ترجمه مقاله: گیرنده موسکارینی استیل کولین (mAChRs) در سیستم عصبی: برخی از عملکردها و مکانیزم ها

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 339 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خلاصه
این مقاله برخی از اثرات تحریک گیرنده های موسکارینی بر فعالیت سلول عصبی که به صورت ثبت سلول های عصبی تک و سیناپس کولینرژیک در سیستم های عصبی محیطی و مرکزی مشاهده میشود، بطور خلاصه بیان میدارد. این مقاله ماهیت گیرنده (های) موسکارینی درگیر و کانال های یونی و مکانیزم درون- سلولی مسئول این نوع اثرات را نشان میدهد. مقاله بر روی در سه اثر تمرکز میکند: تحریک پس سیناپسی، مهار پس سیناپسی، و مهار پیش سیناپس (خودکار). نتایج تحریک پس سیناپسی در درجه اول ناشی از مهار جریان پتاسیم توسط گیرنده M1 / ​​M3 / M5 ، و در نتیجه بر فعال سازی فسفولیپاز C با پروتئین Gq است. مهار پس سیناپسی ناشی از فعال شدن M2- کانال های پتاسیمی یکسو کننده داخلی، و در نتیجه فعال سازی Gi است. مهار پیش سیناپسی ناشی از مهار M2 یا M4 کانالهای کلسیم ولتاژ-دریچه ، و در نتیجه فعال سازی Go است. گیرنده های تفکیک کننده ، پروتئین G و کانال های یونی، و corelease استیل کولین[1] و گلوتامات[2] از الیاف کولینرژیک[3] در مغز نیز مورد بحث واقع شده است.

در سال 1914، Dale عملکرد استیل کولین (ACH) را به شبه- نیکوتین و شبه- موسکارین طبقه بندی کرد. در حال حاضر ما می گوییم که این ناشی از یک عمل بر روی گیرنده های موسکارینی و یا نیکوتین است. علاوه بر این، تا آنجا که به مغز مربوط می شود (و به رغم علاقه مندی به گیرنده های نیکوتین، که توسط مفاد این سمپوزیوم نشان داده شد) این گیرنده های موسکارینی است که فراوان تر بوده و عملکرد غالب دارد.

گیرنده های موسکارینی متعلق به دسته گیرنده های جفت heptahelical – پروتئین G هستند. پنج زیرگروه، M1– M5 وجود دارد (Hulme et al. 1990; Caulfield and Birdsall 1998). آنهایی که با عدد فرد هستند (M1 M3 M5) ترجیحا با پروتئین G از خانواده Gq/11 (Pertussisغیرحساس به سم) جفت میشوند، آنهایی که با عدد زوج هستند (M2 M4) با پروتئین G خانواده Gi/Go (Pertussisحساس به سم) جفت میشوند، بهرحال جفت های عملکردی به فراوانی نسبی نیز بستگی دارد. بسیاری از سلولهای عصبی شامل بیش از یک زیر گروه، برخی از تا چهار هستند (Hassan et al. 1993).

به منظور فعال شدن گیرنده جهت ایجاد تغییر در فعالیت سلول عصبی، حداقل در کوتاه مدت پروتئین فعال Gباید فعالیت یک یا چند کانال یونی در غشای سلول های عصبی را تغییر دهد. جدول 1 برخی از واکنش های مشترک کانال یونی به تحریک mAChR با عواقب آن نشان میدهد (Caulfield 1993; Brown et al. 1997 برای جزئیات). به دنبال آن، من سه واکنش عملکردی نسبت به تحریک mAChR ناشی از این اثرات تحریک های کانال یونی — پس سیناپسی، مهار پس سیناپسی، و مهار پیش سیناپسی (مهار خودکار) را در نظر گرفتم.

تحریک های پس سیناپسی

این در ابتدا در آزمایش بر روی سمپاتیک گانگلیون[4] شناخته شد، که حساسیت به آتروپین پس از دپلاریزاسیون[5] آهسته میشود (تحریک آهسه پتانسیل پس از سیناپسی، s-epsp) و تخلیه spike را بعد از واکنش نیکوتین به تحریک مکرر preganglionic به تاخیر انداخت (شکل 1A؛ Kuba and Koketsu 1978 برای بررسی آزمایش های اولیه را ببینید). پس از آن حوادث مشابه در سلول های عصبی مرکزی ثبت شد، برای مثال سلول های هرمی hipocampalپس از تحریک ورودی کولینرژیک جدارى[6] (Cole and Nicoll 1984; Gahwiler and Brown 1985؛ شکل 1B را ببینید). به همین ترتیب، مکانیسم مولکولی مسئول این رویداد مفصلا در نورونهاى سمپاتیک تجزیه و تحلیل شده است، اما برای سلول های عصبی مرکزی اعمال شد.


[1] acetylcholine

[2] glutamate

[3] cholinergic

[4] sympathetic ganglia

[5] depolarization

[6] septal

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ترجمه مقاله Organization and segregation of bacterial chromosomes

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.915 مگا بایت
تعداد صفحات 11
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

تاریخچه تصور و توصیف مواد ژنتیکی باکتریایی بسیار چالشی و بحث برانگیز است. در یوکاریوتها، تفکیک منظم کروماتیدهای خواهری در میتوز با جزئیاتی الهام بخش در دهه 1880 شرح داده شد1. در مقابل، برای سال های متمادی تصور می­شد که کروموزوم باکتریایی، که به داشتن رنگی عمومی یکسان تمایل دارد، بدون ساختار می­باشد. در سال 1930 ، میکروسکوپ­های نوری با استفاده از رنگ DNA (DNA dyes) سلول های با تیمار- اسیدی به طور متقاعد کننده ای نشان دادند کهکروموزوم باکتریایی در اجسامی محدود دارای خطوط نامنظم نرم، متمرکز شده است. (شکل A1)2، 3.این تصاویر منجر به تغییر دیدگاه مرتبط با کروموزوم باکتریایی از موادی بی شکل به یک ساختار مجزا با رفتاری منظم و قابل پیش بینی شد4. این اجسام با هسته ابر- مانند، نوکلیید نامگذاری شدند.

ذره بینی کریوالکترونی بخش زجاجیه نوکلییدها ساختاری با ویژگی های شبیه به آنچه که با استفاده از رنگ DNA مشاهده شده، نشان داد (شکل1B) و ریخت شناسی نامنظم و پراکنده را نشان داد که در حدود نیمی از فضای داخل سلولی را اشغال میکرد. دو ویژگی قابل توجه در این تصاویر حضور تعداد زیادی برامدگى مرجانی- شکل بود که درون سیتوپلاسم و بخش خروجی ریبوزوم از نوکلیید گسترش یافته بودند. از آن به بعدبخش بخش شدن­های مشابه با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت مشاهده شد (شکل 1C).

این تصاویر هنوز هم فکر ما را در مورد کروموزوم باکتریایی درگیر میکند. ما یک سطح پویای DNA که با پروتئین درون سیتوپلاسم در تعامل است را تصور می کنیم. اگر چه پروتئین می تواند درون نوکلیید نفوذ کند و مستقر شود، تصور میشود اغلب تعاملات DNA در حاشیه آن رخ دهد.

در اوایل دهه 1970، Pettijohn و همکاران 9-6، روشی را برای تجزیه سلولى Escherichia coliتوسعه دادند تا برای مشاهده مستقیم میکروسکوپ الکترون، نوکلیید به دست بیاورند، که یک تصویر پایدار از کروموزوم باکتری به صورت مجموعه ای از حلقه های پلکتونمی (یا حلقه های پیچیده درونی interwound) نشأت گرفته از یک هسته مفشردگی تهیه شود (شکل 1D) که پیشنهاد شده تا به صورت پروتئین و RNA تشکیل شود 8-6، 10. در این زمینه، ترکیب، سازمان و عملکرد (و حتی موجودیت) هسته مهم و برجسته باقی می ماند. این مطالعات منجر به ارائه مدل روزت (گلدار) کروموزوم باکتریایی شد که در آن حلقه های پیچیده درونی که توسط ساختار نوکلیید سازمان­دهی شدند (شکل های 1D 2a)، ساختاری شبیه به شیشه پاک کن (bottlebrush) ایجاد میکند. با این حال، طبیعت مولکولی این دانه های فشرده DNA، موضعى کردن و سازمان­دهی سلولی آن و و پویایی محلی و جهانی آن در باکتری زنده همچنان مبهم است.

پیشرفت های فنی مختلف (جعبه 1) دیدگاهی جدید و هیجان انگیز درباره سازمان­دهی و دینامیک کروموزوم باکتریایی ارائه میکند. این شامل میکروسکوپ فلوئورسانس مبتنی بر تصویربرداری از زنده سلول برای پیگیری لوکوس های کروموزومی چندگانه در زمان واقعی در حین چرخه تقسیم سلولی همراه با توسعه روش های مولکولی ژنوم-گسترده و تحلیلی برای مطالعه رونوشت کروموزوم و الگوهای پروتئینی همراه کروموزوم می­باشد. در این بررسی مروری، ما این مطالعات اخیر را بررسی میکنیم تا درک فعلی خود را درباره دو مشکل مورد بحث قرار دهیم: چگونه کروموزوم در سلول باکتری سازماندهی و فشرده­سازی مبشود و و چگونه کروموزوم تکرارشده رها شده و تفکیک میشود. ما این موضوعات را به طور جداگانه بحث میکنیم اما، همانطور که خواهید دید، به طور عمیقی به هم وابسته هستند.

فرضیه اصلی ما این است که چین خوردگى منظم کروموزوم، که پشت سر هم (هم زمانی) در امتداد بخش مجاور DNA رخ می دهد (به نام ادغام از طول) با تکرار آن، سازمانی مرتب­تر تولید میشود و به عنوان نیروی محرکه برای تفکیک توده کروموزوم عمل میکند. به طور کلی، ما اصول و مکانیسم­های مولکولی که با یوکاریوت ها سهیم هستند و جنبه هایی که مختص پویایی کروموزومی باکتری هستند را مشخص میکنیم.

سازمان و فشردگی کروموزوم

اکثر باکتری ها حاوی یک کروموزوم دایره­ای شکل با اندازه 2–8 Mb هستند که شکل دوطرفه از یک مبدا منحصر به فرد (oriC) راتکرار میکند. اگر امتداد یابد، این مولکول DNA با طول >1 mm خواهد بود، در حالی که فضای اشغال شده توسط نوکلیید با قطر <1 μm خواهد بود. بر این اساس، کروموزوم باید به طور خطی بیش از 1000 بار فشرده شود تا درون باکتری گنجانده شود 11، 12. DNA به صورت منظم و سلسله مراتبی فشرده شده است، و ما این فشردگی و سازمان را از کوچکترین واحد تا بزرگترین حوزه آن توصیف می کنیم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع بیماری های چشم در 162 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع بیماری های چشم در 162 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع بیماری های چشم در 162 اسلاید

چَشم یا چـِشم عضو بارز اولین حس از حواس پنجگانه یعنی بینایی است. در زبان پهلوی هم این واژه به همین گونه به کار می‌رفته‌است.انواع گوناگونی از اندام‌های حساس به نور در موجودات زنده یافت می‌شود. ساده‌ترین انواع چشم‌ها تنها توان تشخیص وجود نور در پیرامون را دارند در صورتی‌که چشم‌های پیچیده‌تر قادرند شکل‌ها و رنگ‌ها را نیز از هم بازشناسند یا برخی حیوانات به طول موجهایی بیشتر از طول موج مرئی چشم انسان حساسند. در حشرات…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع جراحی های چشم در 70 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع جراحی های چشم در 70 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع جراحی های چشم در 70 اسلاید

چَشم یا چـِشم عضو بارز اولین حس از حواس پنجگانه یعنی بینایی است. در زبان پهلوی هم این واژه به همین گونه به کار می‌رفته‌است.انواع گوناگونی از اندام‌های حساس به نور در موجودات زنده یافت می‌شود. ساده‌ترین انواع چشم‌ها تنها توان تشخیص وجود نور در پیرامون را دارند در صورتی‌که چشم‌های پیچیده‌تر قادرند شکل‌ها و رنگ‌ها را نیز از هم بازشناسند یا برخی حیوانات به طول موجهایی بیشتر از طول موج مرئی چشم انسان حساسند. در حشرات…

دانلود تحقیق معرفی تكنولوژی میكروچیپ

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات 5
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

معرفی تكنولوژی میكروچیپ

میكروچیپ – سیستم شناسایی الكترونیكی جاندران

روشهای سنتی و قدیمی جهت شناسایی جانداران شامل پلاكهای الصاقی، خالكوبی و علامت گذاری بوده كه این روشها دارای معایب بسیار زیادی بوده و در سیستم های مدیریتی و نظارتی اختلالاتی را ایجاد می نمایند. حال با توجه به پیشرفت علوم در جهان، سیستم های نوین جایگزین روشهای قدیمی گردیده و راندمان و بهره وری نیز بهمان میزان توسعه می یابد.

در دو دهه اخیر تكنولوژی میكروچیپ تحول و تغییر عظیمی را در سیستم های شناسایی ایجاد نموده و بعنوان یك اساس شناسایی مكانیزه در جهان مطرح شده است. این تكنولوژی بر اساس شناسایی توسط امواج رادیویی استوار بوده و بدون نظارت و تفسیرهای نظری و شخصی انجام می پذیرد. میكروچیپ تنها روش شناسایی دائمی و مطمئن جانداران بوده كه می تواند در كوتاه ترdن زمان، جمعیت كثیری از جانداران را مورد شناسایی قرار دهد.

این سیستم شامل سه بخش مهم: میكروچیپ، دستگاه بازخوان و بانك اطلاعاتی می باشد. میكروچیپ به عنوان اصلی ترین جزء به اندازه یك دانه برنج بوده كه عاری از هر گونه منبع الكتریكی می باشد. میكروچیپ در زیر پوست جاندار كاشته می شود بطوریكه این عمل كاشت نظیر واكسیناسیون بوده و بسیار ساده و بدون درد انجام می پذیرد. هر میكروچیپ دارای یك كد اختصاصی بوده كه در زمان ساخت توسط اشعه لیزر طراحی می گردد. این كدها غیر قابل تغییر و یا جایگزینی بوده و در تمام مراحل حیات جاندار به عنوان عامل دقیق شناسایی استفاده می شود. میكروچیپ در داخل محفظه شیشه ای كه قابلیت تطابق با بافت زنده موجود را دارد قرار می گیرد این محفظه از ایجاد واكنش های ایمنی جاندار جلوگیری می نماید لذا میكروچیپ تا انتهای عمر جاندار در بدن بدون هیچ گونه عارضه ای باقی می ماند. دستگاه بازخوان، میكروچیپ را توسط امواج رادیویی فعال نموده و امواج برگشتی به دستگاه، كد اختصاصی میكروچیپ را تعیین می نماید. انواع دستگاههای بازخوان ثابت و قابل حمل در دسترس می باشد. كد اختصاصی میكروچیپ وارد سیستم بانك اطلاعاتی گردیده و اطلاعات جاندار از بدو تولد تا انتهای عمر آن نگهداری و ذخیره و پردازش می شود.

در سال ١٩٩٦ میلادی سازمان غذا و داروی ایالت متحده آمریكا- FDA تائیدیه استفاده از میكروچیپ قابل تزریق را در جانداران صادر كرده و در همان سال نیز سازمان USDA استاندارد اختصاصی محل كاشت میكروچیپ در هر جاندار را تعیین نمود. در سال ٢٠٠١ میلادی نیز كمیته بین المللی ثبت حیوانات پس از آزمایشات اختصاصی، تائیدیه قانونی استفاده از این سیستم را اعلام نمودند. همچنین میكروچیپ ها تحت استاندارد های جهانی٩٠٠١ ISO طراحی و ساخته می شوند. در ایران نیز در سال ١٣٨٢ سازمان دامپزشكی كشور پس از بررسی و مطالعه این تكنولوژی، بر اساس طرح جامع آقای دكتر جلیلزاده، تائیدیه علمی و فنی را اعلام نمود.

در حال حاضر این سیستم به طور وسیعی در كشورهای مختلف جهان نظیر آمریكای شمالی، آمریكای جنوبی، اروپا، آسیا، استرالیا، اقیانوسیه، آفریقا و خاور میانه استفاده می شود. این روش در كلیه جانداران اعم از بزرگ و كوچك نظیر اسب، گاو، گوسفند، طیور، آبزیان، ‌حیوانات آزمایشگاهی، حیوانات خانگی، حیوانات باغ وحش و بالاخره طبیعت وحش كاربرد دارد.

محل کاشت میکروچیپ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق هیپاسروساروس ( دایناسور كلاه خود دار)

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آناتومی:

هیپاسروساروس یك دایناسور بزرگ، گیاهخوار، با تاج توخالی و منقار اردكی ( یك هادروسار) بود كه شبیه به كورتیوساروس بود. این دایناسور حدود 30 فوت(9متر) طول داشت و تقریبا” 40 ردیف دندان گونه ای، یك نوك بدون دندان و یك ردیف از سوزن های كوتاه كه بر روی ستون فقرات آن رشد كرده و یك بال كوچك را بر روی پشت آن شكل داده بود، داشت.

این دایناسور یك تاج استخوانی توخالی بر روی سر طویل خود داشت كه شبیه به یك كلاه خود مسطح بود( شبیه به تاج كوریتوساروس اما ضخیم تر).

سوراخهای بینی هیپاسروساروس به سمت تاج بالا آمده بود. این دایناسور از تاج به منظور ایجاد صدا، ایجاد سرما، نمایشهای دوستانه به منظور جفت گیری و تشخیص جهت بو استفاده می كرد. نرها تاج بزرگتری نسبت به ماده ها و جوانترها داشتند. این دایناسور یك نوك بدون دندان و صدها دندان گونه ای داشت كه از آنها به منظور خرد كردن غذا استفاده می كرد، بر روی دو پا راه میرفت، بازوهای كوتاه تر و دمی طویل و سنگین داشت، این دایناسور هیچ وسیله دفاعی طبیعی نداشت.

زمان زیست:

هیپاسروساروس در طول دوره كرتاسه حدود 70تا72 میلیون سال پیش تا پایان مزوزوئیك یعنی عصر دایناسورها زندگی می كرد. دایناسورهای هم عصر هیپاسروساروس ها در كرتاسه پایانی (در آمریكای شمالی) عبارتند از: آلبرتوساروس، كوریتوساروس، نانوتیرانوس، پاراسارولوپوس، ائوپلوسفالوس، كریتوساروس،و پاكی رینوساروس بودند.

رفتار هیپاسروساروس:

هیپاسروساروس احتمالا” از دایناسور های گله ای بود. این دایناسور در جنگلهای مرطوب زندگی می كرد و به منظور تولید مثل از نواحی ساحلی به نواحی مرتفع تر مهاجرت می كرد.

تخمها:

آشیانه ای كه احتمالا” متعلق به هیپاسروساروس بود، در دویلزكولی در نزدیكی آلبرتا- كانادا یافت شد. آشیانه بزرگ بود و تخمهای گرد همراه با استخوان هایی مربوط به جنینهای نوك اردكی كه احتمالا” مربوط به هیپاسروساروس بوده اند یافت شد. این تخمها كه هم اندازه میوه طالبی هستند در ردیفهایی گذاشته می شدند و احتمالا” به وسیله ماسه و گیاهان پوشیده می شدند.

تغذیه:

هیپاسروساروس یك دایناسور گیاهخوار بود كه از برگهای سوزنی شكل درختان كاج، دانه ها، میوه ها، شاخه های كوچك و برگهای ماگنولیا تغذیه می كرد.

هوش:

هیپاسروساروس یك اورنیتوپود بود كه هوش آن(یا EQ که از روی نسبت مفز به بدن جانور محاسبه می شود)در میان دایناسور ها متوسط بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق چگونگى تهیه اسكلت حیوانات مهره دار

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 160 کیلو بایت
تعداد صفحات 7
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در اینجا روش تهیه اسكلت حیوانات مهره دار، جهت مطالعه علمی و همچنین نگهداری در موزه شرح داده می شود. تهیه چنین اسكلتی با تهیه اسكلت هایی كه جنبه نمایشی دارند كاملا متفاوت است. در تهیه این نوع اسكلت ها باید دقت نمود كه هیچ نوع صدمه ای اعم از شكستگی ، بریدگی یا ایجاد سوراخ یا فقدان قسمتی از اعضا نظیر دندان و غیره در هنگام جوشاندن استخوان ها پیش نیاید. اگر مایل به تهیه اسكلتی هستید كه از لحاظ علمی حائز اهمیت باشد باید موارد زیر را مراعات نمائید:

یك دفترچه یادداشت جهت ثبت اطلاعات بدست آمده تهیه نموده و هر نمونه را شماره گذاری نمائید. برای این كار از عدد یك شروع كنید مواظب باشید هرگز شماره ها مخلوط یا تكرار نگردند. هر اسكلت را جداگانه تهیه خشك و نگهداری كنید.

طرز تهیه:

بعد از اندازه گیری و بررسی علمی ، پوست حیوان را با دقت جدا نموده و چنانچه مایل به مطالعه و نگهداری پوست نیز می باشید همان شماره را بر روی پوست نصب كنید. گوشت را از استخوان جدا كنید لیكن مواظب باشید زردپی های اطراف مفاصل قطع نگردند. جهت سهولت دقت شود كه سر و پا ها از قسمت های دیگر بدن جدا شوند ، اما مواظب باشید كه هیچ كدام از استخوان ها نشكنند. بایستی توجه كرد كه گاهی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق جمع آوری و نگهداری حشرات

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جمع‌آوری، نگهداری و كار با نمونه

هر متخصص حشره ‌شناسی ، در حین انجام تحقیقات صحرایی مجبور به صید كردن نمونه‌ها و كار با آنهاست. این كار معمولاً شامل جمع‌آوری و نگهداری نمونه‌ها با روش‌های خاصی است كه عمدتاً، و گاهی اوقات تنها روش‌هایی هستند كه برای مطالعه گروه خاصی از بندپایان به كار می ‌روند. این روش‌ها برای گروههای مختلف حشرات و همچنین در نقاط مختلف، متفاوت هستند. بنابراین ، در ذیل به شرح برخی از نكات اساسی در این مورد می ‌پردازیم.

اصول جمع‌آوری نمونه و كار با آن

لوازم جمع‌آوری

این وسایل از ساده ‌ترین ابزار، از قبیل توری ‌های حشره‌شناسی و لوله‌های صید ، تا تله های بسیار تخصصی كه برای اهداف خاصی به كار می ‌رود ، متفاوتند. نمونه‌گیری عبارتست از جمع‌آوری نمونه‌ها با یك روش استاندارد به منظور انجام مطالعه كمّی ، كه در آن می ‌توان از ابزار بسیار متفاوتی استفاده نمود. انواع مختلف تله‌ها برای صید حشرات به منظور انجام تحقیقات خاص به كار رفته‌اند. برخی از آنها حشرات را به صورت انفرادی و از طریق مكانیكی به دام می ‌اندازند )مثل تله‌های مكنده) ، در حالیكه سایرین با استفاده از مواد جلب كننده از قبیل نور، دی ‌اكسیدكربن و یا بوی بدن میزبان آنها را صید می كنند.

توری ‌های حشره‌شناسی دستی معمولاً شامل یك كیسه ساخته شده از توری ‌های دارای سوراخ ‌های ریز هستند كه به دور یك قاب دایره‌ای متصل گردیده است. این قاب از جنس آلومینیوم بوده و طوری طراحی شده كه می ‌توان در موقع عدم استفاده ، آن را از هم جدا نمود. هدف صید ، مشخص كننده نوع مناسب توری است. در مورد پشه ها، كار با كیسه‌های توری سفید راحت تر است ، در حالی كه برای جمع‌آوری پروانه‌ها توری سیاه طرفدار بیشتری دارد.

وسیله جمع‌آوری مهم دیگر آسپیراتور است. این وسیله انواع مختلفی دارد. آسپیراتورها وسایل ساده، ولی مؤثری هستند كه حشرات كوچك را از طریق مكیدن به داخل ، صید می ‌كنند. عمل مكش هوا هم توسط دهان فرد جمع‌آوری كننده و هم با وسایل حبابی شكل پلاستیكی صورت می ‌گیرد. در برخی موارد هم فَن‌های كوچكی كه با نیروی باتری كار می ‌كنند ، این عمل را به عهده دارند. ساده‌ترین نوع آسپیراتور، یك لوله شیشه‌ای یا پلاستیكی شفاف به طول حدود 25 سانتیمتر است كه یك توری بر روی یك انتهای آن قرار گرفته و بر روی توری یك لوله بلند قابل انعطاف متصل شده است. انتهای دیگر لوله پلاستیكی قابل انعطاف در دهان فرد جمع‌آوری كننده قرار می ‌گیرد و با عمل مكش هوا، حشرات را می ‌توان به سادگی درون لوله شیشه‌ای كشید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق تاكسیدرمى پرندگان

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات 6
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاكسیدرمى پرندگان

آماده سازى نمونه براى تاكسیدرمى

در تمام نمونه ها در ابتدا باید موارد زیر را بخاطر داشت:

وزن و اندازه گیرى اعضاى بدن – رنگ بدن – پوست اطراف صورت – چشم ها – پاها و پلك چشم را یاداشت مى كنیم. زمانى كه نمونه براى ماه هاى زیادى نگه دارى شده باشد رنگ تمام قسمتهاى بدنش با نمونه تازه متفاوت خواهد بود. بنابراین ثبت این موارد در زمان مردن جانور بسیار مهم است. اگر پس از مردن حیوان ، رنگ بعضى از قسمتهاى بدن تغییر كند میتوان توسط رنگ روغنى دوباره آن رنگ را بطور مصنوعى روى اعضاى جانور ایجاد كرد.

در صورتى كه نمونه به طور طبیعى مرده باشد ، بایستى از زمان مردنش تا پوست كنى بیش از 24 ساعت داخل فریزر نگه دارى و شب قبل از تاكسیدرمى از فریزر خارج نموده و داخل یخچال گذاشته شود.

هرگز یك پرنده كشته شده كه متلاشى شده است را پوست نمى كنیم ، چون خون منعقد نمى شود و به محض استفاده از چاقو خون جارى شده و باعث كثیفى و رنگى شدن پرها مى گردد ، بنابراین میتوان نمونه را در فریزر گذاشت تا كاملا سرد شود و یك روز جلوتر آن را از فریزر خارج كرده تا یخهایش باز شود و شروع به تاكسیدرمى مى كنیم.

اندازه گیرى اعضاى بدن نمونه

مراحل تاكسیدرمى

در ابتدا ، با دست پرهاى روى قفسه سینه را به آرامى كنار مى زنیم تا پوست دیده شود. سپس از ناحیه كلواك تا زیر گردن از وسط بدن توسط تیغ شكافى ایجاد مى كنیم البته باید سعى كرد كه برش را زیاد عمیق نزنیم ، تا پرنده دچار خونریزى نشود. در صورتى كه در اثر بى دقتى این كار انجام شد لازم است مقدارى پنبه روى آن قسمت گذاشته شود تا از آلودگى جلوگیرى كند. سپس با كمك انتهاى تیغ پوست را از گوشت كه تقریبا نیمه منجمد است جدا مى كنیم.

پس از جدا كردن پوست در ناحیه شكم از طرفین پاها را از پوست جدا مى كنیم تا به ناحیه دم برسیم. این مرحله نیاز به دقت بیشترى دارد تا پرهاى ناحیه دم سالم بمانند. به آرامى و با كمك تیغ غده چربى را جدا و سپس استخوان دم را توسط قیچى یا سیم چین و همچنین استخوان پاها را از ناحیه بالاى ران قطع مى كنیم. سپس پوست آزاد شده و میتوان پوست پاها را هم جدا كرد.در قسمت پاها و بال استخوان ها باید سالم بمانند بنابراین به آرامى و بدون صدمه زدن به شاهپرها در بال استخوان را بیرون مى كشیم و با كمك تیغ گوشت را از استخوان جدا كرده و استخوان را به جاى اولیه اش بر مى گردانیم.

جدا كردن پوست از گوشت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق آواز نهنگ ها به همراه متن لاتین (Whale song)

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 140 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آواز نهنگ ها

آواز وال ها ( whale song ) ، صدایى است كه وال ها براى برقراى ارتباط تولید مى كنند. واژه
( song ) براى توصیف الگویى منظم و پیشگویى صداهایى كه به وسیله گونه هایى از وال ها تولید مى شود ، مورد استفاده قرار مى گیرد. این مكانیسم براى تولید كردن صدا در خانواده وال سانان و پستانداران دریایى شامل : دلفین ها ، وال ها و نهنگ هاى دندان دار ، كه به صدا براى ایجاد ارتباط بیشتر از حس هاى دیگر در پستانداران زمینى وابسته هستند ، استفاده مى شود ، زیرا سایر حسها در آب اثر محدود ترى دارد.

بینایى در پستانداران دریایى به دلیل اینكه نور در راه آب جذب مى شود محدود است. بویایى هم اثر كمترى دارد ، زیرا مولكول ها در آب خیلى آهسته تر پراكنده مى شوند تا در هوا. پستانداران دریایى از صدا ها براى برقراى ارتباط و تغذیه استفاده مى كنند.

طرفداران محیط زیست و وال شناسان ( cetologist ) معتقدند كه افزایش صداها در اقیانوس هاى جهان به وسیله كشتیها و لرزه هاى دریاى باعث صدمه به وال ها مى شود.

تولید صداها

انسانها صدا ها را با بیرون راندن هوا از میان حنجره تولید مى كنند. تارهاى آوایى داخل حنجره باز و بسته مى شود و این امر براى تولید جریان هوا ضرورى است ، این جریانات همراه با گلو ، زبان و لبها صدا ها را تولید مى كنند.

وال ها صدا ها را با مكانیسم متفاوتى تولید مى كنند. این مكانیسم در 2 زیر خانواده عمده در وال ها متفاوت است: Odentoceti ( Toothed whale ، شامل دلفین ها ) و Mystceti ( Baleen wale ، شامل وال هاى بزرگ و وال هاى آبى )

تولید صدا در Toothed whale

مناطقى كه در سر دلفین ها تولید صدا مى كنند.(عکس)

دلفین ها صداهاى طولانى ، مكرر وپائینى مانند وال ها ایجاد نمى كنند. به جاى آن صدایى سریع وبلند از تق ها و سوت ها ایجاد مى كنند. صداى تق معمولا براى جهت یابى و مجموع تق ها و سوت ها براى ارتباط برقرار كردن استفاده مى شود. یك گله دلفین ممكن است صداهاى متفاوت و گوشخراشى تولید كنند كه مقدار خیلى كمى از آنها قابل تشخیص است.

صدا هاى مختلف در آنها به وسیله عبور دادن هوا از میان ساختارهایى در سر كه مانند عبور دادن هوا از بینى در انسانها ست تولید مى شود ، كه این ساختارها لبهاى آوایى ( Phonic lips ) نامیده مى شوند.

هوا از یك مجراى خیلى باریك عبور میكند ، پرده لب هاى آوایى به داخل كشیده مى شود و به وسیله بافت ها محاصره مى گردد و به ارتعاش در مى آید. این ارتعاش مانند ارتعاش حنجره در انسانها ست ، كه به طور آگاهانه و با یك حساسیت فوق العاده كنترل مى شود.

تمام دلفین ها و یك گونه از وال ها Sperm whales ، 2 لب آوایى دارند ، بدین نحو قادرند 2 صداى مستقل ایجاد كنند. در یك نوع آن هوا از لب هایى آوایى عبور كرده و از Vestibular sac خارج مى شود. و در نوع دیگر هوا دوباره به داخل بر مى گردد و وارد قسمت پائینى بینى شده و دوباره تولید مى شود و از سوراخ بینى نهنگ كه در بالاى سرش قرار دارد خارج مى شود.

Whale song

Whale song is the sounds made by whales to communicate. The word “song” is used in particular to describe the pattern of regular and predictable sounds made by some species of whales (notably the humpback) in a way that is reminiscent of human singing.

The mechanisms used to produce sound vary from one family of cetaceans to another. Marine mammals such as whales dolphins and porpoises are much more dependent on sound for communication and sensation than land mammals are as other senses are of limited effectiveness in water. Sight is limited for marine mammals because of the way water absorbs light. Smell is also limited as molecules diffuse more slowly in water than air which makes smelling less effective. In addition the speed of sound in water is roughly four times that in the atmosphere at sea level. Because sea-mammals are so dependent on hearing to communicate and feed environmentalists and cetologists are concerned that they are being harmed by the increased ambient noise in the world’s oceans caused by ships and marine seismic surveys.

Production of sound

Humans produce sound by expelling air through the larynx. The vocal cords within the larynx open and close as necessary to separate the stream of air into discrete pockets of air. These pockets are shaped by the throat tongue and lips into the desired sound.

Cetacean sound production differs markedly from this mechanism. The precise mechanism differs in the two major sub-families of cetaceans:theOdontoceti(toothed whales—including dolphins) and the Mystceti (baleen whales—including the largest whales such as the Blue Whale).

Toothed whale sound production

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق تعیین جنسیت و میکانیسم های آن در جانوران

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات 8
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

انواع تعیین جنسیت در جانوران

به طور كلى سه نوع تعییین جنسیت داریم:

1)ژنتیكى (GSD)

2)محیطى ( ESD)

3)رفتارى ( BSD)

GSD : در این نوع جنسیت موجودات در زمان بارورى تعیین شده ، سپس غده ها ، استروئیدها را تولید مى كنند كه به پیدایش فرد نر یا ماده منجر مىشود. در پستانداران ، نر بودن به كروموزوم Y وابسته است.

ESD : تعیین جنسیت در تمام لاك پشت ها و اكثر تماسح ها ، تحت تاثیر محیط و بعد از بارورى تخم صورت مى گیرد. در خزندگان ، به طور مثال سوسمارها ، بودن كروموزوم جنسى در میان دوران تكوین و در دوره خاصى ( زمان تمایز غده هاى تناسلى ) رخ مى دهد.

براى مثال دوره جنسى را در لاك پشت گوش قرمز ، از شروع انكوباسیون تا مرحله شكفتن تخم ها ، بر اساس خصوصیات مورفولوژیكى جنین به 36 مرحله تقسیم كرده اند. از مرحله 15 به بعد ، دوره حساسیت به دما ( TSP ) شروع مى شود و دماى انكوباسیون ، جنسیت تخم ها را تعیین مى كند. تخم لاك پشت هاى گوش قرمز ، در حرارت 27-22 درجه جنس نر ، 31 درجه ( بیش از 30 درجه ) جنس ماده ، ولى در آستانه 35-28 نسبت تعداد جنین نر به جنین ماده یك به یك است. اما لاكپشت هاى دم شلاقى ، در حرارت سرد 20 درجه و گرم 30 درجه ماده و درجه حرارت 30-20 نر مى شوند.

با تغییر دما ، مى توان زمان بندى تعیین جنسیت را مطالعه كرد ، اما پس از تعیین جنسیت دیگر تغییر ناپذیر است.

مارمولك ها جانورهایى خونسردند كه دماى بدن را از طریق حمام آفتاب تنظیم مى كنند. رابرت و تامسون E.tympanus ماده را در محیط آإزمایشگاه ، در معرض دماى 32 درجه قرار دادند. تكوین جنین سرعت یافته و دوره حاملگى كاهش یافت. در دماى آزمایشگاهى زاده تمام مارمولك ها ماده بود. در طبیعت تعداد مارمولك هاى نر وماده به دنیا آمده مساوى است. پژوهشگران به درستى نمى دانند كه چه میكانیسمى به E.tympanus ماده این توان را مى دهد تا دماى مورد نیاز بدن را براى تولید تعداد مساوى زاده هاى نر و ماده فراهم سازد.

BSD : در این نوع روش ممكن است در موجودات پس از تثبیت جنسیت ، تغییراتى اتفاق بیافتد. غالب این جانوران نر و ماده اند. زندگى اجتماعى آنها نوع جنس را مشخص مى كند. یعنى محرك ها حسى اند تا كروموزومى ، زیرا پیام ها از مغز مى رسند و موجب تغغیر در نوع هورمون ها مى شوند و تغیرات جنسى رخ مى دهند. به طور مثال در هر فاز خاص ، Anemone fish سفید و نارنجى كه معمولا نر-ماده متناوب است ، غده ویژه آن جنس فعال مى شود. این ماهى ها نر متولد و بعد ماده ، در حالى كه ماهى هاى تپه هاى مرجانى اول ماده و بعد نر مى شوند. در نر- ماده اى همزمان تخمدان به بیضه تبدیل مى شود و جالب اینكه تخم آنها با جفت گیرى بارور مى شود.

رابطه طول عمر با تعیین جنسیت

تعیین جنسیت در خزندگان با عمر بالا ، به دما و در خزندگان با عمر كوتاه ، به وراثت بستگى دارد. گونه هاى با عمر دراز در مقابل نوسانات مقاوم اند یعنى سعى مى كنند جنس ها را در محیط حفظ كرده ، در نتیجه تغییر جنسیت مى دهند. گونه هایى كه عمر كوتاه دارند ، متفاوت اند ، تغییر نمى كنند ، یعنى در یك جنس باقى مى مانند كه ممكن است موجب انقراض نسل این نوع جانورها شود.

راه هاى تعیین جنسیت

1) روش كاریوتایپ: براى انجام روش كاریوتایپ ، با استفاده ازکلشی سین ، سلول هاى كشت شده را در مرحله متافاز متوقف كرده ، بعد از عكسبردارى ، كروموزوم ها را شماره گذارى و مرتب مى كنند . كروموزوم هاى جنسى را نیز جداگانه و به صورت XX و XY مرتب مى نمایند.

2) جسمY : چنانچه سلول هاى نر با تركیبات كیناكرین رنگ آمیزى و با نور فلورسنت مطالعه گردند، در درون هسته نقطه اى براق دیده مى شود كه معادل قسمت هاى درخشان بازوى بلند كروموزوم Y است. این قسمت را جسم Y مى نامند. براى تعیین جنس ومقدار آنها ، مطالعه كروموزوم هاى جنسى ارزش بالینى دارد.

3) جسم بار: كروموزومX ى را مى توان در سلول هاى ماده كه تقسیم نمى شوند ، مشاهده كرد به صورت توده اى تیره به غشاء هسته سلول چسبیده است و كروماتین جنسى و جسم بار خوانده مى شود. جسم بار یكى از كروموزوم هاى X است كه به طور غیر فعال در كنار هسته معمولى قرار دارد. تعداد كروماتین جنسى برابر تعداد كروموزوم X جنسى موجود در سلول هاى nx-1 است.

روش مولكولى تعیین جنسیت

واكنش زنجیره اى پلى مراز ( PCR )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده

دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده

عنوان فایل: دانلود کتاب زیست شناسی سلولی ومولکولی دکتر مجد وشریعت زاده نوع فایل : pdf
زبان: فارسی
تعدادصفحات: 574 ص
توضیحات:
این کتاب جز کتب مرجع زیست سلولی و مولکولی در کشور بوده و از منابع اصلی وزارت بهداشت برای آزمون های کارشناسی و ارشد و دکتری می باشد.
فهرست :

 

عکس هایی از کتاب : 

 کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی ( دکتر احمد مجد )-دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مجد-دانلود کتاب زیست شناسی سلولی…

تحقیق در مورد مهندسی محیط زیست

تحقیق در مورد مهندسی محیط زیست

تحقیق در مورد مهندسی محیط زیست

مهندسی محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند
این تحقیق شامل سرفصل های زیر می باشد:
محیط زیست طبیعی
زیستگاه‌های جهان
اکوسیستم‌های
تأثیرات انسان بر محیط زیست
خاک‌ها
آب‌ها
هوا
پیمان کیوتو
رشته های مرتبط با محیط زیست
سازمان محیط زیست
مرکز…

دانلود جزوه کامل ایمنی شناسی وویروس شناسی به همراه سوالات تستی (PDF)

دانلود جزوه کامل ایمنی شناسی وویروس شناسی به همراه سوالات تستی (PDF)

دانلود جزوه کامل ایمنی شناسی وویروس شناسی به همراه سوالات تستی (PDF)

عنوان فایل : دانلود جزوه کامل ایمنی شناسی وویروس شناسی قالب بندی: PDF
تعدادصفحات :573 ص
توضیحات:
جزوه  ایمنی شناسی وویروس شناسی کامل ترین جزوه در مورد ایمنی شناسی می باشد که در دوقسمت مجزا به همراه سوالات تستی با پاسخ نامه برای استفاده به عنوان جزوه کارشناسی یا منبع کارشناسی ارشد به کار می رود .
فهرست :

.
عکس هایی از فایل :

 

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی -جزوه ویروس شناسی+pdf-دانلود جزوه ویروس شناسی…

دانلود کتاب شیمی محیط زیست – نجاتی، رضوانی، قاسمیان خجسته – زیست شناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب شیمی محیط زیست - نجاتی، رضوانی، قاسمیان خجسته - زیست شناسی پیام نور - pdf

دانلود کتاب شیمی محیط زیست – نجاتی، رضوانی، قاسمیان خجسته – زیست شناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب شیمی محیط زیست تالیف کاملیا نجاتی، ذوالفقار رضوانی، محسن قاسمیان خجسته
منبع رشته زیست شناسی پیام نور
شامل 222 صفحه با فرمت pdf
 

فصل اول : محیط زیست
فصل دوم : اتمسفر
فصل سوم : هیدروسفر
فصل چهارم : لیتوسفر
فصل پنجم : آلودگی
فصل ششم : چرخه های طبیعی
فصل هفتم : سم شناسی
فصل هشتم : انرژی

دانلود کتاب تکامل موجودات زنده – اصغر نیشابوری – زیست شناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب تکامل موجودات زنده - اصغر نیشابوری - زیست شناسی پیام نور - pdf

دانلود کتاب تکامل موجودات زنده – اصغر نیشابوری – زیست شناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب تکامل موجودات زنده تالیف اصغر نیشابوری
منبع رشته زیست شناسی پیام نور
شامل 198 صفحه با فرمت pdf
 

گفتار اول : برخی مفاهیم بنیادی
گفتار دوم : تحول زیستی، مفهوم گونه و جمعیت
گفتار سوم : مکاتب مختلف در زمینه تحول
گفتار چهارم : ثبات و تحول در ساختار ژنتیکی جمعیت
گفتار پنجم : عوامل بیرونی موثر در ساختار ژنتیکی جمعیت
گفتار ششم : عوامل بیرونی موثر در ساختار ژنتیکی
گفتار هفتم : حراست از تنوع ساختار ژنتیکی
گفتار هشتم : جمعبندی و…

دانلود کتاب روشهای تکثیر گیاهان – کاویانی، قربانی – زیست شناسی پیام نور – pdf

دانلود کتاب روشهای تکثیر گیاهان - کاویانی، قربانی - زیست شناسی پیام نور - pdf

دانلود کتاب روشهای تکثیر گیاهان – کاویانی، قربانی – زیست شناسی پیام نور – pdf

  
دانلود کتاب روشهای تکثیر گیاهان
تالیف محسن کاویانی، علی قربانی کهریز سنگی
منبع رشته زیست شناسی پیام نور
شامل 296 صفحه با فرمت pdf
 

فصل اول : اصول کلی تکثیر گیاهان
فصل دوم : ابزار و تجهیزات تکثیر گیاهان
فصل سوم : تکثیر جنسی
فصل چهارم : تکثیر از طریق قلمه زدن
فصل پنجم : تکثیر از طریق پیوند زدن
فصل ششم : تکثیر از طریق خوابانیدن
فصل هفتم : تکثیر به وسیله اندام رویشی تغییر شکل یافته
فصل هشتم : ریزازدیای

تحقیق با عنوان علم ژنتیک

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 10
حجم فایل 35 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

معرفی علم ژنتیک

ژنتیک

تاریخچه ژنتیک

ژنها و DNA

ژنتیک پزشکی و انسانی

دید کلی

اهمیت ژنتیک در تمام جنبه‌های پزشکی

قوانین موجود در ژنتیک انسانی و پزشکی

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود کتاب جانور شناسی 1 (بی مهرگان) – منیژه کرمی – رشته زیست شناسی – pdf

دانلود کتاب جانور شناسی 1 (بی مهرگان) - منیژه کرمی - رشته زیست شناسی - pdf

دانلود کتاب جانور شناسی 1 (بی مهرگان) – منیژه کرمی – رشته زیست شناسی – pdf

دانلود کتاب جانور شناسی 1 (بی مهرگان) نوشته منیژه کرمی
منبع رشته زیست شناسی پیام نور
شامل 414 صفحه با فرمت pdf
 
 
کتاب جانور شناسی 1 (بی مهرگان) مجموعه ای کامل و یک جلدی از مطالب علمی است که مطابق سرفصل برنامه ریزی شده درس جانور شناسی 1 تهیه و تدوین شده است. در نگارش این کتاب آخرین دستاوردهای دانش جانورشناسی در زمینه رده بندی، تکامل، فیزیولوژی، ریخت شناسی (مورفولوژی) و اکولوژی (بوم شناسی) جانوری مد نظر قرار گرفته و درباره بسیاری از…

تحقیق درباره انواع جلبک ها

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 16
حجم فایل 39 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

محتویات این مقاله:

جلبك ها

جدول 1- ارزش بازار بین‌المللی فرآورده‌های حاصل از جلبك‌های دریایی در سال 2003

جدول 2- مقادیر برداشت آگاروفیت (جلبك‌هایی که از آنها آگار استحصال می‌شود) بر حسب تن مادة‌ خشك در سال 2001

جدول 3- فرآوری‌كننده‌های عمدة آگار در سال 2001

جدول 4- بازار آگار در سال 2001 بر حسب نوع مصرف

جدول 5- بازار آگار بر اساس درجة خلوص و منبع استخراج (سال 2001)

جدول 6- منابع آلژینوفیت‌ (جلبک‌هایی که از آنها آلژینات استحصال می‌شود) در سال 2001 

جدول 7- تولیدكنندگان عمدة آلژینات (در سال 2001)

جدول 8- بازار آلژینات بر اساس نوع کاربرد (در سال 2001)

جدول 9- منابع کارجینوفیت جهان در سال 2001 بر حسب کشورهای عمدة تولیدکننده

جدول 10- میزان تولید کاراجینن در سال 2001 بر حسب نوع مصرف

جدول 11- فرآوری‌کننده‌های کارجینن در سال 2001 )ظرفیت برحسب تن(

كودهای بیولوژیكی (میكروارگانیسم های تامین كننده عناصر غذایی)

جلبك های ـ آبی سبز

روش تولید جلبك

آزولا یا « شیطان سبز» ؟!

بازگشت بینایی افراد به كمك نوعی جلبك امكان پذیر می‌شود

گونه جلبك دارویی در سواحل جنوب ایران شناسایی شد

جلبك های داروساز

داروخانه دریایى

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 68
حجم فایل 4.301 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 68 اسلاید به صورت کامل مقوله

کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

رتبه علمی ایران

تعداد مقالات ISI فناوری نانو ایران

عمده فعالیت های صورت پذیرفته

نانوتكنولوژی چیست؟

تعریف نانوفناوری كه توسط برنامه ملی پیشگامی نانوفناوری در آمریكا صورت گرفته یكی از بهترین تعاریف آن باشد:

یك نانومتر چقدر است؟

یک میلیون نانومتر
سر منشأ ایده فن آوری نانو

جوایز مطرح شده توسط آقای فاینمن :

تاریخچه فناوری نانو

برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل گیری فناوری و علوم نانو

نانو حسگر گازی

کنترل آلاینده های زیست محیطی

نانوفیلترها

رویدادهای مهم در زمینه فناوری نانو

بهره گیری مردم قدیم از فناوری نانو

پوشش یکنواخت با وزن مؤثر

سطوحی كه خود به خود تمیز می‌شوند

استفاده نانو در صنعت خودرو سازی، هواپیما سازی و کشتی سازی

نانولوله های کربنی

ساختار نانولوله ها :

و…

 
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 22
حجم فایل 3.501 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در 22 اسلاید به صورت کامل مقوله

آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:

میگوی نارنجی

میگوی سرخ

میگوی سنگاپوری

میگوی شیشه ای

میگوی بچه قورباغه ای

میگوی آمانو

میگوی رودولف

میگوی صورتی ساکن در آبهای خلیج فارس

میگوی هندی ساکن در آبهای خلیج فارس

میگوی سفید ساکن درآبهای خلیج فارس

میگوی ببری سیاه یا مونودون

میگوی سفید شرقی یا چینی

میگوی ژاپنی یا کروما

شاه میگوی آب شیرین

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل pptx
تعداد صفحات 70
حجم فایل 5.087 مگا بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خرچنگ ها از خانواده  بندپایان سخت پوستان هستند. شکمشان کاملاً در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته ای سخت پوشیده شده است. همچنین آنها دارای یک جفت چنگال هستند. خرچنگ ها در تمام اقیانوس‌های جهان یافت می شوند اما برخی نیز در آب های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست می کنند. اندازه خرچنگ ها بسیار متنوع است از خرچنگ نخودی که تنها چند میلیمتر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از ۴ متر است.

تقریبا” ۵۰۰ گونه خرچنگ آب شیرین در سراسر جهان زندگی می کنند. حدود ۱۵۰ گونه ساکن ایالات متحده آمریکا هستند.

تغذیه

زندگی خرچنگ ها

نکاتی درمورد خرچنگ ها

خرچنگ  گوشه گیر

خرچنگ نقب زن

خرچنگ رنگین کمانی

پتریوت، خرچنگ رنگین کمانی / Patriot Crab / Cardisoma armatum

خرچنگ چنگال قرمز

خرچنگ یوکاتان

خرچنگ نعل اسبی

خرچنگ مدور

خرچنگ عنکبوتی ژاپنی

خرچنگ پیکانی

خرچنگ زمینی آبی

خرچنگ yeti

خرچنگ هالووین

خرچنگ آبی

روح خرچنگ 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱فصل اول : کلیات تحقیق۱-۱:مقدمه۲۱-٢: فنل و خصوصیات فیزیکی آن۴۱-٣: منابع تولید فنل۴۱-۴: حلالیت در آب و سایر حلال ها۶۱-۵: قدرت اسیدی فنل۶۱-۶: رنگ فنل۶ ۱-۷: پایداری فنل…………………………………………………………………………………………………….۶۱-۸: منابع و مصارف صنعتی……………………………………………………………………………………..۷١-٩-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……….…………….…………………….٩۱-١٠: اهداف…

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

جداسازی وبهینه سازی باکتری های تجزیه کننده ترکیبات فنلی در آلاینده های نفتی دریای خزر

فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱فصل اول : کلیات تحقیق۱-۱:مقدمه۲۱-٢: فنل و خصوصیات فیزیکی آن۴۱-٣: منابع تولید فنل۴۱-۴: حلالیت در آب و سایر حلال ها۶۱-۵: قدرت اسیدی فنل۶۱-۶: رنگ فنل۶ ۱-۷: پایداری فنل…………………………………………………………………………………………………….۶۱-۸: منابع و مصارف صنعتی……………………………………………………………………………………..۷١-٩-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……….…………….…………………….٩۱-١٠: اهداف…

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

فهرست مطالب صفحه چکیده1فصل اول (مقدمه و هدف) 31-1-بیماری سل51-2- مایکو باکتریوم ها 71-2-1-نامگذاري71-2-2- طبقه بندی مایکو باکتریوم ها 91_2_3_ مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 111-2-4- خصوصیات رشد مایکوباکتریها ……………………………………………………………………………………………….121-2-5- فاکتورهای ویورلانس مایکوباکتریوم ها……………………………………………………………………………………..131-2-6- آنتی ژنهای مایکوباکتریوم…

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

جداسازي، تعیین هویت مولکولی وتهیه الگوی ژنومی مایکوباکتریوم های کمپلکس توبرکلوزیس ازگاوهای توبرکولین مثبت استان خراسان

فهرست مطالب صفحه چکیده1فصل اول (مقدمه و هدف) 31-1-بیماری سل51-2- مایکو باکتریوم ها 71-2-1-نامگذاري71-2-2- طبقه بندی مایکو باکتریوم ها 91_2_3_ مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی 111-2-4- خصوصیات رشد مایکوباکتریها ……………………………………………………………………………………………….121-2-5- فاکتورهای ویورلانس مایکوباکتریوم ها……………………………………………………………………………………..131-2-6- آنتی ژنهای مایکوباکتریوم…

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

خلاصه فارسیدر سال‌های اخیر فرآیندهای اکسایش پیشرفته بعنوان جایگزینی برای روشهای معمول دیگر در تصفیه آبهای آلوده مورد بررسی قرار گرفته است. دو نمونه از نانوذرات اکسيدي پرکاربرد در نانوتکنولوژي، TiO2 و SiO2 هستند. خاصيت فوتوکاتاليستي و آبدوستي نانوذرات تيتانيا باعث کاربردهاي فراوان اين ماده در زمينه‌هاي مختلف از جمله پاکسازي هوا و محيطهاي آلوده، تصفيه آب وتجزيه باکتري، فعاليت هاي ضد تومور، کرمهاي ضد آفتاب و … شده است. از طرف ديگر به…

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

حذف علف کش بنتازون به عنوان یک آلاینده در حضور نانو ذرات TiO2/SiO2 که یک نانو کاتالیست

خلاصه فارسیدر سال‌های اخیر فرآیندهای اکسایش پیشرفته بعنوان جایگزینی برای روشهای معمول دیگر در تصفیه آبهای آلوده مورد بررسی قرار گرفته است. دو نمونه از نانوذرات اکسيدي پرکاربرد در نانوتکنولوژي، TiO2 و SiO2 هستند. خاصيت فوتوکاتاليستي و آبدوستي نانوذرات تيتانيا باعث کاربردهاي فراوان اين ماده در زمينه‌هاي مختلف از جمله پاکسازي هوا و محيطهاي آلوده، تصفيه آب وتجزيه باکتري، فعاليت هاي ضد تومور، کرمهاي ضد آفتاب و … شده است. از طرف ديگر به…

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

1-1-مقدمهاستفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است چون بیماری ها با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهان دارویی می باشد. تا چند دهه گذشته آنچه که بعنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان بدست می آمد. با پیشرفت سریع علوم از یک سو، و مسائل اقتصادی از سوی دیگر از مصرف گیاهان دارویی به صورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در…

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان

1-1-مقدمهاستفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است چون بیماری ها با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهان دارویی می باشد. تا چند دهه گذشته آنچه که بعنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان بدست می آمد. با پیشرفت سریع علوم از یک سو، و مسائل اقتصادی از سوی دیگر از مصرف گیاهان دارویی به صورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در…

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

چكيدهمقدمه:ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم است كه از ميومتريوم رحم منشأ مي گيرد.ميوم رحمي از شايع ترين تومورهاي لگني در زنان است. ميوم رحمي معمولاً در زنان 40ـ 30 سال ديدهمي شود.فيبروئيد ها تومورهای تک کلنی هستند که40% تا 50% آن ها کاريو تايپ غير نرمال کروموزومی دارند.بيشترين تغييرات سيتو ژتيکی درکروموزوم های ،6 ،7،12،14 درميوم ها ايجاد می شود.فاکتور های خطر فيبروئيد شامل قاعدگی زودرس، يائسگی،چاقی،تغذيه ،ورزش،تفاوت های نژادی،تفاوت…

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم

چكيدهمقدمه:ميوم رحمي تومورهاي خوش خيم عضله ي صاف رحم است كه از ميومتريوم رحم منشأ مي گيرد.ميوم رحمي از شايع ترين تومورهاي لگني در زنان است. ميوم رحمي معمولاً در زنان 40ـ 30 سال ديدهمي شود.فيبروئيد ها تومورهای تک کلنی هستند که40% تا 50% آن ها کاريو تايپ غير نرمال کروموزومی دارند.بيشترين تغييرات سيتو ژتيکی درکروموزوم های ،6 ،7،12،14 درميوم ها ايجاد می شود.فاکتور های خطر فيبروئيد شامل قاعدگی زودرس، يائسگی،چاقی،تغذيه ،ورزش،تفاوت های نژادی،تفاوت…

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

صفحه چکیده فارسی 1 فصل اول :کلیات تحقیق 2بیان مسئله 3 1-2- کلیات 51-2-1، تاریخچه 51-2-2، باکتریولوژی سالمونلا 61-2-3، تست ها و خواص بیوشیمیایی 61-2-4، طبقه بندی سالمونلا 71-2-5، آنتی ژن های سالمونلا 91-2-6، عوامل دخیل در بیماریزایی در سالمونلا 121-2-7. بیماری های ناشی از سالمونلا 131-2-8. اپیدمیولوژی سالمونلا 161-2-9، تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا 161-2-10. پیشگیری و کنترل 191-2-11، ایمنی 191-2-12، درمان 191-3 – مروری بر روش های تایپینگ باکتری ها 201-3-1- اصول و مبانی روش MLVA 221-2-3- کلمات و…

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

ژنوتایپینگ سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جدا شده از نمونه های بالینی از تهران بر پایه ی روش Multilocus vriable VNTR Analysis( MLVA)

صفحه چکیده فارسی 1 فصل اول :کلیات تحقیق 2بیان مسئله 3 1-2- کلیات 51-2-1، تاریخچه 51-2-2، باکتریولوژی سالمونلا 61-2-3، تست ها و خواص بیوشیمیایی 61-2-4، طبقه بندی سالمونلا 71-2-5، آنتی ژن های سالمونلا 91-2-6، عوامل دخیل در بیماریزایی در سالمونلا 121-2-7. بیماری های ناشی از سالمونلا 131-2-8. اپیدمیولوژی سالمونلا 161-2-9، تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا 161-2-10. پیشگیری و کنترل 191-2-11، ایمنی 191-2-12، درمان 191-3 – مروری بر روش های تایپینگ باکتری ها 201-3-1- اصول و مبانی روش MLVA 221-2-3- کلمات و…

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

فهرست مطالبعنوان شماره صفحه1- کلیات 11-1- مقدمه 21-2- مورفولوژی کمپیلوباکترها 31-3- فیزیولوژی 41-3-2- طبقه بندی کمپیلوباکترها 61-2-3-1- کمپیلوباکتر فتوس 61-2-3-2- کمپیلوباکتر ژژونی 71-2-3-3- کمپیلوباکتر کولی 71-3- بیماری زایی گونه‏های کمپیلوباکتر در انسان 71-4- اپیدمیولوژی 81-4-1- مخازن باکتری 81-4-1-1- انسان 81-4-1-2- حیوان 81-4-1-4- خاک 91-4-1-5- انتقال 101-4-1-6- پاتوژنز کمپیلوباکتر ژژونی در انتریت 101-4-1-6-1- حرکت و فلاژل 111-4-1-6-2-کموتاکسی 131-4-1-6-3-جابه‌جایی 151-4-1-6-4-ادهزین ها و نقش اتصال…

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

کمپیلوباکتر باسیل گرم منفی، متحرک، بدون اسپور، شبیه بال مرغ دریایی، غیر تخمیر کننده و به استثناء گونهی گراسیلیس اکسیداز مثبت

فهرست مطالبعنوان شماره صفحه1- کلیات 11-1- مقدمه 21-2- مورفولوژی کمپیلوباکترها 31-3- فیزیولوژی 41-3-2- طبقه بندی کمپیلوباکترها 61-2-3-1- کمپیلوباکتر فتوس 61-2-3-2- کمپیلوباکتر ژژونی 71-2-3-3- کمپیلوباکتر کولی 71-3- بیماری زایی گونه‏های کمپیلوباکتر در انسان 71-4- اپیدمیولوژی 81-4-1- مخازن باکتری 81-4-1-1- انسان 81-4-1-2- حیوان 81-4-1-4- خاک 91-4-1-5- انتقال 101-4-1-6- پاتوژنز کمپیلوباکتر ژژونی در انتریت 101-4-1-6-1- حرکت و فلاژل 111-4-1-6-2-کموتاکسی 131-4-1-6-3-جابه‌جایی 151-4-1-6-4-ادهزین ها و نقش اتصال…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان