساني، درجهت سعادت دنيا وآخرت ارائه فرموده‌اند.
آنچه در اين پژوهش، از طريق تحليل محتواي…

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید…

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید...

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید…

چکيدهاهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکرموردتأییدعقل است ولی اگر مستند به آیات وروایات گردد متقن ومحکم می شود چون عده ای واجب دینی رافقط در نماز و روزه می دانند وبه امر به معروف و نهی از منکر به دید یک مستحب وغیر تکلیفی می نگرند واز طرفی با معروفها ،منکرها وابزار شناخت آن آشنا نیستند. واز تاثیر علم ،تکنولوژی وتبلیغ بر نگرش ها نسبت به معروفها و منکرها نباید غفلت کنند . وازرابطه امر به معروف و نهی از منکر با آزادی و تعلیم وتربیت آگاهی…

مهارت های زندگی در سیره علوی..

مهارت های زندگی در سیره علوی..

مهارت های زندگی در سیره علوی..

چکیده:سازمان جهانی بهداشت در جهت پیشگیری اولیه از آسیب های روانی در جهان، مهارت های ده گانه ای را تدوین نمود. این مهارت ها شامل؛ مهارت خود آگاهی، مهارت همدلی، مهارت بین فردی، مهارت حل مسأله، مهارت تفکّر خلاق، مهارت مقابله با هیجانات، مهارت تصمیم گیری، مهارت تفکر انتقادی، مهارت مقابله با استرس، و مهارت ارتباط مؤثر می باشد. نیاز واقعی تدوین این مهارت ها از آنجا ناشی می شود که به دنبال صنعتی شدن جوامع گسترش تکنولوژی پیشرفته، توسه اقتصاد و…

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)…

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)...

اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)…

چکیدهپژوهش حاضر به عنوان «اخلاق تبلیغ در سیره رسول الله (ص)» می‌باشد؛ تاریخ پرفراز و نشیب جوامع انسانی گواهی می دهد که تبلیغ و ارتباط فکری و اعتقادی همواره بوده است. حتی جوامع ساده و ابتدای ناگزیر بودند پیامهای خود را با روشهای گوناگون مانند نقاشی، سنگ تراشی، دود، آتش، اشاره‌ها، شایعات و… به یکدیگر منتقل کنند و آثار بر جای مانده از نسلهای پیشین، مانند خطها و تصویرها بر روی سنگها اثبات گر این ادعاست که افراد و جوامع پیشین به…

معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو…

معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو...

معناشناسی تقدیر الهی و واژه های هم بسته در قرآن و روایات تفسیری با روش ایزوتسو…

چکیده:ریشۀ قدر از پربسامدترین واژگان قرآنی به حساب می­آید. دست­یابی به آموزۀ مهم تقدیر، با تحلیل معناشناختی این واژه در متون اصیل اسلامی، میسّر می­شود. نسبت صرفی و هم­نشینی این واژه، کمک می­کند تا دو میدان معنایی قدرت و تقدیر الهی نمایان ­شوند. این دو از اوصاف خداوند است که در ارتباط با یکدیگر قرار دارند؛ لذا با قرار گرفتن قرآن به عنوان منبع اصلی و بهره­گیری از ثقل اصغر، روایات تفسیری، در مسیر معناشناسی این واژه گام بلندی…

تحلیل کلامی سکوت 25 سالۀ امیرالمومنین (علیه السلام) بر مبنای احتجاجات ایشان…

تحلیل کلامی سکوت 25 سالۀ امیرالمومنین (علیه السلام) بر مبنای احتجاجات ایشان...

تحلیل کلامی سکوت 25 سالۀ امیرالمومنین (علیه السلام) بر مبنای احتجاجات ایشان…

   چکیده موضوع خلافت و جانشینی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بعنوان یکی از شئون امامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه به تصریح قرآن کریم در آیۀ تبلیغ[1] بدون معرفی جانشین توسط رسولخدا (صلی الله علیه و آله) رسالت الهی ناتمام مانده و دین اسلام کامل نمی شود.
لذا رسولخدا (صلی الله علیه و آله) در موقعیتهای مختلف به معرفی جانشین خود که توسط خداوند متعال نصب شده بود پرداخت. و اوج این معرفی در روز غدیر خم انجام گرفت. مع الأسف بعد از…

ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)…

ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)...

ویژگی های استکبار و آثار آن درآموزه های امام علی(ع)…

چکیده :از آنجا که استکبار در دیدگاه امـام علـی (ع) محصول درک نـاصواب نفس ، غفلت از هدف غایی خلقت انسان ، بی اعتنایی به قوه عاقله ، عدم اهتمام به فطرت متعالی ، خروج از مدار توحید و نفی ربوبیت تشریعی خداوند است و این موضوع با مبانی فوق ، خودشیفتگی و حبّ ذات و طغیان غرایز و انحراف از فطرت را به همراه دارد؛لذا رساله ی حاضر تحت عنوان: « ویژگی های استکبار و آثار آن در آموزه های امام علی (ع) » در صدد است ضمن بررسی نقش غرایز و فطرت در شکل گیری…

همجنس گرایی در دین و روانشناسی …

همجنس گرایی در دین و روانشناسی ...

همجنس گرایی در دین و روانشناسی …

چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی همجنس گرایی از نگاه دین و روانشناسی است تا نقطه نظرات دینی و آراءاندیشمنداندر روانشناسی را نقد و بررسی کند. بدین منظور منابع دست اول ادیان توحیدی و غیر توحیدی، همچنین منابع بروز روانشناسی از جمله کتاب ها، مقالات و سایت های مربوط به مباحث روانشناسی جنسی- تربیتی به دقت جستجو گردید. و یافته هابه روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی گردآوری شد. این یافته ها به شیوه توصیفی تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید و نتایج ذیل بدست…

All About History Book of Christianity

All About History Book of Christianity

All About History Book of Christianity

Title: All About History Book of Christianity | Author(s): Hannah Westlake | Publisher: Future Publishing | Year: 2017 | Language: English | Pages: 148 | Size: 45 MB | Extension: pdf 

A story more than 2,000 years in the making
The story of Christianity is arguably history’s most extraordinary. From its humble beginnings, shrouded in myth and mystery, to its rise to imperial status, the All About History Book of Christianity tells a story more than 2,000 years in the making. Covering the myriad crusades, schisms, movements and individuals that have made Christianity what it is today, this is a must-read for curious enthusiasts and history buffs alike. Discover how Christians went from being a minority group persecuted by the Roman state to becoming the…

دانلود پاورپوینت مارکسیسم و انواع آن

دانلود پاورپوینت مارکسیسم و انواع آن

دانلود پاورپوینت مارکسیسم و انواع آن

مارکسیسم و انواع آن 
 
نوع فایل: PowerPoint
تعداد اسلاید(ها): 38
 
 
چکیده:
مارکسیسم، نقطه مقابل سرمایه‌داری است که در دایره‌المعارف این‌گونه تعریف می‌شود: «نظامی اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی نهاده‌های تولید و توزیع کالا که مشخصه آن وجود یک بازار آزاد رقابتی است که با انگیزه سود بیشتر هدایت می‌شود. مثلاً اگر تعداد نفر/ساعت نیروی کار مورد نیاز برای تولید یک جفت کفش، دو برابر یک کیف است، در بازار و در درازمدت قیمت کفش…

معجزات قرآن کریم

معجزات قرآن کریم

معجزات قرآن کریم

معجزات قرآن کریمفایل تصویری معجزات علمی قرآن کریم
از زبان دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان

حاصل سال ها تحقیق و پژوهش در آیات قرآن کریم
قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خداست که به صورت وحی از سوی او توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله، نازل گردیده‌است.[۱] مسلمانان، قرآن را بزرگترین معجزهٔ محمد و روشن‌ترین دلیل بر پیامبری او می‌دانند.[۲] قرآن اصلی‌ترین منبع وحی در اسلام به‌شمار می‌آید و به زبان…

نام كتاب : بيست گفتار بيست گفتار متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : پائيز 1370

نام كتاب : بيست گفتار  بيست گفتار متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : پائيز 1370

نام كتاب : بيست گفتار بيست گفتار متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : پائيز 1370

نام کتاب : 20 گفتار نویسنده / مترجم: استاد مرتضی مطهری زبان کتاب: فارسی تعداد صفحات: 286 حجم کتاب: 650 کیلوبایت نوع فایل: exe چاپ : چاپ هفتم پائیز 1370 فهرست : دارد مناسب اجرا بر روی : تمامی رایانه هاشرحی کوتاه از کتاب / مقدمه کتاب:
کتاب حاضر ، مجموعه‏ای است مشتمل بر بیست سخنرانی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری که بین سالهای 1378 تا 1382 قمری برابر با 1338 تا 1341 شمسی‏ برای عموم ایراد شده و در زمان حیات استاد به چاپ رسیده است و اکنون‏ با حروفچینی جدید و کیفیت…

نام كتاب : عدل الهی چاپ هفتم : آبان 1372 ناشر : انتشارات صدرا

نام كتاب : عدل الهی  چاپ هفتم : آبان 1372 ناشر : انتشارات صدرا

نام كتاب : عدل الهی چاپ هفتم : آبان 1372 ناشر : انتشارات صدرا

 

فهرست مطالب کتاب: عدل الهي
È

//
فهرست مطالب

مقدمه
13

عصر ما از نظر دينی و مذهبی
13

نگاه به مطالب كتاب
16

جبر و اختيار
17

طرح مسأله عدل در بين متكلمين
18

حسن و قبح ذاتی
19

مستقلات عقليه
20

مسئله غرض و هدف در افعال خدا
21

مشخص شدن صفوف اهل كلام
23

عدل يا توحيد ؟
24

درگيری اشاعره و معتزله
25

تأثير كلام اسلامی در فلسفه اسلامی
27

مكتب عقلی شيعی
27

طرح اصل عدل در حوزه فقه
29

جدال…

آيين‌ كشورداری (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) محمد صفر جبرئيلی‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

آيين‌ كشورداری (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) محمد صفر جبرئيلی‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

آيين‌ كشورداری (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) محمد صفر جبرئيلی‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آيين‌ كشورداری
(مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع))
محمد صفر جبرئيلی‌
به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌ جوان‌
ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 

 
آيين‌ كشورداری
مقدمه
فصل‌ اول/آيين‌ كشورداري‌ در عرصه اخلاق و فرهنگ‌
فصل‌ دوم/آيين‌…

نام کتاب :احكام حقوقى 1 موضوع :احکام تهيه کننده : مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه

نام کتاب :احكام حقوقى 1 موضوع :احکام تهيه کننده : مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه

نام کتاب :احكام حقوقى 1 موضوع :احکام تهيه کننده : مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه

منابع و مآخذ قرآن كريم .نهج البلاغه .الاحكام السلطانيه ، ماوردى .بحارالانوار ، مجلسى (ره) ، اسلاميه .تحريرالوسيله ، امام خمينى (ره) ، چاپ نجف .ترجمه و شريح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پيام اسلام .التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت .شرح لمعه ، شهيد ثانى (ره) ، چاپ سنگى .صحيفه نور ، وزارت ارشاد وفرهنگ اسلامى .قاموس قرآن ، سيد على اكبر قرشى .قضا و قضاوت در اسلام ، انتشارات المهدى .كتاب البيع ، امام خمينى (ره) ، اسماعيليان .لسان…

اخلاق كارگزاران‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي (ع)) علي‌اكبر ذاكري‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معا

اخلاق كارگزاران‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي (ع)) علي‌اكبر ذاكري‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معا

اخلاق كارگزاران‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي (ع)) علي‌اكبر ذاكري‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معا

 
اخلاق كارگزاران‌
(مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي (ع))
علي‌اكبر ذاكري‌
به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشة‌ جوان‌
ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

 

 
 
اخلاق كارگزاران
مقدمه‌
أ . فضايل‌ اخلاقي‌ كارگزاران‌
ب‌. پيراستگي‌هاي‌ اخلاقي‌ كارگزاران‌
سرانجام‌
كتابنامه
 

 …

نام كتاب : اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : 12 ارديبهشت 1372

نام كتاب : اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب  اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : 12 ارديبهشت 1372

نام كتاب : اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اثر متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ هفتم : 12 ارديبهشت 1372

فهرست مندرجات

مقدمه
9

علاقه جنسی يا گناه ذاتی در جهان قديم
11

اخلاق جنسی و عقايد متفكرين جديد
19

عقيده ويل دورانت
22

عقيده برتراندراسل
23

نظريات طرفداران اخلاق نوين جنسی
25

تحليل و انتقاد از اخلاق نوين جنسی
27

سيستم نوين جنسی و مواد آن
31

راسل و مشكل بهبود نژاد بشر
34

ارزيابی اصول سيستم نوين جنسی
37

اصل آزادی
38

قسمت دوم
 

اجتماع خانوادگی و جنبه عمومی و خصوصی آن
43

اصل لزوم پرورش…

اخلاِق سياسي‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) مقصود رنجبر ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

اخلاِق سياسي‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) مقصود رنجبر ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

اخلاِق سياسي‌ (مجموعه‌ از چشم‌ انداز امام‌ علي‌(ع)) مقصود رنجبر ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه‌جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 

 
 
اخلاق سياسي
مقدمه‌
سياست‌ اخلاقي
رويكرد عدم‌ پايبندي‌ به‌اخلاق
اخلاق سياسي‌ و اخلاق مسؤوليت‌
سخن‌ پايانيپايگاه اطلاع رساني كانون انديشه جوان

فهرست‌ منابع‌
 
*. قرآن‌ مجيد.
*. نهج‌البلاغه‌، ترجمة‌ سيد جعفر شهيدي‌

 
فهرست‌ منابع‌
 

 …

عقلانيّت‌ معرفت‌ (ازديدگاه‌ علم‌شناسي‌ پوپر) (كتاب انديشه) سيد عبدالحميد ابطحي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌

عقلانيّت‌ معرفت‌ (ازديدگاه‌ علم‌شناسي‌ پوپر) (كتاب انديشه) سيد عبدالحميد ابطحي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌

عقلانيّت‌ معرفت‌ (ازديدگاه‌ علم‌شناسي‌ پوپر) (كتاب انديشه) سيد عبدالحميد ابطحي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه‌ فرهنگي‌ دانش‌

 عقلانيّت‌ معرفت‌
مقدمه‌
فصل‌ اوّل‌/ريشه‌هاي‌ توجه‌ به‌ عقلانيّت‌
فصل‌ دوّم‌/انتقال‌ از ابطال‌پذيري‌ به‌ عقلانيّت‌
فصل‌ سوّم‌/در جستجوي‌ معيار براي‌ عقلانيّت‌
فصل‌ چهارم‌/بازسازي‌ نظريه‌ شناخت‌ براساس‌ معيار نقدپذيري‌
فصل‌ پنجم‌/واقعيت‌ در منظر عقلانيّت‌ پوپري‌
خاتمه‌ و اشاره‌
فهرست‌…

مقالاتى پيرامون زندگى پيامبر و اهل بيت(ع)

مقالاتى پيرامون زندگى پيامبر و اهل بيت(ع)

مقالاتى پيرامون زندگى پيامبر و اهل بيت(ع)

مقالاتى پيرامون زندگى رسول خدا(ص ) مقالاتى پيرامون زندگى حضرت فاطمه(س) مقالاتى پيرامون زندگى امام على(ع) مقالاتى پيرامون زندگى امام حسن(ع) مقالاتى پيرامون زندگى امام حسين (ع) مقالاتى پيرامون زندگى امام سجاد (ع) مقالاتى پيرامون زندگى امام باقر (ع) مقالاتى پيرامون زندگىامام صادق (ع) مقالاتى پيرامون زندگى امام موسى بن جعفر (ع)مقالاتى پيرامون زندگى امام على بن موسىالرضا(ع)مقالاتى پيرامون زندگى امام محمد تقى( ع )مقالاتى پيرامون زندگى امام على…

احکام حقوقي2

احکام حقوقي2

احکام حقوقي2

قضاوت(قضاوت) كه عبارت از داورى كردن براى رفع نزاع و كشمكش در ميان مردم است ، يكى از مـنـصـب هـاى بـزرگـى اسـت كـه از جـانـب خـداونـد مـتـعـال بـراى پيغمبر(ص) و امامان معصوم (ع) و از جانب آنان براى فقيه جامع الشرايط تعيين شده است .(1)مـنـصـب قـضـاوت در ديـدگـاه اسـلام يـكـى از ارزشـمـنـدتـريـن و در عـيـن حال خطرناك ترين مناصب اجتماعى است ؛ قاضى نيز در يك نگاه نماينده خدا و با فضيلت تـريـن انسان ها(2) و در نگاه ديگر از شقى ترين مردم شمرده شده است…

دانلود گزیده ای ازنیایش های امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای ازنیایش های امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای ازنیایش های امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای ازنیایش های امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه با  صوت فارسی
حضرت امام سجاد علیه السلام ملقب به زین العابدین فرزند امام حسین علیه السلام و چهارمین امام شیعیان هستند که در دوران پر از اختناق اُموی می زیسته اند. ایشان همواره از جانب ماموران تحت نظر بودند و رفت آمد آن حضرت شدیداً کنترل می شده است. به همین دلیل مردم نمی توانستند از محضر ایشان استفاده کافی نمایند.
آن حضرت برای مقابله با این خفقان و کنترل شدید حکومت از سلاح دعا و…

نام کتاب :احكام حقوق جزايى اسلام

نام کتاب :احكام حقوق جزايى اسلام

نام کتاب :احكام حقوق جزايى اسلام

حقوق قضايي اسلام قاضي طرح دعوا در محكمه گواهي و شهادت حقوق جزايي اسلام زنا همجنس گرايي مشروبخواري سرقت محاربه ارتداد حقوق اقليتها منابع و ماخذمنابع و مآخذ قرآن كريم .نهج البلاغه .الاحكام السلطانيه ، ماوردى .بحارالانوار ، مجلسى (ره ) ، اسلاميه .تحريرالوسيله ، امام خمينى (ره ) ، چاپ نجف .ترجمه و شريح نهج البلاغه ، مصطفى زمانى ، پيام اسلام .التشريع الجنايى الاسلامى ، عبدالقادر عوده ، انتشارات بعثت .شرح لمعه ، شهيد ثانى (ره ) ، چاپ سنگى…

24 کتاب اخلاق

24 کتاب اخلاق

24 کتاب اخلاق

 

فلسفه اخلاق
اخلاق اسلامى

اخلاق نظامى (1)
نماز و شكوفه هاى زندگى

اخلاق نظامى (2)
روزنه اى به سوى اسرار الهى

اخلاق مديريت و فرماندهى (1)
اخلاق بسيج

اخلاق مديريت (2)
تعليم و تربيت در اسلام

اصول اخلاق اجتماعى
آداب معاشرت

اخلاق اقتصادى
رفتار سازمانى

سيره اخلاقى معصومين (ع )
اخلاق بسيج و آداب معاشرت

سيره اخلاقي-تربيتي امام خمينى (ره)
امام و روش زندگى

 
اصول اخلاق اسلامى

اخلاق خانواده
اخلاق و…

انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) (کتاب دانشجو) احمد جهان‌ بزرگي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسس ه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه

انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) (کتاب دانشجو) احمد جهان‌ بزرگي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسس ه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه

انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) (کتاب دانشجو) احمد جهان‌ بزرگي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسس ه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه‌
 
بنا به‌ اعتراف‌ تاريخ‌، همواره‌ يك‌ انديشه‌ سياسي‌ در اعصار گوناگون‌برسرنوشت‌ بسياري‌ از ملتها تأثير داشته‌ و چه‌ بسا تغييرات‌ اساسي‌ درسرنوشت‌ آنها ايجاد كرده‌ است‌. امروزه‌ نيز تأثير عميق‌ انديشه‌ سياسي‌امام‌ خميني‌ بر سرنوشت‌ بسياري‌ از ملتهاي‌ جهان‌ ـ از بوسني‌ تا جنوب‌شرق آسيا…

دانلود گزیده ای از نامه ها و خطبه های امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای از نامه ها و خطبه های امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای از نامه ها و خطبه های امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه با صوت فارسی

دانلود گزیده ای از نامه ها و خطبه های امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه با صوت فارسی
مجموعه حاضر شامل گزیده ای از خطبه ها و نامه های امیرمومنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه، به صورت کاملا صوتی و به زبان فارسی می باشد. با توجه به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به استفاده از سخنان پندآموز و روشن گر حضرت علی علیه السلام در جامعه و نسل جوان احساس می شود، جمعی از عاشقان اهل بیت علیهم السلام بر آن شدند تا مجموعه ای نفیس از فرمایشات…

نقدی برمبانی‌ معرفت‌ شناسی‌اومانیستی‌(و در آمدی‌ بر مبنای‌ معرفت‌شناسی‌ دینی‌) (کتاب اندیشه) مریم‌ صانع‌پور به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌

نقدی برمبانی‌ معرفت‌ شناسی‌اومانیستی‌(و در آمدی‌ بر مبنای‌ معرفت‌شناسی‌ دینی‌) (کتاب اندیشه) مریم‌ صانع‌پور به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌

نقدی برمبانی‌ معرفت‌ شناسی‌اومانیستی‌(و در آمدی‌ بر مبنای‌ معرفت‌شناسی‌ دینی‌) (کتاب اندیشه) مریم‌ صانع‌پور به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌

 
ایجاد و مدیریت محصولات فایلی

 

 
 
نقدی برمبانی‌ معرفت‌ شناسی‌اومانیستی‌
مقدمه‌
بخش‌ اول/اومانیسم‌ (بشرانگاری‌)
فصل‌ اول/تعریف‌ اومانیسم‌
فصل‌ دوم‌/تاریخچه‌ اومانیسم‌
بخش‌ دوم‌/‌ سیر معرفت‌شناسی‌ اومانیستی ‌(انسان‌ به‌عنوان‌ خاستگاه‌ شناخت‌)
فصل‌ اول‌/رنه‌ دكارت
فصل‌ دوم‌/باروخ‌ اسپینوز
فصل‌ سوم‌/ایمانوئل‌ كانت
فصل‌ چهارم‌…

نام كتاب : جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ نهم : تابستان 1368 ناشر : انتشارات صدر

نام كتاب : جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام  جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ نهم : تابستان 1368 ناشر : انتشارات صدر

نام كتاب : جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام جاذبه و دافعه علی عليه‏السلام متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری چاپ نهم : تابستان 1368 ناشر : انتشارات صدر

فهرست مطالب

پيشگفتار
7

مقدمه ( 17 – 34 )
 

قانون جذب و دفع :
17

جاذبه و دافعه در جهان انسان
19

اختلافات انسانها در جذب و دفع :
21

افرادی كه نه جاذبه دارند و نه دافعه
21

مردمی كه جاذبه دارند اما دافعه ندارند
22

اشتباه فلسفه هندی و مسيحی
23

معنای حقيقی محبت
25

اسلام دين جذب و دفع
26

مردمی كه دافعه دارند اما جاذبه ندارند
27

مردمی كه هم جاذبه دارند و هم دافعه
28

علی شخصيت دو نيروئی
31

بخش اول :…

کتاب : تربیت 87 عدد( کتابخانه در این فایل)

کتاب : تربیت 87 عدد( کتابخانه در این فایل)

کتاب : تربیت 87 عدد( کتابخانه در این فایل)

نام کتاب های موجود  در فایل  عدد87

با چه كسى ازدواج كنيم ؟ ( اسدالله داستاني بنيسي )
حقوق فرزندان در مكتب اهل بيت ( محمد جواد طبسي )
پدر مادر معلم مرا خوب تربيت كن ( سيد حسن موسوي راد لاهيجي )
راههاي ايجاد محبت اهل بيت (ع) در كودكان و نوجوانان ( جواد محدثي )
آنچه يك جوان بايد بداند (ويژه دختران) ( رضا فرهاديان )
تربيت برتر (ويژه معلمان و مربيان ) ( رضا فرهاديان )
آئين زندگي (درسهاي اخلاق اسلامي) ( مرحوم حاج شيخ جواد تهراني )
واژه…

معرفي كتاب عنوان كتاب: سنت و هنر اسلامی نام نويسنده: ایرج داداشی انتشارات: باشگاه انديشه تاريخ انتشار: ويراست اول- اسفند ماه 13

معرفي كتاب     عنوان كتاب:  سنت و هنر اسلامی نام نويسنده:  ایرج داداشی انتشارات:  باشگاه انديشه تاريخ انتشار: ويراست اول- اسفند ماه 13

معرفي كتاب عنوان كتاب: سنت و هنر اسلامی نام نويسنده: ایرج داداشی انتشارات: باشگاه انديشه تاريخ انتشار: ويراست اول- اسفند ماه 13

سنت سنت‌گرايان و سنت قرآن كريم- جست‌وجو در بنيادهاي نظري هنر سنتي نزد سنت‌گرايان و در سنت اسلامي
– فعل غافلانه و فعل ذاكرانه
– قرآن كريم و شعر ذاكرانه
– ارزش معنوي كار و مراتب اعمال
– پيشه‌وران و تعاليم معنوي
– هدف آفرينش انسان و نيايش خلاق
– خاستگاه هنر از نگاه عرفا
– ابن عربي، سلوك معنوي، وصول به عالم قدس و پديداري شعر
– مولانا و الهام شعر
– معناي علم و عرفان اسلامي و رابطه‌ي شعر و حكمت
– نسبت گوهر هنر با گوهر دين
– حب اظهار…

تجسم‌ عمل‌ و شفاعت‌ (کتاب دانشجو) استاد محمد شجاعي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

تجسم‌ عمل‌ و شفاعت‌ (کتاب دانشجو) استاد محمد شجاعي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

تجسم‌ عمل‌ و شفاعت‌ (کتاب دانشجو) استاد محمد شجاعي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

كتاب‌نامه‌
 
1ـ قرآن‌ كريم‌، ترجمه‌ محمد مهدي‌ فولادوند.
2ـ نهج‌ البلاغه‌، ترجمه‌ دكتر سيد جعفر شهيدي‌: انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌اسلامي‌، چاپ‌ دوم‌، 1370 ش‌.
3ـ ابن‌ تيميه‌، تقي‌الدين‌: السياسه‌ الشرعيه‌، دار الكتاب‌ العربي‌، مصر، چاپ‌چهارم‌، 1969 م‌.
4ـ الامين‌، سيد محسن‌: كشف‌ الارتياب‌، تحقيق‌ حسن‌ الامين‌، بي‌جا. بي‌نا،چاپ‌ دوم‌، 1382 ق‌.
5ـ…

ولايت‌ فقيه‌ (حدود، اختيارات‌ و وظايف‌) (کتاب دانشجو) محسن‌ شيخ‌ الاسلامي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

ولايت‌ فقيه‌ (حدود، اختيارات‌ و وظايف‌) (کتاب دانشجو) محسن‌ شيخ‌ الاسلامي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

ولايت‌ فقيه‌ (حدود، اختيارات‌ و وظايف‌) (کتاب دانشجو) محسن‌ شيخ‌ الاسلامي‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع‌ و مآخذ
 
. آشوري‌، داريوش‌؛ دانشنامه‌ سياسي‌، تهران‌، انتشارات‌ مرواريد، 1370.
. ابن‌خلدون‌؛ المقدمه‌، بيروت‌، دار احياء التراث‌ العربي‌، بي‌تا.
. ارسنجاني‌، حسن‌؛ حاكميت‌ دولت‌ها، تهران‌، شركت‌ سهامي‌كتابهاي‌ جيبي‌، 1348.
. الجر، خليل‌ و الفاخوري‌، حنا؛ تاريخ‌ الفلسفه‌ العربيّه‌،…

سما (سیر مطالعات‌ اسلامی‌) (کتاب دانشجو) (ویراست‌ اوّل‌) تهیه‌ : كانون‌ اندیشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

سما (سیر مطالعات‌ اسلامی‌) (کتاب دانشجو) (ویراست‌ اوّل‌) تهیه‌ : كانون‌ اندیشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

سما (سیر مطالعات‌ اسلامی‌) (کتاب دانشجو) (ویراست‌ اوّل‌) تهیه‌ : كانون‌ اندیشه‌ جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقدمه
 
«سما» سِیر كردن‌ در باغ‌ معرفت‌ است‌؛ سیراب‌ نوشیدن‌ از زلال‌حكمت‌ است‌؛ تا جان‌ گرسنه‌ سیر و كام‌ عطشناك‌ سیراب‌ شود.
این‌ «دفتر» به‌ تو می‌گوید: چگونه‌ در سایه‌ سار بیدهای‌ شعر قدم‌بزن‌، در كنار جویبار داستان‌ تفرج‌ كن‌ و د
ر نقوش‌ هنر محو شو، چه‌سان‌ با…

رابطه‌ علم‌ و دين‌ در غرب‌ (کتاب دانشجو) دكتر محمدعلي‌ رضائي‌ اصفهاني‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

رابطه‌ علم‌ و دين‌ در غرب‌ (کتاب دانشجو) دكتر محمدعلي‌ رضائي‌ اصفهاني‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

رابطه‌ علم‌ و دين‌ در غرب‌ (کتاب دانشجو) دكتر محمدعلي‌ رضائي‌ اصفهاني‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌

 
نتیجه‌
 
1. حوزه‌ اثبات‌ كتابهای‌ فقیه‌ در پیشینه‌ تاریخی‌ آن‌ كلام‌ است‌ نه‌فقه‌. بنابراین‌، هر یك‌ از كتب‌ كلامی‌ كه‌ پیرامون‌ امامت‌، رهبری‌ وحدود و ثغور آن‌ بحث‌ كرده‌اند در واقع‌ كتاب‌ ولایت‌ فقیه‌ نیزهست‌. از این‌ رو، بسیاری‌ از فقها شیعه‌ لازم‌ نمی‌دانستند كه‌ دركتابهای‌ فقهی‌ خود فصل‌ مستقلّی‌ را به‌ سیاست‌، ولایت‌ و…

پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

پیشینه‌ تاریخی‌ ولایت‌ فقیه‌ احمد جهان‌ بزرگی‌ ‌به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسه فرهنگي‌ دانش‌ و انديشه‌ معاصر

رهيافت‌هاي‌ جلوگيري‌ از تعارض‌ علم‌ و دين‌ 
أ ـ راهكارهاي‌ جلوگيري‌ از تعارض‌ علم‌ و دين‌
با تامل‌ در علل‌ و زمينه‌هاي‌ تعارض‌ علم‌ و دين‌، مي‌توان‌ نتيجه‌گرفت‌ كه‌ رعايت‌ برخي‌ از مسائل‌ مي‌تواند زمينة‌ تعارض‌ عالمان‌ دين‌ ودانشمندان‌ علوم‌ تجربي‌ را از ميان‌ ببرد و حوزة‌ علم‌ و دين‌ را از زيان‌مصون‌ دارد. مهم‌ترين‌ اين‌ مسائل‌…

وحي‌ شناسي‌ (کتاب اندیشه) محمدباقر سعيدي‌ روشن‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

وحي‌ شناسي‌ (کتاب اندیشه) محمدباقر سعيدي‌ روشن‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

وحي‌ شناسي‌ (کتاب اندیشه) محمدباقر سعيدي‌ روشن‌ به‌ سفارش‌ كانون‌ انديشه جوان‌ ناشر: مؤسسة‌ فرهنگي‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابنامه‌
 
قرآن‌ و نهج‌البلاغه‌
1. فارابي‌، آراء اهل‌ المدينه‌ الفاضله‌.
2. لاهوري‌، اقبال‌، احياي‌ فكر ديني‌.
3. رابرت‌.ا.هيوم‌، اديان‌ زنده‌ جهان‌، ترجمه‌ عبدالرحيم‌ گواهي‌.
4. ارغون‌، محمد، اسلام‌ ديروز و امروز.
5. ساروخاچيكي‌، اصول‌ و مباني‌ مسيحيت‌.
6. بلاغي‌، محمد جواد، اظهار الحق‌.
7….

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان