مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران…

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران...

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران…

چکیده :رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده است ، در واقع تلاشی است در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به بررسی موضوع مذکور پرداخته اند .این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش تحقیق و مشکلات و محدودیتهای آن ، پیشینه تحقیق تقسیم مطلب آغاز شده است ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع است که به بررسی…

مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران…

مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران...

مطالعه فقهی وحقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران…

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- بیان مسئله 3
2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق4
1-3- سوالات پژوهش 6
1-4- فرضیات پژوهش 6
1-5- اهدف پژوهش 6
1-6- تعریف متغیر ها 7
1-6-1- اموال عمومي و مشترك. 7
1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی. 7
1-6-3- راه عمومی‌8
1-6-4- اموال مورد استفاده عموم. 9
1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌9
1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها. 10
1-6-7- انفال. 10
1-6-8- کالای عمومی. 11
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه 14
2-2- مفهوم…

مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا…

مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا...

مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا…

چکیدهدر نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر…

مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان…

مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان...

مطالعه‌ی مقایسه‌ای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان…

چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که…

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران فرانسه و انگلستان…

مقایسه  اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران فرانسه و انگلستان...

مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران فرانسه و انگلستان…

چکیدهدادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وكیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وكیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش می‌كند. در برخی كشورها به عنوان…

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران…

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در  حقوق موضوعه ایران...

مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران…

چکیده:خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثباتمالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م158…

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس…

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس...

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس…

چکیده:در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین…

مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎

مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎

مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎

مقاله بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله‎ در 27 صفحه با فرمت word و قابل ویرایششرح مختصر : احاله يا تعارض منفي قوانين يكي از مهم ترين مباحث حقوق بين الملل خصوصي است. برخي در مخالفت با احاله آن را دخالت قانون گذار خارجي با حاكميت قانون در عرصه حقوق داخلي كشورها مي دانند، برخي ديگر پذيرش تعارض منفي قوانين را ايجادگر مسئله دور و تسلسل در اجراي قوانين خارجي و داخلي و نوعي تنيس بين المللي قوانين قلمداد نموده اند. اما، به زعم موافقان با احاله،…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل 
فهرست مطالب
چکيده……………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….
سوالات و پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول
کليات(تاريخچه تشکيل،ساختار و ويژگيهاي ديوان کيفري بين المللي)……………………….
مبحث اول :…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق كاربرد سلاح‌هاي هسته اي از ديدگاه حقوق بين الملل 
تاريخچه مختصر:
در طول تاريخ، جنگ يكي از جنبه هاي حيات و زندگي بشر را تشكيل مي داده است و تاريخ هر قوم و ملتي، مشحون از داستانهاي پيروزي و شكست است. تكامل دانش و اطلاعات بشري نيز از جمله در اختيار اين قسمت از زندگي انسان قرار گرفت و به تكامل ابزار جنگي منجر شد. اگر زماني پيروزي مديون زور بازو و جنگاوري و شواليه گري مي دانستند، با تكامل تسليحات و اختراع…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه ارشد حقوق ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه  
فهرست
چکيده1
مقدمه. 2
فصل اول. 5
کليات.. 5
1-1) معناي لغوي محاربه6
2-1) محاربه در قرآن كريم. 7
3-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اماميه12
4-1) اصطلاح محاربه از ديدگاه اهل سنت.. 20
فصل دوم. 21
ماهيتمحاربه. 21
1-2) مفاد آيه محاربه22
1-1-2) بررسي عنوان محاربه22
2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمين 50
1-2-1-2) مراد از افساد در زمين. 50
2-2) جمع ميان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض… 57
3-2) آيا افساد فی الارض به تنهايي،…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري  
چكيده
امروزه اشخاص ثالثي كه با مديران شركتهاي تجاري و مدني كه در مقام نماينده شركت مي باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت مي نمايند از حيث احقاق حقوق خود با مشكل مواجه مي باشند يعني از جهت اينكه شركت را طرف دعوي قرار دهند يا مديران را دچار سردرگمي هستند. حال در اين صورت وقتي مديران در مقام نماينده موارد مقرر شده قانوني و قراردادي فيمابين خود و…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1
2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………….. 2
3- سوال اصلی تحقیق.. 5
4- سوالات فرعی……………………………………………………………………………………………….. 5
5- فرضیه اصلی تحقیق.. 5
7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 6
8- اهداف تحقیق.. 11
9- اهداف فرعی :11
10-…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد حقوق مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری 
 
فهرست مطالب
نشانه های اختصاری
مقدمه
سابقه تحقيق فرضیه های تحقیق
روش تحقیق
انگیزه انتخاب موضوع
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف قرارهای تأمين کیفری و انواع آن
گفتار اول: تعاریف
الف: قرار
ب: تأمين
گفتار دوم: انواع قرارهای تأمين کیفری
مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمين کیفری
گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن
گفتار دوم: دوران معاصر
مبحث…

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت  
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام
بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن 10
مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش 10
مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن 15
بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام 17
مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح 17
مبحث دوم-معيار تقوا …

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان  
فهرست‌ مطالب‌
عنوان‌ ……………………………………………………….. صفحه‌
مقدمه‌: ……………………………………………………………………………………. 1
فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌ ……………………………………… 4
بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ …………………………… 5
مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌…

دانلود پایان نامه ارشد بررسي رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود پایان نامه ارشد بررسي رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود پایان نامه ارشد بررسي رژيم حقوقي درياي خزر

دانلود پایان نامه ارشد بررسي زمينه هاي توافق در ديدگاههاي ايران وروسيه پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر  
كليات تحقيق
طرح مسا له:
دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم…

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار…

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار...

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار…

چکیدهابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند.در اين تحقیق به…

احادیث مهدویت در صحاح سته…

احادیث مهدویت در صحاح سته...

احادیث مهدویت در صحاح سته…

  چکیده :مساله مهدویت درمذهب شیعه ؛ آن گونه که جزو مباحث امامت است، مربوط به حوزه اعتقادات واصول دین می باشد.
در کتب اهل سنت(صحاح سته) احادیث فراوانی درمورد مساله مهدویت نقل شده ، در صحیحین «بخاری ومسلم» احادیث عامی نقل شده وآن هم با اشاره وتلمیح به این موضوع مانند : چگونه خواهید بود اگر عیسی «ع» ظهور کند در حالی که امام شما از خودتان است. ولی در کتب دیگر همچون :ترمذی، ابوداوود ، نسائی وابن ماجه احادیث بیشترودقیق تری در این…

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید...

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید…

  فهرست مطالبعنوان صفحه
چکيده…1
فصل اول ( کلیات تحقیق )
1-1 مقدمه..3
1-2 بیان مساله.4
1-3 اهمیت موضوع تحقیق…5
1-4 تعریفعملیاتی پژوهش…5
1-5 اهداف کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6
1-7 فرضيه‏هاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6
1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی…

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده…

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده...

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده…

فهرست مطالب عنوان. صفحه
چکیده. 1
مقدمه.. 2
الف)بیان مسئله.. 2
ب)سوالات تحقیق.. 4
پ)فرضیات پژوهش.. 4
ت) پیشینه تحقیق.. 5
ث) روش تحقیق.. 5
ج) اهدف پژوهش.. 5
ح)ساختار تحقیق.. 6
فصلاول:تعاریف و مفاهیم.. 7
1-1تلویزیون های ماهواره ای.. 8
1-2 تاریخچه ماهواره تلویزیونی .. 8
1-3 پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان .. 11
1-4 دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. 13
1-4-1 ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه.. 13
1-4-2 ماهواره های ارتباطی توزیع کننده .. 14
1-4-3 ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم…

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار….

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار....

نقد و بررسی تفسیر آیات فضیلت امیرالمؤمنین و اهل بیت در تفسیر کشف الأسرار….

فهرست مطالبمقدمه. 1
فصل اول: کلیات.. 4
مقدمه. 5
1. تعریف مساله. 5
2- پیشینه تحقیق. 6
3- ضرورت تحقیق. 7
4- هدف تحقیق. 7
5- سئوالات تحقیق. 7
1-5- سئوال اصلی. 7
2-5- سئوالات فرعی. 7
6- فرضیه‌ها. 8
7- روش تحقیق. 8
گفتار اول: شناختی بر تفسیرکشف الاسرار و عده الابرار. 9
1-چگونگی تدوین. 10
2-نگاهی به ابعاد گوناگون کشف الاسرار. 10
3-جایگاه نقل درکشف الاسرار. 11
4-اسرائیلیات در کشف الاسرار. 12
5-مباحث کلامی درکشف الاسرار. 12
6-مباحث فقهی درکشف الاسرار. 13
7- فضایل علیj درکشف…

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص…

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص...

اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص…

 فهرستمقدمه.1
تعريف و محدوده مسأله…2
پيشينه موضوع…3
ضرورت.3
اهداف…3
فرضيه….3
سؤال اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………3
سؤالات فرعي…………………………………………………………………………………………………………………………..4
بخش اول: آيه صادقين……………………………………………………………………………………………………..5
فصل اول: شأن نزول و مفردات آيه صادقين………………………………………………………………………..8
گفتار…

مقاله درباره فرزند کشی و همسر کشی

مقاله درباره  فرزند کشی و همسر کشی

مقاله درباره فرزند کشی و همسر کشی

مقاله درباره فرزند کشی و همسر کشی در 98 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش فرزند کشی و همسر کشی
فرزندکشی، قتل بی قصاص به این اخبار که در صدر صفحات اجتماعی و حوادث رسانه های عمومی قرار گرفت، توجه کنید. توجه داشته باشید که نوع جرم (قتل عمد) و محکومیت قاتل (والدین) چه نوع نسبتی با یکدیگر دارند: 1- شیراز، پدر سنگدل و بی رحم، سه فرزند خود را به وسیله پتک با وارد کردن ضربه به سر، در حالی که خواب بود ، کشت. قاتل (پدر) علت قتل را فقر مالی بیان کرد. (به نقل از…

تحقیق حق بر دادرسی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

تحقیق حق بر دادرسی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

تحقیق حق بر دادرسی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

مقدمه وقتی دايره کلان و وسيع حقوق مردم مطرح مي‌شود بايد اين واقعيت را در نظر بگيريم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان‌هاي دولتي است که بايد در اين زمينه اقدامات لازم و ضروري براي حراست از حقوق شهروندان را در تمام واحدهاي اجرايي خود عملياتي کنند تا حقوق شهروندي در تشريفات اداري و اجرايي و حتي قانوني پايمان نشود. تمامي شهروندان يك ملت، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق…

مقاله درباره قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1

مقاله درباره قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1

مقاله درباره قاچاق و عناصر آن کار تحقیقی 1

مقاله درباره قاچاق و عناصر آن تعداد صفحات:75
قالب:word
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران...

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران…

چکيدهپژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده…

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90…

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90...

نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90…

چکیدهنظارت بر اعمال حکومت در تمامی سیستم های حکومتی امروزی امری پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. این نظارت چه از طریق قوای حکومتی نسبت به یکدیگر و چه نهادهای مردمی نسبت به قوای حکومتی اعمال می گردد که هر دو شیوه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با سازوکارهای آن تصریح شده است. موضوع مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی که امروزه در بسیاری از کشورها با تفاوت در میزان و کم و کیف رخ می دهد، از مباحث مهم در حقوق اداری است، این موضوع،…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات  دولت جمهوری اسلامی ایران...

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران…

چکیده:بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده…

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف...

نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف…

چكيده:نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف يكي از گرايش هاي چند وجهي حقوقي مي باشد كه از جنبه هاي مختلف حقوقي بين المللي قابليت ارزيابي دارد.توجه بين المللي به كاربرد تسليحات متعارف يه ويژه با پايان دوران جنگ سرد و افزايش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلي و به تبع آن افزايش تلفات غيرنظاميان مورد توجه بين المللي قرار گرفت..با اين حال،كاربرد تسليحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلكه تاحدودي زياد آثار آن به پس از پايان…

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر...

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر…

چکیده:شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :
1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.
2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به…

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه  پولشویی...

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی…

فهرست مطالبمقدمه1
1- بیان مسئله2
2- هدفهاي تحقیق :2
3 – اهمیت موضوع تحقیق و انگيزه انتخاب آن :2
4 – سوالات و فرضيه هاي تحقيق:3
5 – متغيرها و واژه هاي كليدي4
6 – روش تحقيق4
7 – محدوديتها و مشكلات تحقيق4
8 – ساختار تحقيق :5
بخش اول :كليات و مفاهيم6
فصل اول : مفاهيم كلي رازداري7
مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداري7
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح9
گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي10
گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای11
الف:پزشكان11
ب:وكلاء13
ج:…

دانلود کتاب کامل تاریخ امامت اصغر منتظرالقائم

دانلود کتاب کامل تاریخ امامت اصغر منتظرالقائم

دانلود کتاب کامل تاریخ امامت اصغر منتظرالقائم

دانلود کتاب کامل تاریخ امامتمولف : اصغر منتظرالقائم
تعداد صفحات : 274
فرمت فایل: pdf

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی...

نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی…

چکیدهداشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده است. بر این اساس جامعه بشری همواره در تلاش بوده است تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد وجود دارد که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می…

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا...

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا…

چکیده:بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته استشورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در…

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370…

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370...

بررسی محدوده ی اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392بامقایسه قانون مجازات اسلامی1370…

چکیدهتصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه ،وسیله ای برای حفاظت از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی است . عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم ، رفع حالت خطرناک وجلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات…

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح...

بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح…

چکیدهبر اساس ادله و روایاتی وفاداری و التزام به شروط لازم می‌آید، اما در برخی موارد دلالت این ادله بر چنین پای‌بندی منتفی می گردد، از جمله ی این موارد، جایی است که شرطی خلاف مقتضای ذات عقد باشد. شناسایی مقتضای ذات عقود به جهت آثار مهمّی که بر آن مترتب است، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. شناخت جوهر و ذات عقد نکاح نیز، هم به لحاظ پایه‌گذاری نهاد اصیل خانواده و متعاقب آن اجتماع، هم بدین‌جهت که این عقد، بیشتر یک پیمان اخلاقی…

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان...

بررسی موضوع تاثیرجرایم ارتکابی زوجین برمعظل وپدیده اجتماعی طلاق دراصفهان…

چکیدهاز هم گسیختگی کانون گرم خانواده به عنوان مقدس ترین نهاد اجتماعی ، یکی از مسایل بسیار نگران کننده ی جامعه امروز ما است و طلاق ، یکی از انواع از هم گسیختگی نهاد خانواده می باشد که آمار آن در اصفهان طی سال های اخیر رو به فزونی نهاده است که ارتکاب جرایم به عنوان یکی از عمده ترین علل و عوامل در بروز این پدیده حائز اهمیت فراوانی می باشد . تحقیق حاضر با هدف تبیین طلاق و علل و پیامدهای اجتماعی آن همچنین بررسی انواع جرایم ارتکابی زوجین که موثر…

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم...

بررسی میزان تاثیرتوبه دراصلاح مجرمین وجلوگیری ازتکرارجرم…

چکیدهدر این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و…

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

بررسی نقش سیاستهای آموزشی  تربیتی در پیشگیری از بزهکاری...

بررسی نقش سیاستهای آموزشی تربیتی در پیشگیری از بزهکاری…

چکیدهاصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود،…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان