دانلود پاورپوینت آموزش والیبال " متن به همراه تصاویر"

دانلود پاورپوینت آموزش والیبال " متن به همراه تصاویر"

دانلود پاورپوینت آموزش والیبال " متن به همراه تصاویر"

نوع فایل : پاورپوینتتعداد فایل : 2 عدد
تعداد کل اسلایدها : 40 اسلاید
مناسب برای ارائه : رشته های تربیت بدنی و واحد ورزش کلیه رشته ها
والیبال در سال 1895 میلادی، توسط ج مورگان در هولیوک ایالت ماساچوست آمریکا ابداع شد. در ابتدا این ورزش مینتونت نام گذاری شده بود و دلیل انتخاب این نام برای همگان معلوم نبود.تحت تاثیر بسکتبال در بین عامه، مورگان تصمیم گرفت برای دانشجویان خود، ورزشی را به وجود آورد مه بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد….

دانلود پاورپوینت آموزش هندبال " متن به همراه تصاویر "

دانلود پاورپوینت آموزش هندبال " متن به همراه تصاویر "

دانلود پاورپوینت آموزش هندبال " متن به همراه تصاویر "

تعداد فایل : 1 عددنوع فایل : پاورپوینت 
تعداد کل اسلاید ها : 200 اسلاید
شامل 17 فصل کامل
 
هندبال handball ورزشی گروهی است که دو تیم شرکت‌کننده هر کدام دارای هفت بازیکن هستند، از این هفت بازیکن یک نفر به عنوان دروازه‌بان جلوی دروازه می‌ایستد. در ورزش هندبال بازیکنان برای کسب امتیاز باید توپ را درون دروازهٔ حریف جای دهند. در این ورزش از دست برای پاس دادن و شوت کردن استفاده می‌شود. در هندبال تیمی برنده است که تعداد گل بیشتری بزند….

بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه نوزادان موش ها ی مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی

بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه نوزادان موش ها ی مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی

بررسی تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا و مکمل سیلیمارین بر متالوتیونین ریه نوزادان موش ها ی مادر در معرض مسمومیت کادمیوم در دوران بارداری و شیر دهی

چکیده :زمینه و هدف : در طی تغییرات متابولیکی در دوران بارداری ،تماس مادر با فلزات سنگین برای عملکرد جفت و سلامت جنین بسیار مهم تلقی شده است. اما فرض شده است که تمرین استقامتی با تاثیر بر فعالیت متالوپروتئین هایی از قبیل MT می تواند راهکاری جهت مقابله با اثرات زیان آور فلزات سنگین باشد .از این رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش MT ریه نوزادان موش های مادر در پی یک دوره برنامه تمرین استقامتی شنا و مصرف سیلیمارین در معرض مسمومیت کادمیوم بود.
روش…

تاثيرهشت هفته تمرينات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعيت در دختران دانشجوي با گردن درد غيراختصاصي مزمن

تاثيرهشت هفته تمرينات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعيت در دختران   دانشجوي با گردن درد غيراختصاصي مزمن

تاثيرهشت هفته تمرينات ثبات دهنده بر تعادل ، درد و حس وضعيت در دختران دانشجوي با گردن درد غيراختصاصي مزمن

  
چکیده:
هدف از تحقیق حاضر تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده بر تعادل، درد و حس وضعیت گردن در دختران مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود.
در این مطالعه 30 دانشجوی دختر، بین سنین28 -19 بطور تصادفی به دو گروه تجربی(15نفر) و کنترل(15 نفر) تقسیم شدند. در گروه تجربی میانگین سن 29/2 ±83/23، قد 65/4 ±33/160 و وزن 46/9 ±56 بود و در گروه کنترل 55/1 ±62/23، 89/6 ±38/ 163 ، 88/7 ±92/55 بود. تعادل(کلی، قدامی-خلفی، داخلی-خارجی) با دستگاه تعادل…

آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

آثار یک دوره برنامه تمرینی ثبات مرکزی بدن بر روی کنترل قامت، تعادل پویا و ایستای بازیکنان والیبال

فهرست مطالبچكيده:… 1
فصل اول: طرح تحقیق
1-1.مقدمه:َ… 3
1-2. بیانمسئله:. 3
1-3. اهمیتوضرورتانجامتحقیق:… 5
1-4. اهدافتحقیق:.. 6
1-4-1.هدفکلی:.. 6
1-4-2. اهدافاختصاصی:… 6
1-5. فرضیه هايتحقیق:.. 7
1-6. پیشفرضهايتحقیق:.. 7
1-7. محدودهتحقیق:….. 7
1-8. محدودیتهايتحقیق:…. 8
1-9. تعریفواژه ها:……………………………. 8
1-9-1. تعریفنظري و عملیاتیواژههايتحقیق:……….. 8
تعادلپویا:………………………………….. 8
تعادل ایستا:………………………………… 8
بازیکنان والیبال:……………………………. 8
فصل…

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر پروتئین اوره مردان جوان فعال

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1.1. مقدمه3
2.1. بیان مساله4
3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5
4.1. اهداف پژوهش.. 7
1.4.1. هدف کلی. 7
2.4.1. اهداف اختصاصی. 7
5.1. فرضیه­های پژوهش.. 7
6.1. پیش فرض­های پژوهش.. 7
7.1. محدودیت­های پژوهش.. 8
8.1. تعاریف اصطلاحات و واژه­ها8
1.8.1. دفع ادراری پروتئین. 8
2.8.1. آلبومین. 8
3.8.1. توتال پروتئین. 8
4.8.1. بتا2 میکروگلوبولین. 9
5.8.1. کراتینین. 9
6.8.1. نسبت پروتئین به کراتینین. 9
7.8.1. یک تکرار بیشینه (1RM)9
8.8.1. فعالیتی با 20% یک تکرار…

مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقمندان به لیگ های فوتبال و کشتی در شهر تهران با روش AHP

مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقمندان به لیگ های فوتبال و کشتی در شهر تهران با روش AHP

مقایسه و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد تقاضای بازار از دیدگاه علاقمندان به لیگ های فوتبال و کشتی در شهر تهران با روش AHP

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1. مقدمه3
2.1. بیانمسئله4
3.1. اهمیتوضرورت.. 7
1.4. اهدافپژوهش.. 7
1.4.1. هدفکلی. 7
2.4.1. اهدافاختصاصی. 7
5.1. سوالات تحقیق. 8
6.1. فرضیه­های پژوهش.. 8
7.1. قلمروپژوهش.. 8
8.1. پبشفرض­های پژوهش.. 8
9.1. محدودیت­های پژوهش.. 8
10.1. تعریفواژه­ها واصطلاحات.. 8
 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1.2. مقدمه11
2.2. تولیدکنندگانمحصولورزشیدر رشته­های 1- فوتبال 2- کشتی. 11
1.2.2. تولید کنندگان فوتبال. 11
2.1.2. تولیدکنندگان کشتی….

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه های استان مازندران

 چکیدههدف از تحقيق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ی تحقيق برابر جامعه­ی تحقيق و به صورت تمام شمار…

تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل SWOTدراستان آذربایجان غربی

تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل  SWOTدراستان آذربایجان غربی

تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل SWOTدراستان آذربایجان غربی

  
چکیده
شنا ,ورزشی است که افراد در هر سنی و در هر سطحی از توانایی می­توانند در آن شرکت جسته و ضمن انجام تمرینات بدنی، بسیار نیز احساس لذت کنند. هدف از این تحقیق، تحلیل طرح سباح با استفاده از مدل SWOTدر استان آذربایجانغربی می­باشد. پژوهش , از نوع توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف,کاربردی است و اطلاعات به صورت میدانی جمع­آوری شد. جامعه آماری شامل مربیان طرح (135نفر) و کارشناسان نواحی و ادارات اموزش­ و پرورش استان آذر­بایجانغربی (32نفر) و…

رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی

رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی

رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی

چکیده:ادامه حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره وری بالا و شیوه مدیریتی مناسب برای دست یابی به آن است . این تحقیق با هدف رابطه مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی به روش توصیفی – همبستگی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری و شامل کلیه استخرهای سرپوشیده استان آذربایجان غربی(42 استخر سرپوشیده) است.ابزار تحقیق پرسشنامه های استاندارد مدیریت تجربه مشتری و بهره وری…

تاثير سه شيوه تمريني در آب، خشكي و الكتروتراپي بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو

تاثير سه شيوه تمريني در آب، خشكي و الكتروتراپي بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو

تاثير سه شيوه تمريني در آب، خشكي و الكتروتراپي بر قدرت و سرعت راه رفتن زنان سالمند مبتلا به استئوآرتريت زانو

 فهرست مطالبعنوان ___ صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1.1 مقدمه. 2
1.2 بیان مسئله….. 3
1.3 اهمیت و ضرورت تحقیق…. 7
1.4 فرضیه های تحقیق .. 10
1.5 اهداف تحقیق ..12
1.6 قلمرو تحقيق … 13
1.7 تعريف واژه ها و اصطلاحات ….. 14
 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2.1. مقدمه …..18
2.2. مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………18
.1.2.2استئوآرتریت ……………………………………………………………………………………….

تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر عوامل آمادگی جسمانی و ارتباط این عوامل با عزت نفس در دانشجویان دختر غیر فعال

تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر عوامل آمادگی جسمانی و ارتباط این عوامل با عزت نفس در دانشجویان دختر غیر فعال

تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر عوامل آمادگی جسمانی و ارتباط این عوامل با عزت نفس در دانشجویان دختر غیر فعال

چکیده:هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ایروبیک، بر عوامل آمادگی جسمانی و ارتباط این عوامل با عزت نفس در دانشجویان دختر غیر فعال بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمام دانشجویان دختر غیر فعال خوابگاهی دانشگاه شاهرود تشکیل می دادند که از این بین 60 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. قبل از شروع دوره تمرین، از…

تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط بر ترکیب بدن، توان هوازی و شاخص های قلبی عروقی دانش آموزان12 ساله دارای اضافه وزن شهرستان لنگرود

تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط بر ترکیب بدن، توان هوازی و شاخص های قلبی عروقی دانش آموزان12 ساله  دارای اضافه وزن شهرستان لنگرود

تاثیر یک دوره برنامه تمرین هوازی با شدت متوسط بر ترکیب بدن، توان هوازی و شاخص های قلبی عروقی دانش آموزان12 ساله دارای اضافه وزن شهرستان لنگرود

فهرست مطالبعنوان …. صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه3
1-2 بیانمسئله4
1-3 اهمیتوضرورتتحقیق7
1-4 اهدافتحقیق9
1-4-1 هدفکلی9
1-4-2 اهدافجزئی10
1-5 فرضیه‌هایتحقیق10
1-6 محدودیت‌هایتحقیق11
1-6-1.عواملدرکنترلمحقق11
1-6-2.عواملخارجازکنترلمحقق11
1-7 تعاریفمفهومی11
1-8 تعاریفعملیاتی12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه14
2-2 بخشاول: مبانینظری14
2-2-1 شاخصتودهبدن14
2-2-2 اضافهوزنوچاقی15
2-2-3 سببشناسیچاقیواضافهوزن16
2-2-4 عواقبوعوارضچاقیواضافهوزن17
2-2-5…

تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ

تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ

تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ

فهرست مطالبعنوانصفحه
چکیده1
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه2
1-2 مبانی نظری3
1-3 بیان مسئله4
1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق5
1-5 اهداف تحقیق6
1-6 فرضیه ها6
1-7 پیش فرض های تحقیق7
1-8 محدودیتهای تحقیق7
فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه8
2-2 تمرین با وزنه چیست9
2-3 آشنایی با اصطلاحات9
2-4 ابزار9
2-4-1 هالتر9
2-4-2 لباس ورزشکار10
2-4-3 کمربند و بند لیفت10
2-5 معاینات پزشکی11
2-6 ساعات تمرین11
2-7 دفترچه تمرین11
2-8 گرم کردن11
2-9 تمرین صحیح12
2-9-1 تنفس12
2-9-2 ورزش زدگی12
2-10…

بررسی و مقایسه دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران 12-10 سال غیر ورزشکار

بررسی و مقایسه دو روش تمرین کششی ایستا و  PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران 12-10 سال غیر ورزشکار

بررسی و مقایسه دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران 12-10 سال غیر ورزشکار

چکیدههدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر روی دو شاخص مهم آمادگی جسمانی یعنی دامنه کشش و قدرت عضلات همسترینگ پسران 12-10 سال غیر ورزشکار است. به همین منظور 24 نفر از دانش آموزان پسر غیر ورزشکار که بصورت نمونه گیری در دسترس از مجموع 270 نفر دانش آموز انتخاب شده بودنددر دو گروه 12 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند.
گروه اول به مدت 6 هفته به اجرای برنامه تمرین کششی ایستا و گروه دوم در همین مدت به اجرای تمرین کششی PNF از نوع SRHR ،…

بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته

بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته

بررسی آثار تمرین مقاومتی بر ترکیب بدن و قدرت بیشینه عضلات بالاتنه بازیکنان زن والیبال نشسته

  فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول (طرح پژوهش)
1-1. مقدمه … 2
1-2. بیان مسئله .. 3
1-3. ضرورت پژوهش ….5
1-4. اهداف پژوهش … 7
1-4-1. هدف کلی … 7
1-4-2. اهداف ویژه … 7
1-5. فرضیه­های پژوهش….. 7
1-6. پیش­فرض­های پژوهش… 8
1-7. محدودیت های تحقیق …………………………… 8
1-7-1. محدودیت­های غیر قابل کنترل ………………….. 8
1-7-2. محدودیت­های قابل کنترل ……………………… 8
1-8. تعریف واژه­ها و اصطلاحات ……………………… 9
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش)
2-1. مقدمه…

تاثير تمرين مقاومتي به همراه مكمل ويتامين D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک (IGF-1) و کارکرد عضلانی زنان يائسه.

تاثير تمرين مقاومتي به همراه مكمل ويتامين D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک (IGF-1) و کارکرد عضلانی زنان يائسه.

تاثير تمرين مقاومتي به همراه مكمل ويتامين D بر سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین نوع یک (IGF-1) و کارکرد عضلانی زنان يائسه.

 فهرست مطالب:فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
عنوان صفحه
1-1 مقدمه..2
1-2 بیان مسأله…3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…..5
1-4 اهداف تحقیق…7
1 -4-1 اهداف کلی….7
1-4-2 اهداف اختصاصی….7
1-5 فرضیه های تحقیق….8
1-6 محدودیت های تحقیق.8
1-6-1 محدودیت های قابل کنترل..8
1-6-2 محدودیت های غیر قابل کنترل..9
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق.9
1-7-1 تمرین مقاومتی……………………………………………………………………………………………………..9
1-7-2 ویتامین…

اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

اثر برنامه تمرین پاپ بر شاخص هاي بدني و ركورد 100 متر آزاد دختران شناگر 10 تا 14 سال

 فهرست مطالب عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
چکیده تحقیق …1
1-1. مقدمه ..3
1-2. بیان مسئله ….4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ..7
1-4. اهداف تحقیق …9
1-4-1. هدف کلی ….9
1-4-2. اهداف اختصاصی …..9
1-5. فرضیه های تحقیق …..9
1-6. محدودیت های تحقیق …9
1-6-1. محدودیت های غیر قابل کنترل ……9
1-6-2. محدودیت هایی که محقق اعمال کرده است ………………………………………………………………….10
1-7. تعاریف واژه های تحقیق…

اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، کوفتگي عضلاني تأخيري و تقلا

اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، کوفتگي عضلاني تأخيري و تقلا

اثر هشت هفته تمرين واليبال با و بدون پيش پرش بر اجراء، کوفتگي عضلاني تأخيري و تقلا

 چكيده
زمينه: در تمريناتپلايومتريك حرکات شبيه سازي شده با مهارت­هاي اصلي ورزش مورد نظر با هدف افزايش توان بازيکن بکار برده مي­شوند. هدف اين مطالعه، اثر سنجي 8 هفته تمرين پلايومتريک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کيفيت مهارت­هاي اسپک و سرويس واليباليست­هاي دختر ماهر بود.
روششناسي: به روش تصادفي جفت شده، 20 واليباليست زن ماهر 14 تا 27 ساله در دو گروه تمريني با و بدون مانع قرار گرفتند. برنامه تمريني دو گروه مشابه و شامل سه جلسه…

بررسی تاثیر 16 جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان

بررسی تاثیر 16 جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان

بررسی تاثیر 16 جلسه تمرینات آب درمانی بر روی کمر درد مزمن سالمندان

فهرستفصل اول (طرح تحقیق)….1
مقدمه….2
بیان مسئله….4
ضرورت و اهمیت تحقیقاهداف…..6
اهداف اختصاصی تحقیق….7
فرضيه­ هاي تحقيق….7
تعریف عملیاتی کمر درد….8
تعریف اصصلاحی آب درمانی…12
فصل دوم(پیشینه تحقیق). 13
مباني نظری….13
عضلات ستون مهره ها…..14
دامنه حرکت در ناحیه ستون مهر ه ها..20
علل کمر درد…..25
آب درماني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
 فصل سوم.(روش شناسی…

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در حرکت برشی

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی  در حرکت برشی

اثر شش هفته تمرینات اصلاحی موضعی و تمرینات عصبی عضلانی بر راستای زانو در پسران دارای زانوی پرانتزی در حرکت برشی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات طرح تحقیق. 2
1-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله. 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-4. اهداف تحقیق. 9
1-4-1. هدف کلی 9
1-4-2. اهداف اختصاصی 9
1-5. فرضیه­های تحقیق. 10
1-6. تعریف واژه­های تحقیق. 10
1-6-1. تمرینات اصلاحی موضعی 10
1-6-1-1. تعریف مفهومی 10
1-6-1-2. تعریف عملیاتی 10
1-6-2. تمرینات عصبی­عضلانی 10
1-6-2-1. تعریف مفهومی 10
1-6-2-2. تعریف عملیاتی 11
1-6-3. راستای زانو 11
1-6-3-1. تعریف مفهومی 11
1-6-3-2. تعریف عملیاتی 11
1-6-4 زانوی پرانتزی 11
1-6-4-1….

تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی در عملکرد قلب کارگران شرکت پارس خودرو

تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی  در عملکرد قلب کارگران شرکت پارس خودرو

تاثیر تمرینات قدرتی، استقامتی و موازی در عملکرد قلب کارگران شرکت پارس خودرو

فهرست عناوینچکیده.. 1
فصل اول کلیات تحقیق.. 2
مقدمه:.. 2
بیان مساله:.. 2
× اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ.. 7
× اﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ.. 8
× اﯾﺰوﮐﯿﻨﺘﯿﮏ.. 8
اهمیت و ضرورت:.. 9
فرضیات.. 11
فرضیه اصلی:.. 11
فرضیات فرعی :.. 11
سوالات:.. 12
سوال اصلی.. 12
سوالات فرعی.. 12
اهداف:.. 13
هدف اصلی:.. 13
اهداف فرعی :.. 13
اصطلاحات و مفاهیم:.. 13
× مقاومت.. 13
× تمرینات مقاومتی.. 14
× قدرت.. 15
× تمرینات قدرتی.. 16
× استقامت.. 17
× استقامت قلبی تنفسی.. 17
× استقامت عضلانی.. 17
×…

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی  ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

  فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1-1. مقدمه2
1-2.بیان مسئله3
1-3. ضرورت واهمیت تحقیق5
1-4. اهداف پژوهش7
1-4-1. هدف کلی7
1-4-2. اهداف اختصاصی7
1-5. فرضیه های پژوهش7
1-6. محدودیت های پژوهش8
1-6-1. محدودیت های قابل کنترل8
1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل8
1- 7. پیش فرض ها8
1-8. تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه12
2-2.مبانی نظری13
2-2-1.نیازهای فیزیولوژیکی فوتسال…….14
2-2-2. بررسی تمرینات اینتروال……15
2-2-2-1 مراحل…

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

فهرست مطالبعنوان….صفحه
 فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه.2
1-2 بیان مسأله…..3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق…..4
1-4 هدف های تحقیق…6
1-5 فرضیه های تحقیق….7
1-6 محدودیت های تحقیق…..9
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات…..11
 فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه….14
2-2 تاریخچه ورزش بدمینتون..14
2-3 تاریخچه تمرینات پلایومتریک………………………………………………………………………………………………16
2-4 تعریف تمرینات…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلاس آموزش مربیگری فوتبال AFC درجه C در 110 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلاس آموزش مربیگری فوتبال AFC درجه C در 110 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلاس آموزش مربیگری فوتبال AFC درجه C در 110 اسلاید

فوتبال (به انگلیسی: Football) یک ورزش تیمی و محبوب‌ترین ورزش در بیشتر کشورهای جهان است که توسط دو تیم یازده نفره متشکل از بازیکنان فوتبال با یک توپ فوتبال بر روی چمن طبیعی یا مصنوعی با هدف گل‌زدن انجام می‌گیرد. یازده بازیکن هر تیم شامل چندمهاجم، هافبک، مدافع و یک دروازه‌بان می‌شوند که توسط سرمربی در زمین چیده می‌شوند و مانند یک سیستم عمل می‌کنند که سیستم فوتبال نامیده می‌شود. امروزه بیش از ۲۵۰ میلیون فوتبالیست در بیش از ۲۰۰…

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی  ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

آثار تمرینات اینتروال و دایره ای با شدت بالا بر عملکرد توان هوازی ، بی هوازی ، چابکی ضربان قلب استراحت و ریکاوری فوتسالیست های مبتدی

 فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1-1. مقدمه2
1-2.بیان مسئله3
1-3. ضرورت واهمیت تحقیق5
1-4. اهداف پژوهش7
1-4-1. هدف کلی7
1-4-2. اهداف اختصاصی7
1-5. فرضیه های پژوهش7
1-6. محدودیت های پژوهش8
1-6-1. محدودیت های قابل کنترل8
1-6-2. محدودیت های غیر قابل کنترل8
1- 7. پیش فرض ها8
1-8. تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1.مقدمه12
2-2.مبانی نظری13
2-2-1.نیازهای فیزیولوژیکی فوتسال.14
2-2-2. بررسی تمرینات اینتروال…..15
2-2-2-1 مراحل تمرینات…

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

آثار تمرینات منتخب پلایومتریک بر چابکی،توان انفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر

فهرست مطالبعنوان….صفحه
 فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه…2
1-2 بیان مسأله.3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق..4
1-4 هدف های تحقیق…6
1-5 فرضیه های تحقیق…7
1-6 محدودیت های تحقیق….9
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات..11
 فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2 تاریخچه ورزش بدمینتون……………………………………………………………………………………………………..14
2-3 تاریخچه تمرینات…

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و تداومی متوسط بر توان

  فهرست مطالبعنوان صفحه
چكيده .. 1
فصل اول: كليات پژوهش
مقدمه … 3
بيان مساله .. 4
اهميت و ضرورت پژوهش…6
اهداف پژوهش…. 7
الف:هدف کلی… 7
ب: اهداف جزیی… 7
متغیرهای پژوهش… 8
سوال های پژوهش. 8
فرضیه های پژوهش… 9
محدوده های پژوهش.. 9
تعاريف واژه ها و اصطلاحات …. 10
الف: تعاریف مفهومی(نظری)…. 10
ب: تعاریف عملیاتی(عملی)…. 10
فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه…………………………………. 12
قسمت اول: مبانی نظري پژوهش………………. 13
فیریولوژی فعالیت بدنی…

بررسی و تاثیر تمرینات ورزشی جهت کاهش ودرمان درد کمر

بررسی و تاثیر تمرینات ورزشی جهت کاهش ودرمان درد کمر

بررسی و تاثیر تمرینات ورزشی جهت کاهش ودرمان درد کمر

فصل اولکلیات تحقیق
1-1. مقدمه
کاهش فعالیت بدنی و بی‌تحرکی که حاصل جامعه مدرن است، انواع بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمانی و روانی را به دنبال دارد که بهبود آن‌ها صرف هزینه‌های بسیار زیادی را در بر خواهد داشت(19).پس از سردرد، کمردرد دومین درد شایع جامعه آمریکا است(16). همچنین کمر درد اصلی­ترین علت از کار افتادگی زود هنگام در کشور آمریکا است(27). کمر درد مهم‌ترین عامل محدودکننده فعالیت‌های شخصی و اجتماعی است به گونه­ای که 23 روز…

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

  فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 1- فصل اول….1
1-1مقدمه.2
1-2بیان مسئله……4
1-3اهمیت وضرورت تحقیق…..7
1-4اهداف تحقیق..7
1-5فرضیه های تحقیق ..8
1-6قلمرو تحقیق:..8
1-7محدودیت های تحقیق….9
1-8تعریف واژه ها واصطلاحات ….9
1-8-1تعادل پویا….9
1-8-2تعادل ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-3راستای قامت ………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-.4 تمرینات…

بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی

بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی

بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی در دانش آموران دختر چاق و یا دارای اضافه وزن مقطع راهنمایی

 فهرستعنوان صفحه
 فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف.پژوهش 8
فرضیه های پژوهش 8
پیش فرض های پژوهش 9
محدودیت های پژوهش 9
تعاریف مفهومی و عملیاتی 10
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 13
بخش اول مبانی نظری پژوهش
چاقی 13
آمادگی جسمانی 14
استقامت قلبی- تنفسی 15
عوامل موثر بر قلبی- تنفسی 15
استقامت عضلانی 18
عوامل موثر بر استقامت عضلانی 18
رابطه قدرت و استقامت عضلانی 19
انعطاف پذیری 19
اهمیت انعطاف پذیری…

بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان

بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان

بررسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان تربیت بدنی استان کرمان

 چکیده :
تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه های اصلی تعلیم و تربیت نقش مهمی را در فرایند رشد جسمانی و روانی ایفا می نماید و یکی از دروس اصلی در بسیاری از کشورهاست .توجه به درس تربیت بدنی در برنامه های آموزشی مدارس تا آنجا اهمیت دارد که مواد اول و دوم منشور یونسکو ، تربیت بدنی و ورزش را حق بنیادی تمام کودکان و نوجوانان می داندو به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطه ی جسمانی و دیگر اجزای آموزش و پرورش موسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعه ی…

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت

  فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده… 1
فصل اول: طرح پژوهش
1-1 مقدمه… 3
1-2 بیان مسئله… 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…. 7
1-4 اهداف پژوهش…. 8
1-4-1 هدف کلی… 8
1-4-2 اهداف اختصاصی… 8
1-5 فرضیه های پژوهش.. 9
1-6 روش پژوهش.. 9
1-7 محدودیت های تحقیق.. 10
1-7-1 محدودیت های غیر قابل کنترل 10
1-7-2 محدودیت های قابل کنترل.. 10
1-8 پیش فرض های تحقیق…. 10
1-9 تعاریف عملیاتی و مفهومی.. 10
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1مقدمه………………………………….. 14
2-2 بخش اول: مبانی نظری پژوهش……………….. 14
2-3 روش…

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده … 1
فصل اول. طرح تحقیق
2-1. مقدمه … 3
1-2. بیان مسئله ..4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق… 6
1-4. اهداف تحقیق …. 8
1-4-1. هدف کلی . 8
1-4-2. اهداف اختصاصی … 8
1-5. فرضیه های تحقیق… 9
1-6. محدودیت تحقیق ….. 10
1-7. تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-7-1. ترکیب بدنی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7-2. آمادگی جسمانی…

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

  چکیدههدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر توان (هوازی و بی هوازی) و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 18 تا 30 سال گنبدکاووس بود که به روش شبه آزمايشي بر روی 50 کشتی گیر شهر گنبدکاووس به اجرا گذاشته شد. نمونه ها از 5 باشگاه ورزشی (هر باشگاه 10 نفر) انتخاب و در قالب دو گروه 25 نفره (کنترل و آزمایش) سازماندهی شدند. در اين تحقيق متغيرهای وابسته توان هوازی و بی هوازی و ترکیب بدنی و تمرین های پلیومتریک به عنوان متغير مستقل در نظر…

رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال

رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال

رابطه ی برخی شاخص های منتخب ترکیب بدن و VO2max با فشارخون در بین دختران دانش آموز 14 تا 17 سال

    فهرستعنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 6
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 7
پیش فرض های پژوهش 8
محدودیت های پژوهش 8
تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه 12
بخش: اول مبانی نظری پژوهش 13
پرفشارخونی 13
دلایل پرفشارخونی 13
فاکتورهای مرتبط با سلامتی 16
ترکیب بدنی 16
آمادگی قلبی- تنفسی 18
کیفیت زندگی 21
ارتباط چاقی با فشارخون 23
چاقی و پرفشارخونی در کودکان و نوجوانان 23
ارتباط شاخص های…

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

مقایسه فعالیت بدنی، ترکیب بدن و آمادگی جسمانی دختران دبیرستانی مدارس تیزهوشان با مدارس عادی

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده .. 1
فصل اول. طرح تحقیق
2-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله .. 4
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق…. 6
1-4. اهداف تحقیق .. 8
1-4-1. هدف کلی .. 8
1-4-2. اهداف اختصاصی …8
1-5. فرضیه های تحقیق… 9
1-6. محدودیت تحقیق .. 10
1-7. تعریف واژه ها …. 10
1-7-1. ترکیب بدنی ……………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7-2. آمادگی جسمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7-2-1. استقامت عضلانی کمربند…

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر روی توان (هوازی و بی هوازی)و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 30 تا 18 سال گنبدکاووس

  چکیدههدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین پلایومتریک بر توان (هوازی و بی هوازی) و ترکیب بدنی کشتی گیران پسر 18 تا 30 سال گنبدکاووس بود که به روش شبه آزمايشي بر روی 50 کشتی گیر شهر گنبدکاووس به اجرا گذاشته شد. نمونه ها از 5 باشگاه ورزشی (هر باشگاه 10 نفر) انتخاب و در قالب دو گروه 25 نفره (کنترل و آزمایش) سازماندهی شدند. در اين تحقيق متغيرهای وابسته توان هوازی و بی هوازی و ترکیب بدنی و تمرین های پلیومتریک به عنوان متغير مستقل در نظر…

تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب

تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب

تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب

 فهرست مطالب:  چکیده ..1
فصل اول ..2
1- مقدمه و کلیات ….3
1-1 تصویربرداری های پزشکی..3
1-1-1 قطع نگاری کامپیوتری با پرتوی تابشی..4
1-1-1-1PET….4
1-1-1-2 SPECT…..5
1-1-1-2-1دوربین گاما….5
1-1-1-2-1-1آشکارسازهای سوسوزن…..6
1-1-1-2-2عوامل تأثیر­گذار روی تصاویرSPECT قلبی……………………………..10
1-1-1 -2-2-1 عوامل مربوط به دوربین گاما……………………………………………..11
1-1-1-2-2-1-1 قدرت تفکیک انرژی قدرت تفکیک……………………………….11
1-1-1-2-2-1-2 راندمان آشکارسازی…

بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

بررسی و مقایسه تاثیر ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی بر قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

فهرست مطالبچکیده1
فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1ـ2 بیان مسئله 5
1ـ3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1ـ4 اهداف تحقیق 8
1ـ4ـ1 هدف کلی 8
1ـ4ـ2 اهداف اختصاصی 8
1ـ5 فرضیه‌های تحقیق 9
1ـ5ـ1 فرضیه‌های اختصاصی 9
1ـ6 متغیرهای تحقیق 10
1ـ7 محدودیت‌های قابل کنترل 10
1ـ8 محدوده غیر قابل کنترل 10
1ـ9 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 11
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش 13
2-1 مقدمه 14
2-2 مبانی نظری 14
2-2-1 قدرت عضلانی 14
2-2-2 اندازه‌گیری 16
2-2-1 استعداد و استعدادیابی 20
2ـ3 پیشینه…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان