پاورپوینت تعریف و اصول مدیریت عملکرد

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2.122 مگا بایت
تعداد صفحات 225
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*این پاورپوینت در مورد تعریف مدیریت عملکرد، مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها در225اسلاید زیبا شامل تعریف و مقدمه،مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها،مدیریت عملکرد،اصول سیستم مدیریت عملكرد،تعریف مدیریت ،عملكرد چیست،عوامل موثر بر عملکرد،مدیریت و رهبری،تمركز بر مدیریت عملکرد،اندازه گیری عملكرد و چرخه مدیریت،ارزیابی عملکرد،ویژگی های سیستم مدیریت عملكرد،مشكلات اندازه گیری عملكرد،برنامه های ارزیابی عملكرد ….می باشد.
*ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است ، وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولیداست .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

*مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

*عملكرد به عنوان یک مفهوم چالشی و پیچیده

*ذی نفعان متفاوت (مصرف كنندگان، ارائه دهندگان، دولت و … ) با علایق و اولویت های متفاوت
*به سختی اندازه گیری می شود.
*قبل از دهه 1980 اندازه گیری عملكرد بندرت صورت می گرفت.
*با افزایش فشار از جانب افكار عمومی برای پاسخگویی، به اندازه گیری عملكرد توجه بیشتری شد.
*اطلاعات سخت(hard information)در مورد شاخص های عملكردی
*اطلاعاتنرم(soft information)(داده های كیفی مثل دیدگاه كارمندان)
*یک ارزیابی عملكرد فقط با یک معیار اندازه گیری نیازهای تمامی استفاده كنندگان نهایی را برآورده نمی كند
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 282 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*این پاورپوینت در مورد مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها در 100 اسلاید زیبا شامل تعریف و مقدمه،مدیریت، ارزیابی واندازه گیری عملکرد سازمانها،مدیریت عملکرد،اصول سیستم مدیریت عملكرد،تعریف مدیریت ،عملكرد چیست،عوامل موثر بر عملکرد،مدیریت و رهبری،تمركز بر مدیریت عملکرد،اندازه گیری عملكرد و چرخه مدیریت،ارزیابی عملکرد،ویژگی های سیستم مدیریت عملكرد،مشكلات اندازه گیری عملكرد،برنامه های ارزیابی عملكرد ….می باشد.
*ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است ، وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولیداست .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج ان است نه شیوه انجام ان عمل.

*مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن .»

*عملكرد به عنوان یک مفهوم چالشی و پیچیده

*ذی نفعان متفاوت (مصرف كنندگان، ارائه دهندگان، دولت و … ) با علایق و اولویت های متفاوت
*به سختی اندازه گیری می شود.
*قبل از دهه 1980 اندازه گیری عملكرد بندرت صورت می گرفت.
*با افزایش فشار از جانب افكار عمومی برای پاسخگویی، به اندازه گیری عملكرد توجه بیشتری شد.
*اطلاعات سخت(hard information)در مورد شاخص های عملكردی
*اطلاعاتنرم(soft information)(داده های كیفی مثل دیدگاه كارمندان)
*یک ارزیابی عملكرد فقط با یک معیار اندازه گیری نیازهای تمامی استفاده كنندگان نهایی را برآورده نمی كند
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 142 کیلو بایت
تعداد صفحات 149
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اول: تشخیص مفاهیم

– مدیریت، مدیریت آموزشی،‌اصول و كاربردهای آن

– انواع سبكهای مدیریتی

– آموزش و انواع آن

– سیستم، انواع كاربردهای آن (نگرش سیستمی در مدیریت)

– سازمان و انواع كاربردهای آن(نظریه سازمان مدیریت)

فصل دوم: برنامه­ ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ­ها

– برنامه آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه­ ها

– فرایند برنامه ­ریزی آموزشی

– اصول تحلیل محتوی دوره آموزشی

– ویژگی اساسی آموزش پودمانی

فصل سوم: ارزشیابی از دوره­های آموزشی

– مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن

اصول ارزشیابی جامع و فراگیر

– اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی

فصل چهارم: نحوه تهیه گزارش­های مورد نیاز یك آموزشگاه

– پایه های اساسی و مقررات مكاتبات اداری

– اصول تهیه گزارش­های مورد نیاز آموزشگاه

فصل پنجم: برقراری روابط انسانی و اصول ارتباطات

– اصول برقراری روابط انسانی

– مفهوم ارتباط و عوامل تشكیل­دهنده آن

– عوامل موثر ارتباطی

– اصول روانشناسی عمومی

– اصول جامعه شناسی عمومی

فصل ششم: نظارت بر امور مالی آموزشگاه

– هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن

– ثبت معاملات در حساب­ها (شناخت دفاتر مالی و قانونی و دفاتر كمكی حسابداری)

– اصول عمومی حسابداری

– انواع گزارش های حسابداری (تراز آزمایشی، ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت حساب)

– روشهای درج اطلاعات حسابداری

فصل هفتم: تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر

– خلاقیت، نوآوری فنون آنها

– ارتباط خلاقیت و برنامه­ریزی

– شیوه­های تفكر اخلاق

– موانع خلاقیت و نوآوری در سازمان

فصل هشتم: نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و بهداشت محیط كار:

– حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محیط كار

– وسایل ایمنی و بهداشت كار و كاربرد انها

– اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نكات ایمنی و حفاظتی و بهداشت كار

– عوارض جانبی و اصول انجام كمك­های اولیه آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی

مقدمه

مدیر سازمان كه از منش رهبری برخوردار است باید مقاصد و جهت گیری یكنواختی را در سازمان ایجاد نماید و محیط داخلی سازمان را به گونه ای ایجاد و نگهداری نمایند كه كاركنان بتوانند در دستیابی به اهداف سازمانی كاملا مشاركت نمایند.

مدیریت سازمان با منش رهبری باعث می گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازمانی را درك نموده و برای دستیابی به آنها از انگیزه كافی برخوردار شوند. علاوه بر این با بكاربستن منش رهبری فعالیت های سازمان ارزیابی شده و در مسیری یكسان، منظم گردیده و استقرار می یابد و در نتیجه فقدان ارتباط بین سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسید.

بكارگیری اصل رهبری در سازمان عموما باعث می گردد كه:

نیازهای تمامی ذینفعان سازمان شامل مشتریان، مالكین،‌كاركنان،‌ تامین كنندگان، سرمایه گذاران، انجمن هاو مجامع محلی در نظر گرفته شود. اهداف چالش برانگیز با زمانبندی مشخص تنظیم گردد. ارزش های مشترك، مدل های اخلاقی و جوانمردی در تمامی سطوح سازمان ایجاد شده و تقویت گردد. اعتماد ایجاد گردیده و ترس از میان برود.

كاركنان با منابع مورد نیاز،‌ برخوردار از آموزش و آزادی عمل با داشتن مسوولیت و پاسخگویی فعالیت نمایند. كاركنان برای نقش و سهم خود امیدوار و دلگرم گردیده و آنرا تشخیص دهند.

شناسایی،‌ درك و مدیریت فرایند های مرتبط به هم بعنوان یك سیستم، كارآیی و اثربخشی سازمان را در دستیابی به اهداف خود بهبود می بخشد.

مدیریت سیستمی با یكپارچه و مرتب نمودن فرایندها بعنوان بهترین روش دستیابی به نتایج مورد نظر، سازمان را از قابلیت تمركز تلاش بر روی فرایندهای كلیدی برخوردار می سازد و در ذینفعان سازمان اعتماد سازی به سازگاری، كارآمدی و اثربخشی سازمان را ایجاد نموده و توسعه می بخشد.

فصل اول: تشخیص مفاهیم

مدیریت، مدیریت آموزشی،‌اصول و كاربردهای آن

در راستای‌ اهداف‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ جمهوری‌اسلامی‌ ایران‌ مبنی‌ بر تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ خاص‌ تربیت‌ مدیران‌ و برنامه­ ریزان‌كارآمد، ارتقای‌ سطح‌ علمی‌ و افزایش‌ كارآیی‌ مدیران‌ ارشد و تلفیق‌ هر چه‌ بیشتر تجارب‌عملی‌ و آموزش‌های‌ علمی‌، مركز مطالعات‌ مدیریت‌ و بهره‌ وری‌ ایران‌ با استفاده‌ از اساتیدمجرب‌ دانشگاهها در رشته‌های‌ مربوط، اقدام‌ به‌ برگزاری‌ دوره‌های‌ مختلف‌ آموزشی‌براساس‌ نیاز ویژه‌ سازمانهای‌ دولتی‌ و غیر دولتی‌ می‌كند.

سطوح‌ آموزش‌

آموزشهای‌ مراكز در سه رده‌ صورت‌ می‌پذیرد :

دوره‌های‌ عالی‌ ویژه‌ مدیران‌ ارشد سازمانها

سمینارهای‌ تخصصی‌ موضوعی‌ ویژه‌ مدیران‌ عالی‌ و میانی‌

دوره‌های‌ كوتاه‌ مدت‌ موضوعی‌

هدف آموزش

ارتقای سطح علمی و تخصصی مدیران كشور در زمینه های مدیریت و بهروری

پرورش و تربیت نیرو های متخصص و كارآمد سازمانهای كشور

ارتقای سطح تبادل یافته ها و تجربیات مدیران كشور از طریق برگزاری كارگاهها ، سمینار ها و دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت و بهروری

تعریف مدیریت

واژه عمومی برای هماهنگی و هدایت منابع، سرمایه و نیروی انسانی با هدف دستیابی به اهداف سازمان.

مدیران مؤثر یكی از منابع حیاتی در كشورهای توسعه یافته محسوب می شوند. (Dubrin 1989 7) شاید یكی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان مدیریت دانست. در عصر حاضر به مدد این فعالیت است كه مأموریتها و اهداف سازمانها تحقق می یابند، از منابع و امكانات موجود بهره برداری می شود و توانایی و استعداد انسانها از قـوه به فــعل در می آید.

مدیریت را به شیوه های متعددی تعریف كرده اند. ماری پاركر فالت مدیریت را هنر انجام امور بوسیله دیگران توصیف كرده و بر نقش دیگران و قبول هدف از سوی آنان تأكید ورزیده است. گروهی مدیریت را علم و هنر هماهنگی كوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف كرده اند. گروهی دیگر مدیرت را در قالب انجام وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و ….. بیان نموده اند. یكی از علمای مدیریت و اقتصاد (هربرت سایمون) مدیریت را تصمیم گیری دانسته و این وظیفه را بهترین و اصلیترین نقش مدیر قلمداد نموده است. (الوانی 1378، 17).

در تعریف دیگری مدیریت فرایند بكارگیری منابع سازمانی برای رسیدن به اهداف سازمانی از طریق وظایف برنامه ریزی و تصمیم گیری، سازماندهی،‌ رهبری و كنترل دانسته شده است.

انواع سبكهای مدیریتی

روش‌ مدیریتی: یكی‌ از جنبه‌های‌ مهم؛ ادغام‌ واحدهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ و هم‌ چنین‌ ادغام‌ با سایر واحدها است.

یك‌ جریان‌ مداوم‌ فناوری‌ از آزمایش‌ به‌ بهره‌برداری‌ و سپس‌ به‌ تولید و مهندسی، مورد نیاز است. یك‌ راه‌حل‌ معمول، حركت‌ جا به‌ جایی‌ افراد از آزمایشگاه‌های‌ آزمایشی‌ به‌ آزمایشگاه‌های‌ بهره‌برداری‌ است. هنگامی‌ كه‌ آزمایش‌ یك‌ برنامه‌ به‌ پایان‌ می‌رسد، محققان‌ و دانشمندانی‌ كه‌ سهمی‌ در برنامه‌ داشته‌اند، اغلب‌ طرح‌ را در آزمایشگاه‌ بهره‌برداری‌ تعقیب‌ می‌كنند و بر توسعة‌ موفقیت‌آمیز (مهندسی‌ تولید) و هم‌ چنین‌ بر مرحله‌ تجارتی‌كردن‌ طرح، نظارت‌ می‌كنند. این‌ كار سبب‌ تسهیل‌ ایجاد سازمانی‌ می‌شود كه‌ گروه‌ها در آن‌ به‌ طور متقارن‌ روی‌ نسلهای‌ مختلف‌ محصول‌ كار می‌كنند. هر گروه، با نسل‌ خاصی‌ از محصولات‌ در ارتباط‌ است‌ و مرحلة‌ كار خود را از مرحله‌ آزمایش‌ آغاز می‌كند و به‌ سمت‌ واحدهای‌ بهره‌برداری‌ و پس‌ از آن‌ به‌ تولید و بازاریابی‌ حركت‌ می‌كند.

آموزش و انواع آن

– نقش آموزش در مدیریت

امروزه پیشرفت و توسعه کشور ها ، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .

زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است . درسازمانهای بهداشتی – درمانی که رسالت حفظ،تامین و نگهداری ، اعتلای سلامت ، کنترل وپیشگیری از بیماریها را برعهده دارند، این نیازبیشتر احساس می شود.

آموزش و پرورش در سازمانهای بهداشتی -درمانی از دو دیدگاه آموزش کارکنان و آموزش مدیران برای بهسازی منابع انسانی مدنظر قرارمی گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ارتباطات و الگوهای ارتباطی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات 61
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

ارتباطات ازواژه لاتین communisبرآمده که به معنای مشترک(عموم) است. درواقع فرستنده پیام درپی آن است که ادراک مشترکی ازیک پیام برای هرگیرنده پیامی بد ست آورد.
بنابراین هدف ارتباطات، دستیابی به اقدام هماهنگ بین پیام دهنده وگیرنده پیام می باشد. این بدین معناست که مفهومی که ازدرون فردی برخاسته است به میان دیگران راه یافته وتوسط دیگران برداشت می شود.
یعنی درواقع ارتباطات، برخی ازمفاهیم وتفکرات ومعانی ویا به عبارت بهترپیام ها را به دیگران تفهیم می کند.
براین اساس ارتباطات را انتقال مفاهیم ویا انتقال نشانه ها ونیزانتقال ویا تبادل پیامها می دانند.
منظورازایجاد ارتباطات را می توان درانجام اقدامهای هماهنگ، مشارکت دراطلاعات وبیان احساسات وعواطف بیان نمود. ارتباطات ازعناصراولیه مدیریت است. مدیران باید درسطوح مختلف با اشخاص، خواه زیردست، خواه بالا دست ویاهمترازخود ارتباط برقرار کنند.
ارتباط مدیریت با کسانی که برای اوکارمی کنند، ممکن است مهمترین ارتباط باشد. به طورکلی می توان چنین گفت که ارتباطات دربسیاری ازفعالیت های سازمان وجود دارد ومهمتراینکه ارتباط، فرایندی است که فعالیت های فردی وگروهی ومراوده ها برای افزایش اثربخشی ازطریق آن هماهنگ می شود.

برخی ازتعاریف ارتباطات را می توان به شرح زیربرشمرد:

تعاریف:

1. ارتباطات بیانگر فراگرد ایجاد معنی است.
در این میان دو نکته نهفته است :

الف- ایجاد
ب- معنی

2. ارتباطات فراگرد تفهیم وتفاهم وتسهیم معناست.
دراین تعریف سه نکته نهفته است :

الف- ارتباطات یک فراگرد است.
ب- ارتباطات تفهیم معناست.
ج- ارتباطات تسهیم معناست.

3. ارتباطات به گونه ای وسیع وگسترده تسهیم تجارب[Sharing experiences] تعریف شده است.
فرایند ارتباطات:

ارتباطات به عنوان یک فرایند، شامل اطلاعاتی است که ازطریق علائم ونشانه ها ارسال ویا دریافت می شود. این اطلاعات شامل کلمات، حرکات غیرکلامی، نگرشها وحالات می باشد. به عبارت ساده چنین گفته می شود که ارتباطات دربردارنده این است که” کی چه می گوید، به چه طریقی می گوید، برای چه کسی وبا چه درجه ای ازتأثیر می فرستد
مدل ساده شده ای ازفرایند ارتباطات درشکل آمده است.
به هرحال بایدگفته شودکه افراداطلاعات ارسالی ودریافتی واطلاعات رک وبی پرده(صریح) کمی را تبادل میکنند. این به دلیل آن پرده ادراکی ما می باشد.
ارتباطات بین شخصی(افراد) متضمن فرایندی است که حداقل با چهارفاکتورتبیین می شود:

الف- احساس درمورد خود.
ب- احساس درمورد دیگری.
ج- احساسات درمورد محتوای آن چیزی که باید مورد بحث قرارگیرد.
د- احساسات درمورد موضوعی که مورد توجه قرارمی گیرد.

این چهارعامل نیزبه عنوان پرده های ادراکی به شکل زیرمی تواند ترسیم گردد:

پرده های ادراکی نه تنها تحت تأثیرمتغیرهای موقعیتی وآنی است، بلکه همچنین تحت تاثیرفرهنگ فردی، سیستم شخصی( ادراک ازخویشتن، عوامل شخصیتی، حالات، قدرومنزلت) وساخت(بافت) سازمانی نیزمی باشد. به عنوان مثال مدیری که نسبت به خوداحساس عدم امنیت می کند ویا نسبت به دریافت کننده پیام نگرش منفی دارد، پیامی کاملا ً متمایزازآن مدیری که اعتماد به نفس داشته ونسبت به گیرنده پیام اعتماد دارد، می فرستد. همانطورکه درشکل اول مشخص است، فرستنده درابتدا پیام را( درواقع یعنی تصویرهای ذهنی خود را به زبان وشکل های خاص درمی آورد) به رمزدرمی آورد. درواقع نحوهُ اینکه، پیام فرموله می شود، متأثرازاحساسات فرستنده است، یعنی تحت تأثیرپرده های ادراکی فرستنده است. پیام نیزبه دریافت کننده مورد نظرازطریق زبان ونشانه ها منتقل میشود. گیرنده پیام نیزبه آن پیام ازپنجرهُ پرده های ادراکی خویش می نگرد وازهمان پرده ها درجهت فرموله کردن و به رمزدرآوردن پاسخ خود استفاده می کند. مدیران وکارکنان می تواننداثربخشی وهدفمندی خود را باانعکاس هوشیارانه پرده های ادراکی خود وبا بهره گیری ازفرایندی که درمدل اول آمده است، پیامهای دریافتی وارسالی خود را بهبود بخشند. اعضای سازمانی چهارعامل زیرین را می توانند به عنوان چک لیست عملی مورداستفاده قراردهند:

1. چهارچوب ذهنی من چیست؟

2. دربارهُ X(گیرنده یا فرستنده) اطلاعات چگونه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من نسبت به او چیست؟

3. من دربارهُ محتوای خاص پیام چه فکرمی کنم(چه احساسی دارم)؟ تعصب ها وموضعگیری های من دراین مورد چیست؟

4. در بارهُ موضوع پیام چه فکر می کنم؟
یادآوری می نماید که انتخاب رسانه ای که ازطریق آن پیام ها را دریافت یا ارسال می کنیم برمیزان اثربخشی ارتباطات تأثیرمی گذارد.

تابلوها و علائم، این معلمان بی زبان که صبح تا شب برای ما به صورت رایگان آموزش می دهند، کلاس می گذارند تا به ما بفهمانند که راه راست کدام است. معلمانی که برخی از مواقع مورد اصابت شاگردان بی فرهنگ نیز قرار می گیرند و گاهی هم برخی از سارقان که به کاهدان می زنند، اقدام به سرقت آنها می کنند.
استفاده از تابلوها، علائم و نشانگرها در دنیای پیشرفته ارتباطات و کاهش عامل نیروی انسانی در راهنمایی مردم در اماکن مختلف مانند خیابانها، متروها، فروشگاه ها کاربرد وسیع تری یافته و حتی یکی از عوامل موفقیت مدیریت شهری به شمار می آید.
در دنیای با فرهنگ و متمدن امروزی برای هر سوالی نیازی نیست که وقت کسی گرفته شود، تمامی تابلوها و علائم همواره راهنما و معلم قشر عظیمی از کسانی هستند که سوالات متعددی دارند.
عبور از یک خیابان یکطرفه، دور زدن ممنوع، به سمت پمپ بنزین، تابلوهای نشانگر محدودیت سرعت همه و همه برای راحتی در زندگی شهری امروزه طراحی شده است، اما سئوال این است آیا این علائم و نشانگرها دقت و صحت کافی دارند تا بتوانند نیازها را پاسخ داده و راهنمای اشتباهی برای دیگران نباشند.
با نگاهی کارشناسی و فراگیر و مدیریت کیفیت در بکارگیری این تابلوها متوجه این نکته می شویم که بین این علائم باید تعاملاتی برقرار باشد تا بتوانند به نحو ساده و راحت جوابگوی افراد مختلف باشد، تابلوها باید با یکدیگر حرف بزنند، همدیگر را پشتیبانی نمایند، برخلاف هم صحبت نکنند، علیه هم اقدام نکنند، در سطح یک شهر، یک فرودگاه، یک سازمان خدماتی که روزانه تعداد کثیری از مردم به آن مراجعه می کنند، بکارگیری تابلوها و علائم و هدایت صحیح یک مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در یک فرودگاه تابلوهای نشان دهنده صحیح هدایت کننده مسافر برای دریافت کارت پرواز و انتقال به سالن ترانزیت، یا تابلوهای نشان دهنده محل نمازخانه یا سرویس های بهداشتی و طرز نصب آنها می تواند از نارضایتی تعداد کثیری از مردم جلوگیری کند. نصب اشتباه یک تابلو ممکن است مسافرین را اشتباهی به مسیرهای ناخواسته هدایت کند.
دریک بیمارستان بکارگیری خطوط رنگی و هدایتگر می تواند به راحتی بیماران و همراهان آنها را به بخش های مورد نظر هدایت نماید، برخی از بیمارستانها برای این کار از خطوط رنگی درکف سالن ها یا درکناره دیوار استفاده می کنند و تنها کافی است بیمار با نگاه بر آنها مسیر خود را پیدا کند، حال سئوال این است که اگر فردی نابینا باشد، چه کار می توان انجام داد و بیمار را چگونه می توان به بخش موردنظر هدایت کرد، در ژاپن برای این منظور از سرامیک های برجسته استفاده می شود و فرد نابینا کافی است برای پیمودن یک مسیر با پای خود کف سالن را لمس کند، البته این موضوع در اکثر اماکن عمومی ژاپن کاربرد دارد، از خیابانهای شهر، چهارراهها و متروها می توان نمونه ای از این معابر برای افراد نابینا نام برد.
همچنین بکارگیری صدای سوت در چهارراهها برای اعلام قرمزبودن چراغ برای عابرین را می توان نمونه ای از علائم و اصوات نام برد که برای راحتی مردم طراحی می شود. در اکثر تقاطع ها و در کنار خطوط عابر پیاده در کشورهای توسعه یافته شاهد صدای نواختن زنگ ملایم در هنگام سبز شدن چراغ هستیم، با شنیدن صدای این زنگ ها عابرینی که نابینا هستند به راحتی می توانند این مسیر را بپیمایند، حال در نظر بگیرید که برخی از عابرین بینای ما این اصل را رعایت نمی کنند چه برسد!!!
از سوی دیگر می توان حدس زد که امکان خطا در نواختن اشتباهی این زنگ ها چه ضربه سنگینی را می تواند برای جامعه داشته باشد.
در یک شهر نیز علائم راهنمایی و رانندگی و طرز بکارگیری صحیح آنها نیز نقش موثری در کاهش حجم ترافیک دارند، محل نصب تابلوها از نکته های مهمی است که در برخی از موارد ضروری است. مسوولان محترم راهنمایی و رانندگی نسبت به این موضوع دقت بیشتری به خرج دهند، اکثر تابلوها در سر پیچ ها نصب شده اند آن هم بعد از پیچ، این موضوع منجر به ایجاد ترافیک در تقاطع ها و همچنین تصادف و در خیلی موارد عبور اشتباه از یک مسیر داشته و راننده برای ادامه مسیر خود مجبور به حرکت دنده عقب و برگشت به سمت تقاطع می کند.
این موضوع برای خروجی های اتوبان همت به سمت مدرس شمال و جنوب بیشتر به چشم می خورد، در خروجی اتوبان همت و خروجی مدرس، زیر پل های فجر شاهد نصب تابلو مدرس شمال و جنوب هستیم، اگر راننده ای خطای چشم داشته باشد که نباید باشد و یا پشت سر یک اتوبوس قرار گرفته باشد، قادر نخواهد بود مسیر را تشخیص دهد و ناخواسته ممکن است مسیر را اشتباه برود، همچنین در برخی از خروجی های شاهد نصب تابلوهای نشان دهنده زیادی هستیم که وقتی راننده به تقاطع نزدیک می شود باید در یک نگاه کوتاه و سریع تمامی تابلوها را مطالعه نماید. حال در نظر بگیرید در کنار این تابلوها، تابلوهای متعدد تبلیغاتی نیز وجود داشته باشد، در این صورت امکان تصادف را می توان پیش بینی کرد. این امر بویژه در فصول بارانی و برفی یا هوای مه آلود که دامنه دید کاهش پیدا می کند حادتر خواهد شد.
باید این واقعیت را در نظر داشت که پیچ ها و در محیط پرتردد و ترافیک امکان مطالعه این شعارهای پسندیده نخواهد بود و توصیه می شود در مسیرهایی از این شعارها استفاده شود که فاصله تابلو و راننده کافی بوده و فضای مناسبی وجود داشته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات 49
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این بحث نشان می دهد چگونه و چرا منابع انسانی ارزش را به تصمیمات تجاری اضافه می کنند .

اول در ابتدا ، مدارک و شواهد نشان داده است که تاثیر روش های منابع انسانی در نتایج تجاری اثبات شده است.

دوم ، موضوعات منابع انسانی از اندازه های تجاری اطراف یک کارت امتیازی ساخته شده و سوم ، ارزیابی های منابع انسانی در حال اجرا بر روی روش ها ، حرفه ها ( شاغل ) و دپارتمان ها یا کارکردها ( عملکردها ) هستند .

ارتباط منابع انسانی و نتایج تجاری :

1980 مطالعه های اولیه بر وری نتایج تجاری منابع انسانی رابطه بین روش های منابع انسانی و نتایج تجاری بر اساس یک فرضیه ( قضیه ی ثابت شده ) نسبتا ساده شکل گرفته است :

گسترش ( آرایش ) بهتر و استفاده از روش های منابع انسانی باید همبستگی ( ارتباط ) داشته باشد با نتایج تجاری بیشتر .

Susan Nkone همبستگی ( رابطه ) بین تعداد شرکت هایی که در فرآیندهای طرح ریزی منابع انسانی سرمایه گذاری کردند و نتایج تجاری را بررسی کرد. او هیچ رابطه ای پیدا نکرد . در سرمایه گذاری در برنامه ریزی منابع انسانی با عملکرد تجاری هیچ رابطه ای ندارد. ( Nkomo 1987-1986 ) .

در همان زمان یک پروژه تحقیقاتی به نام خدمات اطلاعاتی استراتژیک سازمانی ( OASIS ) انجام شد .

نتایج OASIS تعدادی رابطه بین روش های منابع انسانی ویژه ( خاص ) ( توزیع سیستم های پاداش ) و نتایج تجاری نشان داد. اما نمی توانست همه شاخص های کلی چگونگی روش های منابع انسانی تاثیر گذار بر عملکرد تجاری را تولید کند. دو بررسی کلان شامل تعداد زیادی سازمان بودند که برای یافتن چنین روابطی هدایت شده بودند : بررسی یک ، ارتباط بین استراتژی و منایع انسانی وبررسی 2 ریال ارتباط ین منابع انسانی و عملکرد مالی . در بررسی یک ، Rondall Shaler و Susan Jakson نشان دادند چگونه تحت شرایط استراتژیک مختلف ( متفاوت ) رویه های منابع انسانی می تواند تغییر کند . این کار شواهد ( مدارک ) عملی از هم ترازی استراتژی – منایع انسانی نشان داده است اما این ترازها را به نتایج تجاری ارتباط نمی دهد. در بررسی دو ، ( Delake Yeung 1990) مشخص شد که رویه ها ( روش های منابع انسانی ) نه تنها به وسیله ی استراتژی تغییر می کنند ( گوناگون و متنوع هستند ) بلکه هم ترازی استراتژی و منابع انسانی یک تاثیر بر روی عملکرد تجاری داشته است. در میان سایر نتایج ، ما دریافتیم که تحت شرایط محیطی با عغییرات پائین( کم تغییر ) توجه به روش های ( رویه های ) منایع انسانی تاثیر کمی بر نتایج تجاری داشت اما تحث شرایط محیطی با تغییرات زیاد پرداختن ، توجه به اجرای روش های منابع انسانی تاثیر زیادی بر نتایج تجاری داشت.

روابط مستقیم بین سرمایه گذاری و پرداختن ( توجه ) به روش های منابع انسانی اغلب غیر شفاف هستند.

سال 1990 ارزیابی از روش های منابع انسانی و عملکرد مالی وسعت و گسترش پیدا کرد . علاقه به اندازه ( کمی ) بیان کردن تاثیر رونش های منابع انسانی بر عملکرد مالی ، منجز به مطالعاتی شد که9 تاثر رویه ها ( روش های ) منابع انسانی را به نتایج ( خروجی های ) خاص شرکت ارتباط می داد. برای مثال جابه جایی ( بازگشت ) شغلی به امنیت شغلی مرتبط شده است و به وقوع و حضور و سطح پاداش و فرهنگ و آمارگیری نفوس ( Arnold Feldman 1982 1983 moley ) ، بهره وری به روش های منابع انسانی در حال تبدیل و تغییر ارتباط داده شده است و به روابط کار ( آن چیزهایی که تاکید بر تعاون و همکاری دارند ) و کیفیت برنامه های دوره کاری ، دوایر کیفیت و آموزش و تلاش های گسترده ( وسیع ) تازه استخدام شده ها ،

و سیستم های پاداش مشوق ( cuteher – Gershenfeld 1991 ) ( Keefo 1987 Katz Kochane ) سرمایه گذاری ها در روش های منابع انسانی متنوع و گوناگون به عملکرد مالی شرکت ارتباط داده شده اند. مثل : آموزش ( Russell Taborgoo power 1985 ) انتخاب پرسنل ( Terpstraoo Rozell 1993 ) و ارزیابی ها ( Bormen 1991 ) و پاداش ( Gerhart Milkovich 1992 ) سایر مطالعات بر روی روش های منابع انسانی و عملکرد شرکت در تولید را نشان داده اند ( Dolaney 1996 ) شرکت تعاونی و روش های منابع انسانی ابتکاری و بهره وری سازمانی در تاسیسات ( کارخانه ) استیل ( Arthur 1994 Shaw Pernnushi 1993 ) و دسته ( مجموعه های ) به هم پیوسته شده از روش های منابع انسانی و بهره وری بالاتر و کیفیت در تاسیسات ( کارخانه های ) وسایل نقلیه خودرویی ( Mac Duffie 1995 ) مطالعه دیگری به منظور ارزیابی تاثیرات مالی روش های منابع انسانی توسط مرکز روابط صنعتی مینه دو تا در سال 1995 انجام گرفت. این تحقیق به سه نتیجه کلی و خاص زیر دست یافت : 1- متخصصان منابع انسانی موضوعات منابع انسانی را به عنوان موضوع مهم و ضروری برای عملکرد تجاری می بیند. 2- مدیران خط باید در رویه های منابع انسانی مسئول و درگیرتر باشند 3- ازروش های منابع انسانی متغیر ( گوناگون ) به طور گسترده استفاده می کنند . همچنین یک کیفیت جامع از شاخص منابع انسانی که برای هر سازمان تکامل یافته بود ، بر مبنای تراکم دسته بندی همه فعالیت های منابع انسانی تنظیم شده به وسیله سازمان شکل گرفته بود .

این کیفیت شاخص منابع انسانی به چهار مقیاس مالی مرتبط شده بود : 1- ارزش کتابی / بازاری ( ارزش بازاری شرکت بر اساس قیمت ( ارزش ) سهام تقسیم شده به وسیله ی دارایی های شرکت که بیانگر ارزش افزوده به وسیله ی مدیریت است )

2- بهره وری ( ارزش پولی یا دلاری فروش تقسیم شده به وسیله تعدادری از کارکنان )

3- ارزش بازار ( ارزش سهام سهم های پرداخت نشده یا معوق )

4- فروش ها

همه ی چهار مقیاس مالی به همراه کیفیت روش های منابع انسانی به طور هیجان آوری ( مهیجی ) افزایش یافتند ( جدول 1-24 ) . اطلاعات به طور واضح نشان می دهد که هنگامی که متخصصانی منابع انسانی کیفیت بالاتر و بیشتر از روش های منابع انسانی را درک و مشاهده می کنند ، شرکت ها نتایج تجاری بهتری داشتند . به علاوه نتایج خاص و معین ، هنگامی که شرکت ها به 5 گروه یا نوع از مصرف کننده های منابع انسانی گروه بندی شده بودند ، تولید شده بود :

1- منابع انسانی فراگیر ( جامع ) – این شرکت ها طیف کاملی از روش های منابع انسانی را ترکیب می کنند .

2- منابع انسانی تجاری – این شرکت ها از روش های منایع انسانی برای کنترل و هدایت سلسله مراتبی کارکنان استفاده می کنند .

3- منابع انسانی درگیر و مشغول – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش سطوح مهارت ها ، کارکنان درگیر در کارها ( مشاغل ) و افزایش احساسات موفقیت و پیشرفت شخصی استفاده می کنند .

4- منابع انسانی شناسایی ( تعیین و تمیز هویت ) – این شرکت ها از روش های منابع انسانی برای افزایش شناسایی و هویت یابی کارکنان به همراه شکرت استفاده می کنند.

5- استفاده کم و محدود از منابع انسانی – این شرکت ها به اندازه ی کمی به رویه های منابع انسانی توجه می کنند .

هریک از این دسته ها به استراتژی ویژه ای مرتبط می شوند . شرکت های با یک سیستم منابع انسانی جامع و فراگیر به نتایج تجاری سطح بالا و زیاد بدون توجه به استراتژی تجاری می پردازند. شرکت های با استراتژی نوآوری به موفقیت بیشتر با یک مجموعه شامل شده از روش های منابع انسانی احتمالا متمایل هستند شرکت های با استراتژی هزینه بیشتر احتمالا تمایل دارند به موفقیت بیشتر به شرطی که از روش های منابع انسانی جامع استفاده کنند .

جدول 1-24 ( مطالعه SHRM /CCH از کیفیت و نتایج تجاری منایع انسانی )

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق اداره مخابرات

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 44
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

مخابرات به عنوان ارسال و دریافت خبر از دیر زمان در این كشور كهنسال رایج بوده است یعنی از زمانهایی كه بشر بوسیلة دود و آتش و سپس بوسیلة نور و آئینه و یا پیك و چاپارد و تپه ها و ایستگاههای بین راهی اخبار و اطلاعات مهم اجتماعی كشوری را به اقصی نقاط یك كشور و یا مابین كشورهای همجوار ارسال و دریافت می كرده اند.

اینك متجاوز از یك قرن از زمانی كه مخابرات جدید برقی در ایران شروع به كار نمود می گذرد این امر باب معرفی تلگراف مورس از سال 1236 و سپس ارتباط تلفنی مابین تهران و شهر ری در سال 1266 آغاز گردید.

پیشرفت و دستاوردهای علمی بشر در زمینه مخابرات و الكتریستیه و الكترونیك و دیجیتال دگرگونی در صنعت مخابرات ایجاد نمود كه امروزه انواع سرویسهای مخابراتی با كیفیتهای عالی با نرخ های ارزان می تواند در دسترس دورافتاده ترین نقاط كشورها قرار گیرد در كشور ما ایران این تحولات صنعت مخابرات ادامه داشته بطوریكه استفاده از انواع تكنیكهای مخابراتی بی سیم مورد نظر بوده و این امر مخصوصاً بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی ایران برای ایجاد امكانات و سرویسهای مخابراتی در روستاها و نقاط دورافتاده كشور از اهمیت والائی برخوردار گردیده است.

اكنون با استفاده از مراكز خودكار تلفن و كابلها و شبكه های ارتباطی بین شهری كه شامل شبكه های مایكروویو، كاریر،HF VHF UHF PEM و نیز تجهیزات تلفن خودكار بین شهری و بین الملل و ارتباطات ماهواره أی می باشد. امكان برقراری ارتباط تلفنی، تلكس، انتقال اطلاعات و انتقال برنامه های تلویزیونی، سرویسها و خدمات دیگری از قبیل كانال های اجاره ای، كابل و سیمهای اختصاصی و اجاره أی و غیره نیز در اختیار هموطنان قرار داده شده است.

فصل 1 اهمیت ارتباطات در جهان

امروزه می دانیم كه ارتباطات در جهان حرف اول را می زند و در صورتیكه هرگونه اشكال و یا وقفه أی در این امر بوجود آید بسیاری از كارها مختل و انجام نمی شود در جهانی كه هر روز از روز قبل با سرعت غیر قابل تصور دستگاههائی توسط اغلب كشورها ساخته می شود و اطلاعات بصورت برق آسا در اقصی نقاط دنیا پخش می شود اهمیت ارتباطات قوی برخوردار هستند و اغلب در این كشورها كه بطور نمونه عنوان گردید روز به روز علم ارتباطات رو به پیشرفت می باشد بطوریكه در زمان حاضر اطلاعات با ارتباط یك خط تلفن بصورت فاكس از آنطرف جهان به این طرف جهان فرستاده می شود كه بشر بتواند خیلی سریع با بكارگیری اطلاعات در جهت اهداف خود و دیگران سریعتر به آن اهداف برسد.

اهمیت ارتباطات در ایران

در ایران مسأله ارتباطات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا از طریق همین مقوله است كه تحولات عظیمی در كشور بوجود می آید اما باید عنوان نمود كه سیستم ارتباطی كشور در مقایسه با سیستم های موجود در جهان بخصوص كشورهای پیشرفته در سطح پائینتری قرار دارد و همگام با پیشرفت صنعت ارتباطات جهانی حركت نمی كردند و علت اینكه بطور كلی مسائل مالی و نبودن تخصص صنایع جدید و بسیاری مسائل دیگر است كه باید با درایت و تفكر عمیق بتدریج مرتفع گردد.

طبقه بندی واحدهای مختلف اداره مخابرات:

شركت مخابرات یك شركت دولتی است كه زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن فعالیت می كند بالاترین مقام اداری آن وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد و نحوة ادارة آن بصورت شركتهای دولتی می باشد كلیه درآمدهای حاصله به حساب خزانة دولتی واریز می گردد و كلیه هزینه ها از ردیف های مصوب تأمین اعتبار می‌گردد.

واحدهای ادارة مخابرات بطور كلی از دو نوع واحد فنی و واحد اداری تشكیل یافته كه رئیس اداره در رأس هر یك قرار دارد كه بصورت زیر تشریح شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق اخلاق مدیریت اسلامی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات 38
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اخلاق مدیریت

یکی از ارکان اساسی سعادت، در زندگی مادی و معنوی بشر ، اخلاق و فضائل اخلاقی است . زیرا در پرتو محاسن اخلاق و خلقیات حمیده ، موجبات تحکیم روابط اجتماعی فراهم می گردد، برخوردهای محبت بار که بر اساس یک سلسله اعتقادات اخلاقی صورت می گیرد شورد و نشاط را به کالبد زندگی می دمد و زندگی فردی و اجتماعی را در مسیر تعالی و تکامل ، بکام انسان گوارا می سازد.

تأثیر محاسن اخلاق در زندگی اقوام و ملتها تا جائیست که هر گاه آنرا مایه حیات انسانی و فرهنگی جامعه بحاس آوریم مبالغ گوئی نکرده ایم.

اقوام روزگار باخلاق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخلاق مرد نیست

مطالعة تاریخ این نکته را بما ثابت می کند که یکی از مهمترین عامل موفقیتها و پیروزیها ، و یا شکستها و ناکامیهای جوامع بشری ” عامل اخلاقی ” بوده است. ملتی که حرکتهای خود را در چارچوب محاسن اخلاق به پیش برد، قلة رفیع سعادت و پیروزی را فتح نمود و در هر جامعه ایکه فضائل اخلاقی قربانی رذائل شیطانی گردید سقوط و انحطاط دامنگیر آن مردم شد.

قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، نمونه های فراوانی ، در جهت نمایش زیبائیها و زشتیها ، و نیز تأثیر هر یک از این نمونه ها در پیروزی و شکست امتهای پیشین را بیان داشته است که داستانها و قصص اقوام لوط ، هود ، صالح ، موسی سلیمان ، عیسی و … بخشی از وقایع گذشتة تاریخ بشر می باشد.

پایه گذاران نهضت اخلاقی را باید پیامبران بزرگ خدا دانست ، زیرا آنها بودند که در طول تاریخ برا تربیت و سازندگی انسانها ، ضوابط و اصول اخلاق را ارائه دادند تا با طهارت فکرها و تطهیر دلها ، آلوده گیهای بیرونی و کدورتهای اجتماعی را از سطح جامع پاک سازند و انسان را در فضای معطّر محاسن و مصفّای اخلاق بکمال مطلوب برسانند. چنانکه پیامبر بزرگوار اسلام ، اساس بعثت خویش را در تتمیم اخلاق می داند و می فرمایند:

” اِنَّما بُعِثْتُ لاُتَمِمَّ مَکارِمَ الْاَخْلاقِ “

همانا من برای تکمیل والائیهای اخلاق برانگیخته شده ام.

باید توجه داشت که اجرای بخشی از اصول اخلاقی چون با خواهشهای نفسانی و ارضاء تمایلات حیوانی و شخصی انسان، تضاد دارد لذا مستلزم تحمل ناگواریها و دشواریهاست و این موضوع نیز قابل انکار نیست که در سایة رنج خویشتن داری و جهاد با نفس، گنج فلاح و پیروزی بدست می آید.

” قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَکّیها وَ قَدْ مَنْ دَسّیها “

کسیکه ضمی خویش را از اخلاق ناپسند تزکیه نماید رستگار است و هر آنکس که درون را به فساد و تباهی بکشاند زیانکار خواهد بود.

در اینجا با تکیه به سخنان پیشوایان دین ، به بخشی از برکات و زیبائیهائی که در سایة محاسن و مکارم اخلاق بدست می آید، اشاره می شود تا تأثیر اخلاق نیک در پیشرفت کار و دستیابی به سعادت روشن گردد:

1- حسن اخلاق مایه سعادت است:

” قالَ رَسُولُ اللّهَ (ص) : مِنْ سَعادَةِ الرَّجُلِ حُسْنُ الْخُلْقِ “

پیامبر خدا فرمود: یکی از عوامل سعادت انسان حسن خلق است.

2- حسن خلق مایه تحکیم روابط اجتماعی بر پایه مهر و محبت می شود:

” قالَ النَّبی (ص) : حُسْنُ الْخُلْقِ یثْبِتُ الْمَوَدَّةَ “

پیامبر اسلام فرمود: اخلاق نیک دوستی و محبت را تحکیم می بخشد.

3- حسن اخلاق سبب آبادانی و عمران جامعه است:

” قالَ الصّادِق (ع) : اَلْبِرُّ وَ حُسْنُ الْخُلْقِ یعْمُرانِ الدِّیارَ و یزَیدانِ فی الْاَعْمارِ “

امام صادق (ع) فرمود: نیکی کردن و خوش اخلاقی ، شهرها را آباد و عمرها رازیاد می سازد.

4- حسن اخلاق نشانة رشد اندیشه و کمال عقل است:

” قالَ الصّادِق (ع) : اَکْمَلْ النّاسِ عَقْلاً اَحْسَنَهُمْ خُلْقاً “

کاملترین مردم از نظر عقل کسی است که اخلاقی نیکوتر داشته باشد.

5- حسن اخلاق مایة عزت و سربلندی است:

” قالَ عَلی (ع) : رُبَّ عَزیزٍ اَذَّلَّهُ خُلْقُهُ وَرُبَّ ذَلیلٍ اَعَزَّهُ خُلْقُهُ “

علی (ع) فرمود: چه بسا عزیزی که اخلاق بد ، مایه ذلت او گشته و چه بسا ذلیلیکه خوش اخلاقی او را به عزّت رسانده است.

6- حسن اخلاق زندگی مادّی انسان را بهبود می بخشد:

” قالَ الصّادِق (ع) : حُسْنُ الْخُلْقِ یزیدُ فی الرِزقِ “

امام صادق فرمود: اخلاق نیکو روزی آدمی را افزایش می دهد.

7- حسن اخلاق در قیامت ، کفة اعمال نیک را سنگین تر می سازد:

” قالَ رَسُولُ اللّهَ (ص) : مامِنْ شیئٍ اَثْقَلُ فی الْمیزانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ “

پیامبر خدا فرمود: چیزی در میزان اعمال، سنگین تر از خوش خلقی نیست.

مدیریت که فن اداره یک تشکیلات است در اداره و هدایت امکانات مادّی و انسانی ، ریزه کاریها و لطافتهای بسیاری را لازم دارد، زیرا نقش اخلاق مدیر، در گرم نگاهداشتن شورها و برانگیختن انگیزه ها ، و در انسجام واحدها و سرعت بخشیدن بکارها و بدست آوردن نتیجه ها چیزی است غیر قابل انکار.

مدیری که متخلق باخلاق مدیریت نباشد، قادر به کشیدن بار مسئولیت نخواهد بود. اخلاق برای مدیر بمنزلة مشاوری آگاه و معاونی آشناست که مشکلات را مشکل گشا است و مدیریت با استمداد از روشهای آمیخته به اخلاق انسانی می تواند بسیاری از نابسامانیها را سامان بخشد و میزان شورانگیزه ها را بالا بیاورد و به مجموعه ی تشکیلات روحیه ای از صفا و محبت بدهد و بیجهت نیست که پیامبر اکرم (ص) می فرماید:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق رفتار اخلاقی در سازمان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع: رفتار اخلاقی در سازمان

سازمانها نظامهای اجتماعی هستند. اگر کسی بخواهد در آنها کار کند یا به کارگردانی آنها بپردازد، بایسته است که به شیوه کار کردن آنها آگاهی یابد. سازمانها دانش و انسان – فن شناسی و انسانیت – را با هم در می آمیزند. فن شناسی به تنهایی پدیده ای دشوار است، ولی زمانی که انسان را به آن بیفزاییم یک نظام اجتماعی پیچیده به دست می آید که پی بردن به آن را کمابیش دشوار می سازد. با این همه، اجتماع باید سازمانها را بشناسد و آنها را نیک به کار گیرد.، زیرا این سازمانها برای دست یافتن به بهره های تمدن، بایسته به شمار می آیند. آنها برای صلح و آرامش جهانی، برای نظام آموزش و پرورش کامیاب، و دیگر آماجهای دلخواهی که مردم در جست و جویشان هستند، ضروری و لازمند. جامعة امروزین برای پایایی خود به سازمانها وابسته است.

چنان که خواهیم دید، رفتار انسان در سازمانها سخت دور از پیش بینی است. دور از پیش بینی بودن رفتار انسان در سازمان ناشی از آن است که رفتار از درون نیازهای ریشه دار و نظام ارزشها سرچشمه می گیرد. با این همه، همین رفتار را می توان در قالب چهار چوبهای دانش رفتاری، مدیریت، و دیگر قلمروهای ذهنی تا اندازه ای دریافت. آشکار است که دستور و صورت بندی ساده ای چون «کتاب آشپزی» برای کار کردن با مردم در دست نیست. راه چاره های کاملی برای دشواریهای سازمانی یافته نمی شود. آنچه را که می توان انجام داد، این است که آگاهی و مهارتهای خود را افزایش دهیم تا بر آن پایه پیوندهای انسانی در کار به جایگاهی بالاتر برده شود. چنین هدفهایی شورانگیز و با ارزش اند.

ما می توانیم با مردم به خوبی کار کنیم به شرط آن که آماده باشیم به آنها با موازین انسانی بیندیشیم. به نمونه ای که در پی می آید، بنگرید که چگونه انگیزش مدیری که سالها کار کردی منفی و اندک داشته است، دگرگونه می شود و راهی تازه در پیش می گیرد:

«جان پر کینز» با سنی نزدیک به پنجاه، در جایگاه دستیار مدیر یک شعبه در یک نظام بزرگ بانکی به کار سرگرم بود. کار او چنان کم مایه بود که هیچ مدیر شعبه او را نمی شناخت. به طور معمول مدیر کنونی وی نیز کوشیده بود تا او را به شعبة تازه ای که در دست گشایش بود بفرستد. بر این روال «جان» تا کنون در یازده سال گذشته در هشت شعبه به کار پرداخته بود. هنگامی که در نهمین شعبه به جایگاه دستیاری مدیر گمارده شد، مدیر شعبه بزودی از گذشتة وی آگاه گردید. گرچه این مدیر نیز وسوسة جا به جا کردن او در سر داشت، ولی کوشید تا او را به کار بر انگیزاند. مدیر پی برد که «جان» نیاز مالی ندارد، زیرا از میراثی بزرگ برخوردار است و چندین اشکوب خانه دارد که آنها را به اجاره می دهد. همسرش به کار این اشکوبها رسیدگی می کند. دو فرزندش آموزش و پرورش دانشگاهی را به پایان برده و درآمدی خوب دارند. «جان» از همه چیز راضی و خشنود بود.

مدیر سخت کوشید تا او را به راه آورد، ولی کامیاب نشد. دوبار نیز به اندیشة بیرون کردن او افتاد. گاهگاه «جان» برای چند هفته شوقی به کار نشان می داد، ولی باز به شیوة گذشته اش باز می گشت. پس از بازبینی دقیقی در وضعیت «جان»، مدیر به این نتیجه رسید که با بی نیازی وی به پاداشهای مادی، او شاید به نوعی از انگیزه های روانی پاسخ گوید. از این رو، مدیر کار خود را در این قلمرو آغاز کرد. برای نمونه، در نخستین سالروز گشایش شعبه، مدیر پیش از آغاز کا بانک، یک جشن و میهمانی برای همه کارکنان بر پا داشت. مدیر دستور داده بود نان شیرینی بزرگی فراهم آورند و در بالای آن یک پیام مالی مهم را که نشان از کارکرد مطلوب واحد زیر نظارت «جان» در آن زمان داشت، بنویسند. «جان» از این قدر شناسی و «شوخیهای» همکارانش سخت خشنود و برانگیخته شد. از آن پس رفتار وی دگرگونی نمایان یافت، و با قدرشناسیهای بیشتر او چنان پیشرفت نشان داد که دو سال پس از آن به مدیریت شعبة دیگری گمارده شد. در این نمونه، کارکرد «جان» از آن روی بهبود یافت که مدیرش تحلیلی دقیق از وضعیت وی کرد و از مهارتهای رفتاری، مانند قدرشناسی از زحمت دیگران، برای دست یابی به نتیجه ای که برای هر دو طرف سودمند باشد، بهره گرفت، این جوهرة رفتار اخلاقی در یک سازمان است.

پی بردن به رفتار سازمانی

تعریف

رفتار سازمانی بررسی و به کار گرفتن دانش و آگاهی دربارة چگونگی رفتار مردم در سازمانهاست. این یک ابزار انسانی به سود انسان است. این دانش به شیوه ای گسترده به بررسی رفتار مردم در همه گونه سازمان، مانند بازرگانی، دولتی، آموزشگاهها، و سازمانهای خدماتی می پردازد. هر جا که سازمانی وجود دارد، نیاز به پی بردن به رفتار سازمانی نیز وجود دارد.

عنصرهای کلیدی در رفتار اخلاقی در یک سازمان عبارتند از مردم، ساختار، فن شناسی، و پیرامونی که سازمان در آن به کار می پردازد. هنگامی که مردم برای دست یافتن به هدفی در یک سازمان گرد می آیند، نوعی از ساختار ضرورت می یابد. مردم برای انجام دادن کار از فن شناسی یاری می گیرند. بنابراین، میان مردم، ساختار، و فن شناسی، چنانکه در نگاره 1 – 1 دیده می شود، نوعی میانکنش پدید می آید. افزود بر آن، این عنصرها بر پیرامون خود اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند. اکنون هر یک از این چهار عنصر را به کوتاهی بررسی می کنیم.

نگاره 1 – 1

عنصر های کلیدی در رفتار اخلاقی سازمانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق اثر بخشی و اهداف سازمان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثر بخشی و اهداف سازمان

‏یکی از مباحث مدیریتی که ممکن است برای عموم مدیران هم جالب باشد و هم کاربردی بحث «اثربخشی و کارایی» سازمان است. بدیهی است مدیران متعهد و مسئول مایل اند بدانند که سازمانشان در چه وضعیتی قرار دارد و برای دستیابی به اهداف سازمانی باید چه معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد یا سازمان خود درنظر داشته باشند.

‏اثربخشی مبحثی است که حدود پنجاه سال پیش پیتر دراگر، صاحب نظر بلند مرتبه مدیریت، آن را به طور علمی مطرح کرد و در دهه ی 70 ‏در مورد آن مطالعات گوناگونی آغار شد که تاکنون ادامه یافته است. اینک می توان گفت که درباره این موضوع مجموعه منسجمی از اطلاعات حاصل از تحقیقات در جهان گرد آوری شده است.

‏امروزه در سازمان های پپیشرفته و موفق جهان سعی می شود تا برای اثر بخشی سازمان اهداف روشن و مشخصی درنظر گیرند و سپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار برند. مثلأ ممکن است در مؤسسه ای توجه و تاکید بر مهارت های استراتژیک و تعامل و روابط بین سهامداران ، به طوری که کوشش ها در جهت نیل به اهدا فشان و تامین منافع سهامداران سوق داده شود. مطالعات انجام شده درباره اثربخشی نشان می دهد که «بهترین راه» برای اثر بخشی وجود ندارد، زیرا به دیدگاه مدیریت هر سازمان نسبت به اثر بخشی بستکی دارد. آنچه می توان در همه سازمان های موفق مشاهده کرد و وجه اشتراک آن هاست، توجه به «کیفیت» و ««رضایت مشتری» است. اما برای نیل به این اهداف باید فرهنگ سازمانی لازم، معیارها، ارزش ها، هنجارها و اصول مربوطه در آن طراحی شود. در واقع، موضوع، هدف و راه های نیل به اثر بخشی باید در سازمان ها برای آن روشن باشد و سپس مدیریت بکوشد تا ویژگی های مربوط به اثربخشی، به صورت دیدگاهی ‏مشترک برای همه افراد سازمان نهادینه شود. در این حالت است که می توان سازمان را به سوی اثر بخشی سوق داد. ژوزف ویس در این مورد به سه موضوع رسالت، ارزش ها و اصول راهنمایی ‏اشاره کرده است. در مورد رسالت سازمان، ممکن است به طور نمونه مؤسسه ای در جهت بهبود مداوم محصولات یا خدمات، افزایش درآمد و سود سازمان و بهره مند شدن از آن توسط همه کارکنان و توسعه و گسترش آن اقدام کند. سپس وجود ارزش های سازمان است که توجه به آن ها سازمان را در نیل به رسالت تعیین شده کمک می کند. در این زمینه، مئلأ ممکن است ارزش در یک سازمان در درجه اول نیروی انسانی آن باشد که به عنوان منبع قدرت و توانای سازمان منظور شود. احساس تعهد و تعلق و انجام کارها به صورت گروهی و منسجم، ارزش های اصلی انسانی سازمان را دربر می گیرند. اصول راهنمایی درواقع به کوشش هایی اطلاق می شود که سازمان را در جهت رسیدن به اهدافش کمک می کند. کیفیت به عنوان مهم ترین موضوع کسب رضایت کارکنان و ارائه خدمات مربوط به نگهداری، انجام کارها به شکل گروهی و داشتن حس اعتماد و احترام نسبت به یکدیگر را در سازمان می توان از اصول هدایت کننده کارکنان سازمان تلقی کرد.

اثر بخشی چیست؟

در بخث اثر بخشی سازمان باید توجه داشت که اثر بخشی و اهداف سازمانی به هم کاملا مرتبط هستند. در واقع در تعریف اثر بخشی می بینیم که نیل به اهداف سازمان مورد نظر است. بنابر این ، ابتدا با هدف سازمانی و اشاراتی به تعیین هدف و روش های متداول آن ضروری است.

هدف سازمانی

همه سازمان ها در وهله اول برای خدمت و تامین نیازهای مشتریان و مردم جامعه به وجود می آیند. از این رو سازمان ها باید دقیقا مشخص کنند که چه گروه یا گروه هایی از مردم از خدمات آن ها بهره مند خواهند شد. در واقع قدف سازمانی نوعی وضعیت مطلوب و مورد نظر است که هر سازمان ‏قصد دستیابی به آن را دارد. مثلأ در یک سازمان دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش، هدف انجام کلیه اقدامات لازم 0 ‏در جهت آموزش دروس دوره ابتدا یی به کودکان مدرسه است، یا هدف شرکت ایران خودرو ساخت ماشین پیکان برای گروهی از جامعه است که قدرت خریدشان محدود است. در این زمینه، نقش اصلی مدیریت ارشد هر سازمان تعیین اهداف و استراتژی سازمان و ایجاد شرایط و محیطی به منظور اجرای استراتژی، در جهت نیل به اهداف، تعیین شده است.

‏در تعیین هدف سازمانی معمولأ سهامداران یا اعضای هیئت مدیره سازمان تعیین کننده اهداف اند. در تعیین اهداف ممکن است با نظرات موافق و مخالف روبرو شوندکه در این حالت احتمال دارد به تضاد بیانجامد. تضاد ممکن است سازنده یا مخرب باشد، اما در وضعیت یا حالتی که با تضاد مواجه هستیم، باید به تضاد سالم و ویژکی های آن توجه کرد تا به تعیین اهداف واقعی و عملی منجر شود. نکته دیگر در تعیین هدف، احتمال تاثیر تصوراتی است که در برقراری هدف یا اهداف غیر واقعی و جاه طلبانه منظور می شود و در نتیجه مدیران ارشد اهدافی را درنظر می گیرند که نیل به آن ها عملأ مقدور نباشد. در چنین حالتی رهیافت منطقی و عقلایی و سازش سازنده می تواند نقش داشته باشد. مثلأ ممکن است که در جریان تعیین هدف، مدیرانی باشند که بخواهند در بخش خود از اختیارات خاصی استفاده کنند که بیش از حد متعارف باشد. در این حالت سازش منطقی می تواند به حل مشکل و تضاد کمک کند. یکی از شیوه های شناخته شده در تعیین اهداف، که از دهه ی 50 تاکنون از آن استفاده شده است، مدیریت برمبنای هدف است که پیتر دراگر آن را طراحی کرده است. مدیریت برمبنای هدف براساس فلسفه مشارکت کارکنان استوار است که با توجه به سبک رهبری، افراد سازمان را در تصمیم گیری ها و عملیات سیستم تشویق می کند. بنابراین، مدیریت براساس هدف به تشخیص بسیار خوب و روشن و برقراری ارتباط بین مدیران وکارکنان نیاز دارد. مراحل و فرایند نظام مدیریت برمبنای هدف به اختصار عبارت اند از:

‏مأموریت و اهداف رسمی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تحقیق اثر شلاقی در زنجیره تامین

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه

اكثر تعارفی كه از زنجیره عرض ارائه میشود به نوعی به ساختار خطی زنجیره عرضه اشاره می كنند . واضح ترین مشخصه این ساختار جریان وارده از سمت اعضا بالادستی به سمت اعضا پایین دستی و جریاناطلاعات در جهت مخالف است . در ان ساختارهر عضوی تنها قراری ارتباط مستقیم بااعضا بلاواسطه قبل و بعد از خود را دارا می باشد . شبیه سازی كه فورستر در سال 1961 این ساختار با نام بازی توزیع نوشیدنی ارائه كرد نشان داد كه تصمیم گیری شركای زنجیره عرضه بر مبنای روابط خطی می تواند بستری برای ایجاداثر شلاقی در زنجیرة عرضه باشد. اثر شلاقی افزایش نوسان تقاضا در طول زنجیره عرضه از سمت اعضا پایین بالادستیمی باشد . این پدیده توجه بسیاری از تحقیقات آكامیك را به خود جلبكرده است و به همن دلیل راه حلهای متفاوتی برای مقابله با آنارائه گشته است . همانطور كه در ادامه بحث آورده می شود راح حل كلی برای مهار این پدیده پرهیز از تصمیم های محلی توسط اعضاء و حاكم شدن دیدگاه سیستمیبر ساختار زنجیره عرضه می باشد . برای این منظور ، ساختار منظومه‌ای برای تبادل جریان اطلاعات و مواد به عنوان بستری برای هدف فوق مورد توجه قرار گرفته و معرفیمی شود . این ساختاراین قابلیت را خواهد داشت تا با حذف دلایل ایجاد اثر شلاقی در كاهش هر چه بیشتر آن مؤثر باشد .

2- ساختارخطی زنجیره عرضه و اثر شلاقی

بر اساس تعریفی كه Towill و همكان در سال 1992 ارائه می كنند زنجره عرضه سیستمی است كه قسمتهای اصلی آن تأمین كننده های مواد خام ، تولید كننده ها ، سرویسهای توزیع ومشتریان و مشتریان هستند كه همه آنها از طریق جریان رو به جلوی مواد و كالاها وجریان رو بهعقب اطلاعات ا هم متصل می شوند . بر اساس تعریفی دیگر زنجیره عرضه مجموعه ای از فعالیتها می بشد كه باعث حركت و انتقال مواد از مراحل اولیه به سمت مصرف كننده نهییمی شود بطوریكه این فعالیتها همراه با جریان رو به جلوی مواد و جرین رو به عقب اطلاعات می باشند .

بنابراین همان طور كه در شكل 1 نشانداده شده است مشخصه واضح زنجیره عرضه در ساختار مرسوم حركت رو به جلو جریان فیزیكی كالا و حركت رو به عقب جریان اطلاعات شناخته می شود .

در این ساختار خطی هیچ ارتباط مستقیمی بین بالادستی زنجیره عرضه (تأمین كننده ها و تولید كننده ها ) و مصرف كننده‌های نهایی یا مشتریهای پایین دستی زنجیره عرضه برای تبادل وجود ندارد . چنین ساختاری باعث می شود تا هر عضو از زنجیره عرضه مبنای تصمیم مبنای تصمیم گیریهای خود را بر اساس رفتارهای اعضا بلاواطله خود قرار دهد ، جرا كه جز این عضا سایراعضا زنجیره را مشاهده نمی كند .

شبیه سازی توزیع نوشیدنی به خوبی رفتار سیستمی را نشان می دهد . شبیه سازی توزیع نوشیدنی یك شبی سازی مدیریینیاست كه برای اولین بار در دانشكده مدیریت دانشگاه MIT در آمریكا توسط فورستر در سال 1958 تا 1961 با هدف ایجاد درك بهتر نسبت با نتایج تصمیماتی كه در فعالیتهای به هم وابسته زنجیره تأمین گرفته بوجود آمد .این شبیه سازی به عنوان یك وسیله استثنایی اثر دیدگاه های متفاوت در زنیجره تأمین را روی كاراریی زنجیره زنجیره تأمین نشان میدهد . این شبیه سازی به خوبی بیانگر رفتارسیستمی است كه به شكل ساختار مرسوم زنجیره عرضه ایجاد شده است .

در بازی توزیع نوشیدنی اعضا زنجیره عرضه باید سعی كننده تا با مدیریت سطح موجودی در زنجیره توزیع و تولید ، هزینه خود را كمینه كنند . این بازی شامل 4 مرحله می باشد : خرده فروش، عمده فروش ، توزیع كننده و تولید كننده .

هر بخش یك بافر كوچك برای مقابله با نوسانات احتمالی در مصرف نهایی ذخیره می‌كند و از مشتری مستقیم و بدون واسطه خود سفارش می گیرد و بر اساس تصمیم میگیرد كه به چه مقدار به تأمین كننده خود سفارش بدهد. این شبیه سازی طوری طراحی شده است كههر بخش ،از اطلاعات محلی خوبی برخوردار است اما در دسترسی به اطلاعات كل زنجیره تأمین راجع به سطح موجودیها و سفارشها به شدت در محدودیت قرارداد . این بدین معنی است كه تنها خرده فروش است كه از تقاضای واقعی مشتری نهایی اطلاع دارد . در این بازی فرض می شود كه دو هفته طول می‌كشد تا اطلاعات سفارشها بین اعضا منتقل شود و دو هفته طول می كشد تا سفارشها از یك بخش به بخش دیگر منتقل می شود ؛ امكان كنسل كردن سفارشها نیز وجودندارد و همچنین سفارشات برگشتیاتفاق نمی افتد . هزینه های كمبود وجودی (كه شامل از دست دادن مشتری نیز می شود ) دو برابر بیشتر از هزینه های نگهداری موجودی می باشد . هدف این بازی آن است كه مجموع هزینه ها در كل بخشهای درگیر در بازی توزیع نوشیدنی كمینه شود .

بعد از50 بار تكرار این شبیه سازی تایج قابل توجهی بدست آمد . هرچند كه تقاضای مشتری نهایی در هفته پنجم فقط دو برابر شده بود اما نوسانات و اعوجاجهایبزرگی در سفارشهایی كه در طول زنجیره جریان داشت اتفاق افتاد بود . معمولاٌ بعد از انجام هر بازی تولید كننده به الگوی تقاضایی حدوداٌ با دشت 900% تقویت نسبت به نوسان تقاضای مشتری نهایی می رسید .

در این شبیه سازی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.889 مگا بایت
تعداد صفحات 34
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 34 صفحه

به نام خدا تحول در نظام های مدیریتی

وظایف مدیر: تا امروز:
برنامه ریزی
سازماندهی
کنترل
تصمیم گیری چند شركت در جهان در یك دوره ده ساله ضریب بازدهی سهامشان حداقل بیست درصد یا بیشتر بوده است؟

در سراسر جهان تنها 24 شركت به چنین شاخص مالی سخت و بلند مرتبه ای دست یافته اند. دریافت 2 نتیجه:
1. نوع صنعت و كار فرقی نمی كند و موضوع محصول مطرح نیست، آن چه كه بیش از همه مهم است نوع رهبری مدیریتی است. زیرا اساسا این 24 مدیر و رهبر شركت های یاد شده بودند كه با بقیه مدیران تفاوت داشتند.
2. این 24 مدیر در حالی كه در مقایسه با دیگران متفاوت هستند در بین خود آنها نیز تفاوت وجود دارد. مصاحبه با مدیران این 24 شرکت: هیچ روش واحدی به عنوان روش رهبری مدیریتی وجود ندارد. هیچ كس قابل مشابه سازی نیست.
و من می بایست روش خود را بیابم.

یك مدیر موفق باید بدون مستهلك كردن خود كارهای بزرگ انجام دهد و سازمانی را بنیان گذارد كه:
مدیر و تمام كاركنان آن به خاطر كار زندگی نمی كنند بلكه به خاطر زندگی كار می كنند.
در نتیجه: www.nikooee.com 1. موفقیت دائم حق انسان است ، اگر چه موفقیت مرا به جائی كه هم اینك هستم رسانده است اما مرا به آن جائی كه می خواهم باشم ، نمی رساند !!!

2.آیا دیگران خطاكار هستند. این مقررات دولتی ، لعنتی هستند كه اصلا مناسب و كامل نیستند؟؟؟
مشکل اساسی سازمان خود من هستم!!! سه حقیقت تلخ راهگشا! بوفالوها حیوانات جالبی هستند، همگی وفادار به یک پیشرو و آنچه را که به آنها گفته میشود، دقیقاً انجام میدهند. آیا این جالب نیست که لحظه ای به این بیاندیشید که شما افرادی دارید که به شما وفا دارند، آیا وفاداری جالب نیست؟ مدیریت به روش بوفالو ها: بوفالو ها: بوفالوها پرسش نمیکنند تا وقتی که به آنها گفته نشود که چکار بکنند، در گوشه ای می ایستند و انتظار میکشند، آنها منتظر دستورات هستند.
اما کافی است قدری توجه کنند که با ایستادن در اطراف و منتظر ماندن برای دریافت دستورات رئیس، چه فرصتهائی را از دست داده اند. غازها پرندگان کوچک و جالبی هستند. هر غازی میداند که باید همان جائی برود که مجموعه قصد رفتن به آنجا را دارد. از آن جا که غاز پیشرو به سبب وزش باد در مسیر زودتر از دیگران خسته میشود به عقب گروه باز میگردد و غاز دیگری از بخش میانی مجموعه به جای او پرواز کرده و در راس سایرین قرار میگیرد. این بدان معناست که هر غازی دقیقاً میداند که دسته غازها به کجا میرود. هر غازی میباید آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پیش نهاده و مسئولیت جلو دار بودن را بپذیرد. حقیقت این است که غازها نسبت به وضعیت یکدیگر حساس هستند . و اما غاز ها: هر غازی دقیقا می داند كه دسته غازها به كجا می رود، آیا اكثر سازمان ها چنین هستند و می دانند كل سازمان به كجا می رود؟
هر غازی می باید آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پیش نهاده و مسئولیت جلو دار بودن را بپذیرد ، آیا این در سازمان ها واقعیت دارد؟
حقیقت این است كه غازها نسبت به وضعیت یكدیگر حساس هستند.آیا اكثر سازمان ها چنین هستند؟ بیشتر سازمان ها همانند افراد بیگانه ای هستند كه هریك سعی دارند به شكل بدی اهداف شخصی خود را محقق سازند. حقیقت این است كه در زمینه تشكیلات و سازماندهی هنوز هم به اندازه غازها هوشیار نیستیم. مدیریت به روش غازها: مجموعه غازها از طریق همكاری متقابل اعضاء حركت می كنند به طوری كه نسبت پیشرفت مجموعه غازها به سمت مقصد می تواند 171% بیش از حركت فردی غازها باشد. 1. موفقیت دائم حق انسان است.
2. مشکل اساسی سازمان خود من هستم.

3. برای تغییر در سازمان ، قبل از هر چیز من باید تغییر كنم.
بزرگ ترین مانع در مسیر تغییر دیگران نیستند،
بلكه من هستم! سه حقیقت تلخ راهگشا! آیا شما می دانید چه كسی در جاده گرد و خاك ایجاد می كند؟ ماشین جلویی
چه كسی خاك می خورد؟ آن كس كه در عقب حركت می كند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود تستهای تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

دانلود تستهای تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

دانلود تستهای تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکترالوانی

دانشجویان عزیز در این بخش جزوه تست تالیفی کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی دکتر سید مهدی الوانی که توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت تهیه و تدوین گردیده است  در قالب فایل PDF و با کیفیت عالی شامل 90 صفحه آماده دانلود شده است،در صورت تمایل می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید….

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفتهبه تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
مبانی مدیریت زنجیره تامین
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
تعاریف مدیریت زنجیره تامین
پنج عملكرد مدیریت زنجیره تامین
فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
اثر شلاق چرمی…

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفتهبه تعداد 28 اسلاید تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت 
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مشخصه های تولید دستی
مشخصه های تولید انبوه
نظام سنتی تولید
ظهور تولید ناب
نگاهی به کارخانه تویوتا در دهه 50
تعریف نظام بهنگام
فلسفه نظام بهنگام
سیستم تولیدی فشاری و کششی
ویژگیهای سیستم کششی در نظام بهنگام
اهداف نظام بهنگام
مزایای نظام بهنگام
موجودی در نظام…

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته
به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مقدمه
مبانی مدیریت زنجیره تامین
تاریخچه مدیریت زنجیره تامین
تعاریف مدیریت زنجیره تامین
پنج عملكرد مدیریت زنجیره تامین
فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین
اثر شلاق چرمی
 
 

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته

پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفتهبه تعداد 28 اسلاید تبدیل به pdf شده
مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت
 
شامل مباحث زیر می باشد.
مشخصه های تولید دستی
مشخصه های تولید انبوه
نظام سنتی تولید
ظهور تولید ناب
نگاهی به کارخانه تویوتا در دهه 50
تعریف نظام بهنگام
فلسفه نظام بهنگام
سیستم تولیدی فشاری و کششی
ویژگیهای سیستم کششی در نظام بهنگام
اهداف نظام بهنگام
مزایای نظام بهنگام
موجودی در نظام…

مقاله مباني رفتار سازماني

مقاله مباني رفتار سازماني

مقاله مباني رفتار سازماني

مقاله مباني رفتار سازماني در 37 صفحه با فرمت word و قابل ویرایشمقدمه:
در زمانهاي گذشته مديران به مهارتهاي ادراكي و انساني شغل خود اهميت نميدادند. بيشتر تصور ميكردند كه كاركنان علاقه اي بكار ندارند و تنها با انگيزه ي مادي ميتوان بازده ي كار را زياد كرد. به همين دليل سعي ميكردند با تشويق هاي مالي ، امنيت شغلي،و ايجاد شرايط مناسب كاري روحيه ي كاركنان را تقويت كنند تا بازده ي آنها زياد شود. امروزه مديران اين گرايش را براي حل مشكلات پيچيده ي…

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دکتر محمودی میمند+تست تالیفی

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دکتر محمودی میمند+تست تالیفی

دانلود کتاب ارتباطات بازاریابی دکتر محمودی میمند+تست تالیفی

دانشجویان عزیز در این بخش نسخه کامل کتاب ارتباطات بازاریابی دکتر محمد محمودي ميمند، جمشيد سالار و اميرمقدمي (349 صفحه) به همراه تست های تالیفی ارتباطات بازاریابی دکتر محمد محمودي ميمند، جمشيد سالار و اميرمقدمي از کلیه فصول (156 صفحه) و همچنین 4 دوره نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تهیه و تدوین گردیده است ،در صورت نیاز می توانید این بسته کامل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید….

خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک

خلاصه کتاب مدیریت راهبردي پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیکدر 12 فصل جداگانه بصورت فایل پی دی اف
 
این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد.
چالش های مدیریت
بیانیه ماموریت
تحلیل محیط
شزکت فراملیتی
بیش بینی محیطی
تجزیه و تحلیل محیط داخلی
تدوین هدفهای بلند مدت و راهبردهای اصلی
تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های تک کسب و کار
تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های بزرگ با کسب و کار متعدد
عملیاتی کردن راهبرد
نهادینه کردن…

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی

مقاله درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی در 17 صفحه با فرمت word و قابل ویرایشمقدمه:
از زمان شروع جنبش وال استریت در آمریکا و سایر کشور‌های موجود در اتحادیه اروپا نگرش عمومی بر این است که بخشی عمده‌ای از عوامل ایجاد کننده جنبش‌ها و نارضایتی‌های مذکور ناشی از بروز بحران‌های اقتصاد جهانی می‌باشد عده‌ای معتقدند که بخش عمده‌ای از این بحران ناشی از عدم توجه سازمان‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی…

مقاله درباره عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي

مقاله درباره عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي

مقاله درباره عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي

مقاله درباره عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري و مالي در سازمان‌هاي دولتي  در 30 صفحه با فرمت word و قابل ویرایششرح مختصر : فساد اداري- مالي طبق تعريف سازمان شفافيت بين المللي آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسئولان دولت را شامل مي‌شود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. تحقيقات متعددي توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه…

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. مقاله پیش رو مربوط به عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمان ها می باشد. این مقاله دارای 23 صفحه و به صورت word وPDF می باشد. 
فهرست مطالب
1. مقدمه
2. تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)
1-2. پروژه های ساده
2-2. پروژه های فازی یا مبهم
3-2. پروژه های قطعی
4-2. پروژه های اضطراری
3. انواع شکست پروژه های (IS)
4. محیط و دامنه شکست پروژه های (IS)
5. برخی علل های اصلی شکست پروژه های (IS)
6. عوامل شکست پروژه های…

پایان نامه مدیریت پیرامون مدیریت ایمنی سیستم ها

پایان نامه مدیریت پیرامون مدیریت ایمنی سیستم ها

پایان نامه مدیریت پیرامون مدیریت ایمنی سیستم ها

پایان نامه مدیریت پیرامون مدیریت ایمنی سیستم ها در 150 صفحه با فرمت word و pdfشرح مختصر : تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد. برای رسیدن به بالاترین سطوح موفقیت در مدیریت این مسائل مردمی که تحت تاثیر آن مشکلات قرار می گیرند باید آنها را شناسایی و کنترل نمایند و غالبا این عمل را تحت عنوان داشتن مالکیت هم بر مشکلات و سیستمها هم بر برنامه های کنترل مشکلات، بیان می کنیم. این شیوه مالکیت موضعی…

مقاله درباره فیلترینگ

مقاله درباره فیلترینگ

مقاله درباره فیلترینگ

مقاله درباره فیلترینگ در 50 صفحه با فرمت word و قابل ویرایشفیلترینگ در ایران
هنوز بیش از یک دهه از ورود اینترنت به ایران نمی‌گذرد. اگر چه کاربران ایرانی در سالهای اولیه ورود این تکنولوژی به کشورشان خاطره‌ای خوب و به دور از سانسور را تجربه کردند ولی دیری نپایید که کشورشان به یکی از بزرگترین سانسور کنندگان اینترنت تبدیل شد. امروزه ایران به همراه چین از بزرگترین سانسور کنندگان اینترنت به شمار میرود و این در حالی است که رشد اینترنت در…

جزوه و خلاصه درس مبانی کار آفرینی بر اساس کتاب دکتر احمدی و درویش

جزوه و خلاصه درس مبانی کار آفرینی بر اساس کتاب دکتر احمدی و درویش

جزوه و خلاصه درس مبانی کار آفرینی بر اساس کتاب دکتر احمدی و درویش

دانشجویان عزیز در این بخش جزوه و خلاصه درس مبانی کار آفرینی بر اساس کتاب دکتر سید علی اکبر احمدی و دکتر حسن درویش منبع رشته مدیریت، کشاورزی ،علوم تربیتی و… دانشگاه پیام نور در قالب فایل pdf مشتمل بر 40 صفحه تهیه و تدوین شده است،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمائید.بخشی از متن:
مقدمه: در دنیاي امروزي که تغییرات سریع و رقابت شدید حرف اول را می زند،خلاقیت نه تنها منبعی مهم براي کسب سودهاي ناشی از رقابت…

خلاصه کتاب اقتصاد خرد به همراه پاسخ تشریحی سوالات (صحیح – غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

خلاصه کتاب اقتصاد خرد به همراه پاسخ تشریحی سوالات (صحیح – غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

خلاصه کتاب اقتصاد خرد به همراه پاسخ تشریحی سوالات (صحیح – غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

دانشجویان عزیز در این بخش خلاصه و جمع بندی کلیه فصول اقتصاد خرد (7 فصل)به همراه پاسخ کاملا تشریحی سوالات صحیح و غلط کتاب اقتصاد خرد دکتر نظری ویژه کنکور ارشد در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت تهیه و تدوین گردیده است.حجم فایل :16 مگابایت…

دانلود تست های رفتار مصرف کننده +سوالات کنکور دکترا

دانلود تست های رفتار مصرف کننده +سوالات کنکور دکترا

دانلود تست های رفتار مصرف کننده +سوالات کنکور دکترا

داوطلبین عزیز در این پست تست های رفتار مصرف کننده (نویسندگان :گروه مولفین) با پاسخ کاملا تشریحی مشتمل بر 275 سوال در قالب فایل PDF در 147 صفحه تهیه و تدوین گردیده است که یکی از بهترین منابع و آمادگی بیشتر برای کنکور دکترای مدیریت میباشد. …

تحقیق و پاورپپوینت آشنایی با زبان برنامه نویسی php

تحقیق و پاورپپوینت آشنایی با زبان برنامه نویسی php

تحقیق و پاورپپوینت آشنایی با زبان برنامه نویسی php

عنوان تحقیق : آشنایی با زبان برنامه نویسی PHPچکیده -پی اچ پی یک ابزار قدرتمند برای ساخت صفحات وب پویا و تعاملی است. پی اچ پی زبانی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند، رایگان و جایگزین کارآمد و مناسبی برای رقبایی از قبیل Microsoft’s ASP.
پی اچ پی یه زبان برنامه نویسی server-side مانندASP است. اسکریپتهای پی اچ پی بر روی سرور اجرا می شود.پی اچ پی پشتیبانی کننده از بسیاری از بانکهای اطلاعاتی است. پی اچ پی یک نرم افزار کد باز (open source) است که باعث…

مقاله درباره فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

مقاله درباره فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

مقاله درباره فنون تجزیه و تحلیل سیستمها

مقاله درباره فنون تجزیه و تحلیل سیستمها در 30 صفحه با فرمت word فنون تجزيه و تحليل سيستمها
متداولترين فنون و تکنيکهايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:
بررسي تقسيم کار
 بررسي جريان کار
 بررسي جا و مکان
کنترل فرمها
 کنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
 اندازه گيري کار
 برنامه ريزي شبکه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )
تعريف جدول تقسيم کار
تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد…

تحقیق درباره فناوري تكنولوژي و ارتباط

تحقیق درباره فناوري تكنولوژي و ارتباط

تحقیق درباره فناوري تكنولوژي و ارتباط

تحقیق درباره فناوري تكنولوژي و ارتباط در 48 صفحه با فرمت word و قابل ویرایشچكيده
 
روندهاي موجود در فناوري‌ اطلاعات‌ و ارتباطات آلوين و هايدي تافلر در اثري كه با عنوان ”خلق يك تمدن نوين“در سال 1995 منتشر نمودند, بيان مي‌دارند كه اقتصاد الكترونيكي نمادين, اساساً با اقتصاد صنعتي قرن نوزدهم و بيستم متفاوت است. آن‌ها معتقد به ظهور تحول عظيمي به سمت كارهاي فكري هستند. برخلاف مشاغل سنتي, ديگر كارگران ”كارگران فكري“‌اي…

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدیریت زنجیره تامین (SCM) در 92 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدیریت زنجیره تامین (SCM) در 92 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مدیریت زنجیره تامین (SCM) در 92 اسلاید

مدیریت زنجیره تأمین (به انگلیسی: Supply Chain Management) عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد. مدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه‌ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان…

رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه – word

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات 28
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه

تعداد صفحات : 28

فرمت : ورد – word

دارای : کادر صفحه

دارای : صفحه بندی

دارای : مقدمه

داری : فهرست

دارای : نتیجه گیری

دارای : منبع – پایان نامه

رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه – word
رابطه نظری علم اقتصاد با روانشناسی

آینده تعامل علم اقتصاد و روانشناسی
آموزش و پرورش در علم اقتصاد با تاکید بر مطالعات روانشناسی
مقدمه ای بر تحقیقات انجام شده در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار
روانشناسی و رفتارشناسی بازار سرمایه
زیان گریزی
اعتماد به نفس کاذب
ظاهر بینی
تنوع بخشی
پشیمانی
ریسک و بازده
کنترل خویشتن
حسابداری ذهنی

رابطه علم اقتصاد و روانشناسی و نگرش روانشناختی به بازار سرمایه – wordرابطه نظری علم اقتصاد با روانشناسی آینده تعامل علم اقتصاد و روانشناسی آموزش و پرورش در علم اقتصاد با تاکید بر مطالعات روانشناسی مقدمه ای بر تحقیقات انجام شده در خصوص رفتار سرمایه گذاران در بازار روانشناسی و رفتارشناسی بازار سرمایه زیان گریزی اعتماد به نفس کاذب ظاهر بینی تنوع بخشیپشیمانیریسک و بازده کنترل خویشتن حسابداری ذهنی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت ارتباط با مشتری

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

نوعی استراتژی کسب و کار است که هدفی فراتر ازتوجهبه حجم معاملات دارد و نتیجه ان نیل به سود اوری بیشتر برای سازمان و افزایش رضایت مشتری است .

ایجاد ارتباط با تک تک مشتریان ارزشمندازطریق استفاده موثر از اطلاعات حساب او((kotler 2003.

nCRMواژه ای برای مجموعه متدولوژیها و فرایند ها و نرم افزارها و سیستم هایی استکه به موسسات و سازمان ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریانشان کمک می کند((bernett:2001

زمینه های ظهورCRM

.1مشتری به عنوان یکی از کالا های مهم سازمان است.

.2مشتری عاملی است که می توان ان را تحت کنترل قرار داد.

.3هزینه جایگزین کردن مشتری بیشترازهزینه برقراری و حفظ رابطه با مشتری است.

.4مشتری راضی باعث جذب دیگر مشتریان می شود.

اهداف CRM

.1افزایش در امد حاصل از فروش.

.2بهبود میزان موفقیت.

.3کاهش هزینه های اداری و بازار یابی .

.4شناسایی ارزشهای خاص هر بخش از مشتریان.

.5ارایه محصولات صحیح در زمان صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری.

.6حفظ مشتری و اکتساب مشتری جدید.

(Burrnet:2001)

فایل پاورپوینت 16 اسلاید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت نقش استعاره های سازمانی و پارادیم های اجتماعی در مدیریت پیشرفته سازمانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 524 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این پاورپوینت در مورد نقش استعاره های سازمانی و پارادیم های اجتماعی در مدیریت پیشرفته سازمانی در 150 اسلاید زیبا و شامل مقدمه،تعریف، نقش استعاره های سازمانی و پارادیم های اجتماعی در مدیریت پیشرفته سازمانی،مفهوم استعاره نظریه و تئوری های سازمانی استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی استعاره‌های سازمانی محدودیتهای استعاره ها پارادیمهای اجتماعی،استعاره سازمانی و…و منابع می باشد.

قسمتی از متن در زیر آمده است:

*تعریف استعاره: ”استعاره“ یعنی چیزی (مشبه) را به چیز دیگری (مشبه به) تشبیه کنیم بطوری که ”مشبه به“ به ذهن نزدیکتر و برای آن آشناتر است، در حالیکه ”مشبه“ از ذهن دورتر است.
*این کار کمک می کند وجوه شبه در مشبه برای ما برجسته تر و قابل درک تر شوند.
*هر استعاره محدودیتهایی نیز دارد و همانطور که برخی ویژگیها را در یک پدیده برجسته می کنند، برخی ویژگیهای آن را نیز مخفی می نمایند

استعاره از طریق مطرح کردن نوعی همانندی بین دو پدیده ای

که شما نمی توانید به طورطبیعی آنها را معادل فرض کنید،شما رابهکشف نقاط مشترک بین پدیده مورد بررسی و پدیده ای که بهترآنرا می شناسید تشویق میکند.

*

استعاره این امکان را فراهم میآورد تا یک تجربه با شباهت به یک تجربه دیگر، شناسایی شوند؛ مثلا زمانی که زندگی را به یک جاده طولانی و پر پیچ و خم تشبیه می‌کنند از سختیهای جاده برای درک بهتر سختیهای زندگی بهره برده شده است استعاره در فرهنگ لغات به معنی “به عاریت گرفتن” می‌باشد. در واقع یک صنعت ادبی است که از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. الوانی استعاره را توصیفی می‌داند که از تشبیه یک پدیده به پدیده ای دیگرکه دارای وجوه مشترکی هستند، به روشن شدن ذهن فرد کمک می‌کند. صاحبنظر دیگری استعاره را اینگونه تعریف می‌کند، استعاره‌ها نگارهها و نقشهایی هستند که از طریق آنها می¬توان به ماهیت سازمانها پی برد

عالم غوطه ور در پارادایم علم ارسطویی یا از حرارت سخن می گوید یا از طبیعت حرارت آفرین، باگذر از علم ارسطویی عالمان دنبال قوانین و جزئیات حرارتند. این تقاوتها ریشه در پارادایم ها،پیش فرضها و نتیجتاً تئوری های متفاوت دارند. با عنایت به این مفاهیم است که می توان به توجیه و تبیین انواع نظریه ها و تئوریهایمورد بحث در مدیریت و یا هرعلم دیگریپرداخت.تئوری فقط حرف زدن نیست که بتواند عملی شود یا نشود بلکه تصویری از واقعیت است که با استفاده از کلمات و الفاظ بیان می شود.

تئوری دارای بار ارزشی نیست یعنی ارتباطی به خوب و بد بودن ندارد بلکه به گونه ای منظم واقعیت را بیان می کند، واقعیتی که می تواند مفید باشد یانباشد. چهره های معروف دوران روشنگری با تأکید بیشتری بر انحصار گرایی روش شناختی پرداخته و کاربرد دانش نظری را تنها در موارد استفاده مستقیم از آن در سطوح فناوری جایز می شمردند.

آراء دوران معاصر درباره نظریه

گرایشات مربوط به آموزه “روش گرایی” و کاربردی یا کارکردی کردن دانش تا قرن بیستم تداوم یافت و تقریباً به صورتی در آمد که تمامی و همه فهم ما از معنی نظریه را شکل بخشید

پیش از آن با وقوع انقلاب صنعتی برخی اندیشمندان به پدیده های درون سازمان توجه نشان داده بودند، مانند آدام اسمیت که یکی از نخستین کسانی بود که به تقسیم کار و نیاز به تخصص در صنعت توجه کرد. اما تأکید او بیشتر بر عوامل تولی، مانند زمین، کار، سرمایه و مدیریت اقتصادی بود که هیچکدام تأکید بر تحلیل سازمان و نظریه های سازمانی را نشان نمی دهد.

این روند، به ویژه از نیمه دوم قرن نوزدهم واز موقعی كه شناخت علوم از بدنه عمومی فلسفه جدا شده و به شاخه جداگانه ای به نام معرفت شناسی كه به طور مستقل تأسیس یافته، شتاب گرفته و مرزهای سنتی ارائه دانش انباشته شده در هر رشته ای ، به صورت مجموعه ای از اصول ، قضایا و قوانین مكشوفه آن رشته را، در نوردیده است. تنها موقعی یك رشته علمی به ویژه در علوم انسانی را واجد اعتبار معرفت شناختی می دانند كه قادر به ارائه كل داده ها و دانش رشته خود در چهارچوب یك نظریه مادر، كه همان نظریه عام و كلی است، باشد وضعیت فعلی نظریه های سازمانی به قدری بحرانی است‌كه علاوه بر مشكل«جنگل نظریه ها» كه در دهه60 قرن بیستم توسط هارولدكنتز اعلام شد، از نظر محتوا نیز هر كدام از نظریه ها مشكلات عدیدهای درمعانی، مفاهیم كلیدی، گزاره تفاسیر و غیره خواهند داشت. تضادها و مغایرتها و پراكندگیها در شكل نظریه های سازمانی، و علایم « بحران هویتی» در محتوای آنها وجود دارد كه نظریه های سازمانی به ویژه از دهه 90 قرن نوزدهم میلادی به آن مبتلا شده اند. در نتیجه، برای روشن كردن، تجزیه و تحلیل و چگونگی رویارویی با چنان بحران نظری، نگاهی اجمالی به مبانی فكری و فلسفی راهگشا خواهد بود.

بنابه اشارات بالادر رابطه عوامل تأثیرگذار بر ذهنیت نظریه پرداز جا دارد به تعریف معرفت علمی از دید مولکی بپردازیم، وی اظهار می دارد که معرفت علمی ضرورتاً روایتی از جهان مادی عرضه می دارد که به میانجیگری منابع فرهنگی موجود قابل دستیابی است و این منابع به هیچ وجه قطعی و مسلم نیستند.

بسیاری از نظریه ها برای مطالعه جنبه های ایستای سازمان طرح شده اند.

همه نظریه ها بر اساس واحد تحلیلی که برای بررسی و پژوهش انتخاب می شود فرق می کنند

با توجه به اینکه هم نظریه های کلاسیک سازمان و هم نظریه های جدیدتر هنوز مورد انتقاد و آزمون قرار می گیرند، نمی توان همواره از یک نظریه سازمانی برای مطالعه سازمانهای گوناگون و یا همه جنبه ها و ابعاد مختلف سازمان و کارکردها و رفتارهای سازمانی سود جست

در نظریه های نمادگرا، سازمان به مثابه “فرهنگ ” درنظر گرفته و مدیر نیز به منزله “یک مظهر فرهنگی” که می خواهد سمبل و نماد سازمان باشد، مد نظر قرار می گیرد. در نظریه های فرانوگرا سازمان را به مثابه “یک تصویرشکل گرفته از قطعات مجزا” در نظر گرفته و مدیر را نیز به منزله “یک نظریه پرداز هنرمند” مد نظر قرار می دهد، هنر مندی که اجزایی منفصل را برای دستیابی به یک تصویر منسجم کنار هم می چسباند و آن ها را ترکیب می کند و طرح کلی را متناسب با تصویری که در ذهن خویش دارد، شکل می دهد. و از طرفی یکی از مشکلات اساسی مدیران در استفاده از نظریه ها به پاردایم های آنان مربوط شده است.(فرجاد ومختاریان1386) در اینجا لازم است که نگاه مختصری به تعاریف و انواع پارادایم ها داشته باشیم.

پارادایم نوعی جهان بینی است که ماهیت “جهان” جایگاه فرد در آن و دامنه ی روابط احتمالی او نسبت به جهان و اجزاء آن را مشخص می کند، همانطور که علم الهیات و علم کیهان شناسی چنین می کند. باورهای موجود در پاردایم ها از آن جهت اساسی و بنیادی اند که با ایمان پذیرفته می شوند و هیچ راهی برای اثبات حقیقی بودن آن ها و جود ندارد.

تئوری انتقادی بیانگر چندین مجموعه پارادایم جایگزین است که شامل نئو مارکسیسم، فمنیسم، ماتریالیسم، و پژوهش مشارکتی بوده و سالهاست بوسیله صاحبنظران محور بحث وبررسی هستند. در حقیقت تئوری انتقادی ممکن است به سه حوزه ی فرعی : فراساختار گرایی، پست مدرنیزم وترکیبی از این دو تقسیم شود

ارکان اثبات گرایی

هستی شناسی: در این هستی شناسی فرض می شود که یک واقعیت قابل درک وجود دارد که از طریق سازوکارها و قوانین طبیعی تغییر ناپذیر، قابل درک است.

شناخت شناسی: دوگانه گرایی و عینیت گرایی. چنین فرض می شودکه پژوهشگر و “پدیده مورد بررسی” وی دو مقوله مجزا از هم هستند وپژوهشگرمی تواند بدون این که بر پدیده ی مورد بررسی تاثیر بگذارد یا از آن تأثیر بپذیرد آن را مورد مطالعه قرار دهد؛ تا زمانی که محقق دقیقاً فرآیند علمی پژوهش را دنبال کند ارزش ها و تعصبات پژوهشگر بر مطالعه ی پدیده تأثیر نخواهند گذاشت.

ارکان فرا اثبات گرایی

هستی شناسی : رئالیسم انتقادی هستی شناسی پارادایم فرا اثبات گرایی معتقد است که واقعیت وجود دارد اما به علت ناقص بودن سازوکارهای ذهنی انسان و ماهیت تعاملی پدیده ها با یکدیگر واقعیت به صورت ناقص درک می شودروش شناسی: تجربه گرایی و دستکاری اصلاح شده. تأکید بر تکثر انتقادی(گونه اصلاح شده ای از تکثر گرایی) به عنوان شیوه یا را ابطالپذیری (نه تأیید پذیری) فرضیه ها متمرکز است شناخت شناسی: ذهنیت گرایی وتعاملی. فرض می شود که پژوهشگر و پدیده مورد بررسی به طور تعاملی با هم پیوند دارند وارزشهای پژوهشگر و سایرین بر پدیده مورد بررسی تأثیر می گذارد.

روش شناسی:

گفتگو وبحث دیالکتیکی ماهیت تعاملی پژوهش مستلزم گفتمان بین پژوهشگر و آزمودنی های پژوهش است؛ گفتگو باید ماهیتاً دیالکتیکی باشد تا سوء برداشت ها و غفلت ها به نوعی آگاهی تبدیل شود و پی برده شود که چگونه ساختار ممکن است تغییر داده شود و کنش های لازم برای تأثیرگذاری بر تغییر درک شود.

شناخت شناسی : ذهنی گرایی و تعاملی بودن پژوهشگر و پدیده مورد بررسی چنان بهم پیوند خورده اند که بی تردید یافته های پژوهش ماحصل این پیوند است یعنی از طریق این پیوند خلق می شوند. بنابراین تمایز متعارف بین هستی شناسی و شناخت شناسی رد مورد تئوری انتقادی اجتناب ناپذیر می شود. روش شناسی: هرمونتیکی و دیالکتیکی. ماهیت متغیر و شخصی سازه های اجتماعی، دلالت برآن دارد که سازه های فردی می تواند فقط از طریق تعامل بین ومیان پژوهشگر و پاسخ دهندگان ظهور یافته و پالایش شود

رابطه نظریه و عمل

نظریه ها برای مدیران روش تفكری منسجم در مورد رویدادها فراهم می سازند .مدیریت به عنوان هنر وعلم كاربرد دانش در مشكلات اداری وسازمانی ، نیاز مند استفاده از نظریه های مناسب برای درك عمیق تر مشكلات روزمره مدیریت وسازمان به منظور ارائه را ه حلهای علمی برای رفع آنها ست. مدیر با توسل به نظریه های مناسب می تواند ریشه مشكلات راشناسایی وفرضیه هایی را برای عملی پیشنهاد كند.

نظریه به عنوان فرایندی روشمند می تواند تحلیل موفقیتها و شكستهای برنامه‌های مختلف را ارائه كرده ومدیر را از روش « آزمون وخطا » باز دارد .مدیر برای توجیه نوع ومیزان مداخلات خود در فعالیتهای مختلف مدیریتی وسازمانی نیازمند ، استفاده از نظریه به عنوان یك ساخت نمادین است.

به كار بستن نظریه‌ها توسط مدیران موجب توسعه مدل‌های ذهنی می‌شود كه این فرایند خود موجب افزایش اثر بخشی مداخلات مدیر در امور مختلف و نیز فهم و درك مناسب رفتارهای مختلف و علل آن می‌شود.استفاده از نظریه‌ها موجب ایجاد یك تصویر بزرگ می‌شود كه تبیین كننده و نشان دهنده مسائل، ابعاد و مشكلات مدیریتی و سازمانی در قالب جامع آن برای مدیران است.

امروزه مدیریت یكی از حوزه‌های در حال پیشرفتی است كه به طرز فزاینده‌ای متكی به رشد بنیادهای تئوریك است. تحقیقات نظریه‌مدار می‌تواند اساس و تكیه گاه موثری برای پیشرفت و بهبود «عمل مدیریتی» فراهم سازد، بنابراین برای پیشرفت در عمل مدیریت، نیازمند توسعه نظریه و كاربرد مناسب آن هستیم.

زمانی می‌توان شاهد حرفه‌ای شدن مدیر در عمل و فعالیت حرفه‌ای اش بود كه تحقیقات علمی و بنیانهای نظری از این جریان حرفه‌ای شدن حمایت كنند

وجود نظریه‌های عملی در كنار نظریه‌های شخصی و ضمنی مدیران می‌تواند باعث افزایش كارایی مدیران درمهارتهای مختلف فنی،انسانی و ادراکی شود. نظریه با ایجاد یك سیستم توصیفی موجب ارتباط اطلاعات مختلف و پراكنده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 338 کیلو بایت
تعداد صفحات 110
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این پاورپوینت در مورد مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی در 110 اسلاید زیبا شامل مقدمه،تعریف، مفهوم استعاره،نظریه و تئوری های سازمانی،استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی استعاره‌های سازمانی محدودیتهای استعاره ها انواع استعاره های سازمان استعاره فرهنگ مدیریت سازمانی،نظریه سازمانی،تئوری سازمانی،استعاره سازمانی،انواع استعاره های سازمان و…و منابع می باشد.

وضعیت فعلی نظریه های سازمانی به قدری بحرانی است‌كه علاوه بر مشكل«جنگل نظریه ها» كه در دهه60 قرن بیستم توسط هارولدكنتز اعلام شد، از نظر محتوا نیز هر كدام از نظریه ها مشكلات عدیدهای درمعانی، مفاهیم كلیدی، گزاره تفاسیر و غیره خواهند داشت.

استعاره این امکان را فراهم میآورد تا یک تجربه با شباهت به یک تجربه دیگر، شناسایی شوند؛ مثلا زمانی که زندگی را به یک جاده طولانی و پر پیچ و خم تشبیه می‌کنند از سختیهای جاده برای درک بهتر سختیهای زندگی بهره برده شده است استعاره در فرهنگ لغات به معنی “به عاریت گرفتن” می‌باشد. در واقع یک صنعت ادبی است که از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. الوانی استعاره را توصیفی می‌داند که از تشبیه یک پدیده به پدیده ای دیگرکه دارای وجوه مشترکی هستند، به روشن شدن ذهن فرد کمک می‌کند. صاحبنظر دیگری استعاره را اینگونه تعریف می‌کند، استعاره‌ها نگارهها و نقشهایی هستند که از طریق آنها می¬توان به ماهیت سازمانها پی برد

تضادها و مغایرتها و پراكندگیها در شكل نظریه های سازمانی، و علایم « بحران هویتی» در محتوای آنها وجود دارد كه نظریه های سازمانی به ویژه از دهه 90 قرن نوزدهم میلادی به آن مبتلا شده اند. در نتیجه، برای روشن كردن، تجزیه و تحلیل و چگونگی رویارویی با چنان بحران نظری، نگاهی اجمالی به مبانی فكری و فلسفی راهگشا خواهد بود.

بنابه اشارات بالادر رابطه عوامل تأثیرگذار بر ذهنیت نظریه پرداز جا دارد به تعریف معرفت علمی از دید مولکی بپردازیم، وی اظهار می دارد که معرفت علمی ضرورتاً روایتی از جهان مادی عرضه می دارد که به میانجیگری منابع فرهنگی موجود قابل دستیابی است و این منابع به هیچ وجه قطعی و مسلم نیستند.

تئوری وجایگاه آن در مدیریت

امروزه بسط گسترش دانش بشری چه در علوم طبیعی و چه در علوم انسانی به قدری فراگیر، سریع و پیچیده است كه دیگر ارائه دانش و به صورت خطی ممكن نیست و لذا تجارب و دانش مكتسبه در رشته های گوناگون نظریه پردازی و در قالب نظریه ارائه می شود

بسیاری از نظریه ها برای مطالعه جنبه های ایستای سازمان طرح شده اند.

همه نظریه ها بر اساس واحد تحلیلی که برای بررسی و پژوهش انتخاب می شود فرق می کنند

با توجه به اینکه هم نظریه های کلاسیک سازمان و هم نظریه های جدیدتر هنوز مورد انتقاد و آزمون قرار می گیرند، نمی توان همواره از یک نظریه سازمانی برای مطالعه سازمانهای گوناگون و یا همه جنبه ها و ابعاد مختلف سازمان و کارکردها و رفتارهای سازمانی سود جست

نظریه های نمادگرا، سازمان به مثابه “فرهنگ ” درنظر گرفته و مدیر نیز به منزله “یک مظهر فرهنگی” که می خواهد سمبل و نماد سازمان باشد، مد نظر قرار می گیرد.

در نظریه های فرانوگرا سازمان را به مثابه “یک تصویرشکل گرفته از قطعات مجزا” در نظر گرفته و مدیر را نیز به منزله “یک نظریه پرداز هنرمند” مد نظر قرار می دهد، هنر مندی که اجزایی منفصل را برای دستیابی به یک تصویر منسجم کنار هم می چسباند و آن ها را ترکیب می کند و طرح کلی را متناسب با تصویری که در ذهن خویش دارد، شکل می دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این تحقیق در مورد استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی در 30 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،تعریف،استعاره و تئوری های سازمانی در مدیریت پیشرفته سازمانی، استعاره‌های سازمانی،محدودیتهای استعاره ها،انواع استعاره های سازمان،استعاره فرهنگ،مدیریت سازمانی پیشرفته،مدیریت سازمانی،تئوری سازمانی،استعاره سازمانی، و…و منابع می باشد.همچنین:

فهرست

مقدمه.3

آراء دوران معاصر درباره نظریه.4

ارکان اثبات گرایی..6

ارکان فرا اثبات گرایی..6

روش شناسی..6

رابطه نظریه و عمل..7

نتیجه گیری..8

سازمان به مثابه ماشین..9

سازمان همچون موجودی زنده9

سازمان همچون مغز.10

سازمان همچون زندان روح..10

سازمان به عنوان ابزار سلطه.10

سازمان همچون فرهنگ….10

سازمان به مثابه یک نظام سیاسی..11

محدودیت¬های استعاره¬ها12

مثالهایی از استعاره‌های سازمانی..13

محدودیت¬های استعاره¬ها14

مقدمه ای از استعاره های سازمان..14

انواع استعاره های سازمان..15

سازمان به مثابه ماشین..15

محدودیت های سازمان به مثابه ماشین..15

سازمان به مثابه موجود زنده16

سازمان به مثابه مغز.16

نقاط قوت سازمان به مثابه مغز.17

سازمان به مثابه فرهنگ….17

نقاط قوت سازمان به مثابه فرهنگ….18

محدودیت سازمان به مثابه فرهنگ….18

سازمان به مثابه نظام سیاسی..18

نقاط قوت سازمان به مثابه زندان روح..19

محدودیت سازمان به مثابه زندان روح..19

سازمان به مثابه جریان متغییر.19

سازمان به مثابه ابزار سلطه.20

نقاط قوت سازمان به مثابه ابزار سلطه.20

نتیجه گیری..20

مدیریت کوانتومی”quantum management”.21

مدیریت انتگرالی (Integration Management)21

معایب مدیریت یکپارچه سازی یا انتگرالی:21

سازمان آفتاب پرست:21

سازمان و مدیریت شبدری (Shamrock Organization and Management)22

مدیریت مهرورز(Endearment Management)23

مدیریت معنوی (Spiritual Management)23

مهارت های کوانتومی در مدیریت:23

نتیجه گیری:25

سازمان به مثابه ماشین..26

سازمان همچون فرهنگ….28

سازمان به مثابه یک نظام سیاسی..28

سازمان به مثابه پرده نقاشی..29

محدودیت­های استعاره­ها29

منابع..29

مقدمه

استعاره این امکان را فراهم میآورد تا یک تجربه با شباهت به یک تجربه دیگر، شناسایی شوند؛ مثلا زمانی که زندگی را به یک جاده طولانی و پر پیچ و خم تشبیه می‌کنند از سختیهای جاده برای درک بهتر سختیهای زندگی بهره برده شده است استعاره در فرهنگ لغات به معنی “به عاریت گرفتن” می‌باشد. در واقع یک صنعت ادبی است که از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. الوانی استعاره را توصیفی می‌داند که از تشبیه یک پدیده به پدیده ای دیگرکه دارای وجوه مشترکی هستند، به روشن شدن ذهن فرد کمک می‌کند. صاحبنظر دیگری استعاره را اینگونه تعریف می‌کند، استعاره‌ها نگارهها و نقشهایی هستند که از طریق آنها می¬توان به ماهیت سازمانها پی برد

عالم غوطه ور در پارادایم علم ارسطویی یا از حرارت سخن می گوید یا از طبیعت حرارت آفرین، باگذر از علم ارسطویی عالمان دنبال قوانین و جزئیات حرارتند. این تقاوتها ریشه در پارادایم ها،پیش فرضها و نتیجتاً تئوری های متفاوت دارند. با عنایت به این مفاهیم است که می توان به توجیه و تبیین انواع نظریه ها و تئوریهایمورد بحث در مدیریت و یا هرعلم دیگریپرداخت.تئوری فقط حرف زدن نیست که بتواند عملی شود یا نشود بلکه تصویری از واقعیت است که با استفاده از کلمات و الفاظ بیان می شود.

تئوری دارای بار ارزشی نیست یعنی ارتباطی به خوب و بد بودن ندارد بلکه به گونه ای منظم واقعیت را بیان می کند، واقعیتی که می تواند مفید باشد یانباشد. چهره های معروف دوران روشنگری با تأکید بیشتری بر انحصار گرایی روش شناختی پرداخته و کاربرد دانش نظری را تنها در موارد استفاده مستقیم از آن در سطوح فناوری جایز می شمردند.

آراء دوران معاصر درباره نظریه

گرایشات مربوط به آموزه “روش گرایی” و کاربردی یا کارکردی کردن دانش تا قرن بیستم تداوم یافت و تقریباً به صورتی در آمد که تمامی و همه فهم ما از معنی نظریه را شکل بخشید

پیش از آن با وقوع انقلاب صنعتی برخی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 588 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشی از محتوای فایل:

مقدمه:

كسب و كار الكترونیک ( E-Business ) عنوان یكی از زیر مجموعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه كرده است. به طوری كه رویكرد سیاست اكثر موسسات تجاری در پذیرش و به كارگیری كسب و كار الكترونیك در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید موثر و كارا در این راستاست .

تجارت الکترونیک ( E-Commerce ) مفهوم و جریان نیرومندی است که جوامع کنونی را دستخوش تغییرات زیادی نموده است . تجارت الکترونیکی از نمونه های قابل لمس پیشرفت های شگرف تکنولوژی فناوری اطلاعات در عرصه اقتصاد تجارت می باشد . این مدل از تجارت به دلیل مزایای فراوانی که برای جوامع انسان دارد ، به سرعت در حال همه گیر شدن است . می توان با قاطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیکی خیلی از محدودیت ها و نواقص تجارت سنتی را از پیش رو برداشته است .

تعاریف کسب و کار الکترونیک E-BUSINESS :

üكسب و كار الكترونیكی( E-Business) به عنوان یك مفهوم شامل تر از تجارت الكترونیك تلقی میگردد و علاوه بر داد و ستد الكترونیكی كالا و خدمات، در بر دارنده مفاهیمی چون خدمات به مشتری، همكاری با شركای تجاری و هدایت معاملات تجاری می باشد . üبازار الكترونیك یك محل فیزیكی نیست بلكه یك فضا در شبكه می باشد. فروشنده ها و خریداران در یك فضای الكترونیكی یكدیگر را ملاقات می نمایند، و تمامی عملیات مورد نیاز مانند نقل و انتقال پول بین بانكها فضای الكترونیكی انجام می گیرد .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 369 کیلو بایت
تعداد صفحات 56
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده محتوای فایل:

برنامه ریزی راهبردی (استراتژیك)

تعریف استراتژی

واژه استراتژی را كه از لغت یونانی استراتژیا گرفته شده و ابتدا در علوم نظامی مطرح شده است . (ریشه این لغت ،كلمه استراتگوس به معنای فرمانده لشكری – كشوری است)
استراتژی یك برنامه واحد ، همه جانبه و تلفیقی است كه محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود كه با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود.
مدیریت استراتژیك چیست ؟
مدیریت استراتژیك فرایندی است كه به وسیله آن مدیران برای ، دراز مدت ،فعالیت های سازمان و اهداف را تعیین كرده و استراتژی های نیل به این اهداف را با توجه به شرایط داخلی و خارجی طراحی و برنامه های عملی ( عملیاتی ) برای اجرای استراتژی ها را انتخاب می
مدیریت استراتژیك فرایندی پویا است .

سطوح درگیر در برنامه ریزی استراتژیك
برنامه ریزی استراتژیك نباید به عنوان یك تخصص مدیران سطح بالا شمرده شود وتوسط برنامه ریزان حرفه ای انجام گرفته و سپس از طرف مدیرعامل تصویب و توسط مسئولان قسمت ها به مورد اجرا گذاشته شود . بلكه استراتژی سازی و اجرای استراتژی وظیفه ای است كه شامل دخالت مدیران آن بخش هایی از بیمارستان می باشد كه انتظار می رود نتایج استراتژیك در آن ها حاصل شود .
محول كردن مسئولیت و اختیار طراحی استراتژی به كسانی كه در نهایت باید آن را عمل كرده و به كار گیرند ، سبب ایجاد تعهد مستقیم در قبال موفقیت یا شكست استراتژیك در بین آنها می شود .
مزایای مدیریت استراتژیك
سطوح مختلف مدیریت بیمارستان را در تعیین اهداف ، هدایت و راهنمایی می كند .
شناسایی و پاسخ گویی به موج تغییرات ، فرصت های جدید و تهدیدهای در حال ظهور را تسهیل می كند .
كلیه تصمیم گیری های مدیران در زمینه استراتژی را در كل بیمارستان هماهنگ می نماید.
سازمان را قادر می سازد كه موقعیت واكنشی (Reactive) خود را به وضعیت كنشی و آینده ساز (Proactive) تبدیل كند .
مزیت های رقابتی یك بیمارستان را از طریق :
افزایش نقاط قوت درونی
كاهش نقاط ضعف درونی
استفاده از فرصت های محیطی
رفع تهدیدها
ارضای ذینفع های حمایت كننده درونی و بیرونی در مقایسه با رقبا افزایش داده و عوامل فوق را جهت نیل به اهداف و ماموریت بیمارستان ، هماهنگ می سازد .

اجزای مدیریت استراتژیک

تدوین استراتژی

اجرای استراتژی

ارزیابی و کنترل

مراحل برنامه ریزی استراتژیك

.1آغاز كار و حصول توافق درباره‌‌ی آن؛
.2تعیین و شناسایی سیاست ها ی سازمان
.3تدوین رسالت و ارزش‌های سازمانی؛
.4تدوین چشم انداز،
.5ارزیابی محیط داخلی (نقاط ضعف و قوت)؛
.6ارزیابی محیط خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)؛
.7تنظیم استراتژیها
انواع استراتژی ها:
استراتژیهای یكپارچگی
استراتژیهای متمركز
استراتژیهای تنوع
استراتژیهای تدافعی
توسعه نفوذ و ادغام :

با استفاده از توانایی ها یا نقاط قوت داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد.

1- بهره برداری از فرصت های خارجی

2- برطرف كردن نقاط ضعف داخلی

3- پرهیز از تهدیدات خارجی

حفظ و نگه داری :

حفظ شایستگی های اصولی سازمان و دوری جستن از خطرهای بزرگ

تقویت درونی – تدافعی :

سازمان باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح كند و از تهدیدات خارجی پرهیز نماید. شامل: كاهش دادن فعالیت ها ، فروش یا واگذاری بخش هایی از سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 629 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده محتوای فایل:

مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

مدیریت دانش

صاحب نظران در تعاریف مختلف از مدیریت دانش اهداف زیر را بیان نموده اند :

بهبود کارایی
ابداع و مشارکت بین کارمندان با هدف حمایت از مزیت رقابتی
ابداع دانش گروهی و استفاده از آن
تسهیل ابداع
دسترسی و استفاده مجدد ازدانش
ایجاد هم افزایی سازمانی
شناسایی و کنترل دانش دسته جمعی برای انجام رقابت
ایجاد و سازماندهی دانش سازمانی مورد نیاز در زمان و مکان مورد نیاز برای دستیابی به اهداف استراتژیک

مدیریت زنجیره تامین

زنجیره تامین: زنجیره ای است که همه ی فعالیت های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالا ی نهایی به مصرف کننده را دربرمی گیرد

مدیریت زنجیره تامین: رویکردی یکپارچه برای اداره شبکه های عرضه و توزیع

در این تعریف منظور از اداره؛ مدیریت مواد فیزیکی، خدمات، اطلاعات، پول و زمان بین سازمان ها دررابطه ای تجاری است که اهداف تمامی سازمان ها را پوشش می دهد

از این رو برای مدیریت زنجیره تامین باید سه نوع مدیریت انجام داد:

-مدیریت اطلاعات
-مدیریت لجستیک
-مدیریت روابط

از نظر تئوریک هدف زنجیره تامین تحویل کالا یا خدمات به مصرف کننده نهایی است. این فرایند چند سطحی می تواند از طریق تسهیم و پردازش اثربخش مقدار زیادی از داده ها برای تجارت درون و بین شرکت ها کارآمدتر شود. برای زنجیره تامین شرکت های که با عرضه کنندگان بسیاری کار می کنند، استفاده موثر از فن آوری مدیریت دانش جهت برنامه ریزی اثربخش و پیش بینی عملیات آتی بسیار حیاتی است.

تعامل مدیریت دانش و زنجیره تامین

از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال بحث مدیریت دارایی های نامشهود سازمان به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است از بین این دارایی ها دانش مهم ترین دارایی نامشهود سازمان است و بیشترین توجه را معطوف خود ساخته است و به یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است

امروزه زنجیره های تامین علاوه بر منابع و دارائی های ملموس، روی دارائی های ناملموس مثل دانش نیزمتمرکز شده اند (یو، 2008 ).

منابع ناملموس می توانند باعث ایجاد مزیت رقابتی شوند. به طور کلی عبارت “منابع ناملموس” برای پوشش رنج وسیعی از فاکتورها مثل شهرت، پیکربندی زنجیره تامین، دانش و معلومات کارکنان و فرهنگ سازمان بکارمی رود (هال و آندریانی، 1998 ).

دایر و هاچ ( 2004 ) به اشتراك دانش به عنوان منبع مزیت رقابتی زنجیره تامین نگاه کردند. از آنجائیکه فعالیت های کسب و کار از سطح سازمان به سطح زنجیره تامین منتقل شده است ( هندفیلد و نیکلاس.2002 ; اسلون، 2004 ; لی و همکاران، 2006 )، حفظ مزیت رقابتی بوسیله ایجاد ارتباطات قوی با کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و شرکای بالادستی و پایین دستی، چالش پیش روی مدیران است (توماس و همکاران، 2004 ).

یک استراتژی مناسب مدیریت دانش می تواند در دستیابی به این هدف کمک کننده باشد

اهمیت مدیریت دانش در مدیریت زنجیره تامین

امروزه جهان به سمت سیستم های اثربخش تر حرکت می کند، جایی که بهره برداری موثر از دانش بسیار حیاتی است .

مدیریت دانش فرصت های جدیدی را برای ایجاد و حفظ ارزش بیشتر برای زنجیره های تامین مبتنی بر شایستگی های کلیدی کسب و کار فراهم می کند

سیستم های مدیریت دانش شریان حیاتی زنجیره های تامین هستند. شرکت ها از طریق انطباق اطلاعاتی که در سیستم های مدیریت دانش رسمی وغیررسمی وجود دارند، چرخه زمان کالا و خدمات و هزینه ها را کاهش داده و ارزش بیشتری را هم به مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی خود تحویل می دهند و از این طریق در بازار مزیت رقابتی به دست می آورند

خلق، سازماندهی و توزیع دانش در سرتاسر زنجیره تامین الزام بسیار مهم است. وقتی که زنجیره تامین چند لایه ای که در ان کنش های متقابل پویایی بین تامین کنندگان، تولیدکنندگان،توزیع کنندگان و خرده فروشان و مشتریان مجزا اتفاق می افتد ، مورد بررسی قرار می گیرد پیچیدگی افزایش می یابد

عوامل جریان دانش در زنجیره تامین

برای اینکه زنجیره تامین تمامی عوامل اصلی زنجیره را بهینه سازی کند باید بتواند جریان دانش را در سراسر زنجیره برقرار سازد.

اولین عامل : اتصال در زنجیره تامین است که برقرار جریای دانش را در سراسر زنجیره تامین امکان پذیرمی کند.
دومین عامل: انتقال این دانش است، به طوریکه به همه استفاده کنندگان در زنجیره تامین امکان دهد تصمیماتی را اتخاذ کنند که ارزش مشتری را بیشینه و در عین حال هزینه ها و چرخه های زمانی را کمینه کند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش های بیمارستان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 158 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست عناوین این پاورپوینت:

 • شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها
 • تعریف شاخص
 • شاخص های اندازه گیری عملکرد
 • شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری
 • شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری
 • شاخص های مربوط به آموزش کارکنان
 • شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی
 • شاخص های مربوط به امور مالی
 • شاخص های مربوط به مدارک پزشکی
 • شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات
 • شاخص های مربوط به نظافت و خدمات
 • شاخص های مربوط به سیستم HIS
 • شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی
 • شاخص های مربوط به کنترل عفونت
 • شاخص های مربوط به بهداشت محیط
 • شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت
 • شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش
 • شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت

بخشهایی از متن پاورپوینت:

تعریف شاخص

استفاده از ملاكها و اصولی كه خصوصیات كیفی را در قالب كمیت بیان كرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می كند، شاخــــص نام می گیرد.

شاخصها معمولاً از نظریه ها، نگرشها و یا موقعیتها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی كه مسیر را مشخص می كند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. معمولاً برای اطمینان از نتیجه گیریها و نشان دادن شرایط و اوضاع بیش از یك شاخص را مورد استفاده قرار می دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل برسانند.

براساس شاخصها می توان:به تشریح وضعیت سازمانها از لحاظ برنامه ریزی و یا انجام تحقیقات علمی پرداخت و در روند تغییرات، آنها را بررسی كرد؛شاخصها معیار مناسبی برای ارزشیابی شمرده می شوند؛ شاخصها برای پیش بینی روند كارها مورد استفاده قرار می گیرند

شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشاندهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان