طرح وکتور PDF نرد تخت

طرح وکتور PDF نرد تخت

طرح وکتور PDF نرد تخت

طرح با فورمت وکتور PDF قابل استفاده در اغلب محیط های گرافیکی. قابل استفاده برای دستگاه اسکرول ساو و لیزر. ضمنا 4 عکس مختلف از زوایای متفاوت نرد تخت تولید شده به همراه فایل اصلی تقدیم گردیده با فورمت jpeg و 100 DPI  دقت…

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

مقاله حاضر کاملا کاربردی ست. و کمک بسیار خوبی برای خانم هاست که به راحتی و ابزار و مواد معمولا موجود در منزل بتوانند طلا و ظروف و تزئینات نقره را شخصا تمیز نموده و جلا دهند. فایل ها با فورمت جی پی ای جی تقدیم گردیده که به راحتی در محیط کامپیوتر یا موبایل قابل مطالعه باشد…

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

آموزش براق کردن طلا و نقره در منزل

مقاله حاضر کاملا کاربردی ست. و کمک بسیار خوبی برای خانم هاست که به راحتی و ابزار و مواد معمولا موجود در منزل بتوانند طلا و ظروف و تزئینات نقره را شخصا تمیز نموده و جلا دهند. فایل ها با فورمت جی پی ای جی تقدیم گردیده که به راحتی در محیط کامپیوتر یا موبایل قابل مطالعه باشد…

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

این مقاله بصورت تصویری آماده شده و فقط در حد نیاز یک یا دو سطر مطلب مرتبط به عکس جهت شرح مراحل کار بیان شده. تا بتوانید با مطالعه و دیدن تصاویر به راحتی تکنیک پتینه و دکوپاژ روی شیشه را یاد گرفته و از این هنر خود استفاده نمایید. فایلها با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا به راحتی در محیط کامپیوتر قابل مطالعه باشد…

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

آموزش پتینه و دکوپاژ روی ظروف شیشه ای

این مقاله بصورت تصویری آماده شده و فقط در حد نیاز یک یا دو سطر مطلب مرتبط به عکس جهت شرح مراحل کار بیان شده. تا بتوانید با مطالعه و دیدن تصاویر به راحتی تکنیک پتینه و دکوپاژ روی شیشه را یاد گرفته و از این هنر خود استفاده نمایید. فایلها با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا به راحتی در محیط کامپیوتر قابل مطالعه باشد…

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

این مقاله راهنمای بسیار خوب برای کسانی ست که مایلند تکنیک های پتینه را بطور کامل و جامع فراگیرند. مقاله با معرفی مواد و مصالح همچنین لوازم کار تمامی مراحل تکنیکها را بطور کامل درس میدهد. و باید گفت این مقاله تمامی تکنیکها را به شما  تدریس مینماید. فایل با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا به راحتی در محیط کامپیوتر قابل مطالعه باشد…

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

آموزش کامل تکنیک های پتینه کاری یا کهنه کاری

این مقاله راهنمای بسیار خوب برای کسانی ست که مایلند تکنیک های پتینه را بطور کامل و جامع فراگیرند. مقاله با معرفی مواد و مصالح همچنین لوازم کار تمامی مراحل تکنیکها را بطور کامل درس میدهد. و باید گفت این مقاله تمامی تکنیکها را به شما  تدریس مینماید. فایل با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا به راحتی در محیط کامپیوتر قابل مطالعه باشد…

آموزش نقاشی با اکریلیک

آموزش نقاشی با اکریلیک

آموزش نقاشی با اکریلیک

این کتاب آموزش جامع و کامل نقاشی هنری با رنگ اکریلیک است. مواد مورد نیاز و عملکرد آنها و ابزار های مختلف و کاربرد آنها طی مراحل مختلف کار و تکنیکها ی مربوطه. این کتاب در کنار توضیحات جامع و کامل تصاویر مرحله به مرحله به گونه ای درج نموده که بدون مطالعه نیز میتوان از تکنیکها یاد گرفت. توضیحات کتاب به زبان انگلیسی میباشد و فایلها با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا در محیط کامپیوتر به راحتی قابل مطالعه باشد…

آموزش نقاشی با اکریلیک

آموزش نقاشی با اکریلیک

آموزش نقاشی با اکریلیک

این کتاب آموزش جامع و کامل نقاشی هنری با رنگ اکریلیک است. مواد مورد نیاز و عملکرد آنها و ابزار های مختلف و کاربرد آنها طی مراحل مختلف کار و تکنیکها ی مربوطه. این کتاب در کنار توضیحات جامع و کامل تصاویر مرحله به مرحله به گونه ای درج نموده که بدون مطالعه نیز میتوان از تکنیکها یاد گرفت. توضیحات کتاب به زبان انگلیسی میباشد و فایلها با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا در محیط کامپیوتر به راحتی قابل مطالعه باشد…

جشن های ایران باستان

جشن های ایران باستان

جشن های ایران باستان

این مقاله بطور کامل تمامی جشن های ایران باستان را نام برده و زمان برگزاری جشن ها و علل آن را شرح میدهد. برای تمامی ایرانیان لازم است تا از گذشته خود آگاهی کافی داشته باشند. فایل با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا در مجیط کامپیوتر به راحتی قابل مطالعه باشد…

جشن های ایران باستان

جشن های ایران باستان

جشن های ایران باستان

این مقاله بطور کامل تمامی جشن های ایران باستان را نام برده و زمان برگزاری جشن ها و علل آن را شرح میدهد. برای تمامی ایرانیان لازم است تا از گذشته خود آگاهی کافی داشته باشند. فایل با فورمت JPEG تقدیم گردیده تا در مجیط کامپیوتر به راحتی قابل مطالعه باشد…

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 1

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 1

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 1

در این شیوه عکس مورد نظر تبدیل به یک سری دایره شده با رنگ تخت و بدون سایه. ضمنا جدول تعداد و نوع رنگهای بکار رفته در طرح هم میتواند منظور وشد. بر اساس این نوع طرح میتوان از کاشیهای کوچک رنگی یا دایره های رنگی که با قلم مو یا هر ابزاری ایجاد میشود تصویر را در ابعاد مختلف حتی بسیار بزرگ اجرا نمود. از ویژگیهای این نوع طراحی این است که با رعایت فاصله معینی از کار میتوان عکس را به وضوح دید در حالی که از نزدیک فقط دایره های رنگی با رنگ تخت دیده میشوند….

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 2

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 2

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 2

در این شیوه عکس مورد نظر تبدیل به یک سری دایره شده با رنگ تخت و بدون سایه. ضمناجدول تعداد و نوع رنگهای بکار رفته در طرح هم میتواند منظور وشد. بر اساس این نوع طرح
میتوان از کاشیهای کوچک رنگی یا دایره های رنگی که با قلم مو یا هر ابزاری ایجاد میشود تصویر
را در ابعاد مختلف حتی بسیار بزرگ اجرا نمود. از ویژگیهای این نوع طراحی این است که با
رعایت فاصله معینی از کار میتوان عکس را به وضوح دید در حالی که از نزدیک فقط دایره های
رنگی با رنگ تخت دیده…

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 3

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 3

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 3

در این شیوه عکس مورد نظر تبدیل به یک سری دایره شده با رنگ تخت و بدون سایه. ضمناجدول تعداد و نوع رنگهای بکار رفته در طرح هم میتواند منظور وشد. بر اساس این نوع طرح
میتوان از کاشیهای کوچک رنگی یا دایره های رنگی که با قلم مو یا هر ابزاری ایجاد میشود تصویر
را در ابعاد مختلف حتی بسیار بزرگ اجرا نمود. از ویژگیهای این نوع طراحی این است که با
رعایت فاصله معینی از کار میتوان عکس را به وضوح دید در حالی که از نزدیک فقط دایره های
رنگی با رنگ تخت دیده…

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 4

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 4

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 4

در این شیوه عکس مورد نظر تبدیل به یک سری دایره شده با رنگ تخت و بدون سایه. ضمناجدول تعداد و نوع رنگهای بکار رفته در طرح هم میتواند منظور وشد. بر اساس این نوع طرح
میتوان از کاشیهای کوچک رنگی یا دایره های رنگی که با قلم مو یا هر ابزاری ایجاد میشود تصویر
را در ابعاد مختلف حتی بسیار بزرگ اجرا نمود. از ویژگیهای این نوع طراحی این است که با
رعایت فاصله معینی از کار میتوان عکس را به وضوح دید در حالی که از نزدیک فقط دایره های
رنگی با رنگ تخت دیده…

نمونه کارهای نقاشی از روی عکس و پرتره حیوانات

نمونه کارهای نقاشی از روی عکس و پرتره حیوانات

نمونه کارهای نقاشی از روی عکس و پرتره حیوانات

فایل جهت رویت نمونه کار نقاشی از روی عکس و یا پرتره حیوانات خانگی شما. برای دیدن نمونه کار میتوانید به آدرس تلگرام مراجعه بفرماییدhttps://t.me/allpersianpaint
 
ضمنا برای سفارش کار یا هر گونه سوال در این مورد میتونید از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید…

نمونه کار نقاشی مینیاتور سنتی و کهنه کاری و ریخته

نمونه کار نقاشی مینیاتور سنتی و کهنه کاری و ریخته

نمونه کار نقاشی مینیاتور سنتی و کهنه کاری و ریخته

فایل شامل تعدادی از نمونه کار نقاشی مینیاتور سنتی و آنتیک کاری و طرح ریخته میباشد ضمنا میتوانید برای مشاهده نمونه کار به آدرس تلگرام ما مراجعه بفرماییدhttps://t.me/allpersianpaint
 
ضمنا برای سفارش کار یا هر گونه سوال در این مورد میتونید از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید…

نقاشی فانتزی و تزئینی

نقاشی فانتزی و تزئینی

نقاشی فانتزی و تزئینی

نمونه کار های نقاشی تزئینی و فانتزی ، برای مشاهده نمونه کارها میتوانید به آدرس تلگرام ما مراجعه بفرمایید https://t.me/allpersianpaint 
ضمنا برای سفارش کار یا هر گونه سوال در این مورد میتونید از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید…

نقاشی مستقیم روی پارچه و روسری

نقاشی مستقیم روی پارچه و روسری

نقاشی مستقیم روی پارچه و روسری

نمونه کارهای نقاشی مستقیم روی پارچه و روسری. برای مشاهده نمونه ها میتوانید به آدرس تلگرام ما مراجعه بفرمایید https://t.me/allpersianpaint 
ضمنا برای سفارش کار یا هر گونه سوال در این مورد میتونید از طریق تلگرام یا ایمیل با ما در تماس باشید…

قطره روغن طرح شماره 1

قطره روغن  طرح شماره 1

قطره روغن طرح شماره 1

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

قطره روغن طرح شماره 2

قطره روغن  طرح شماره 2

قطره روغن طرح شماره 2

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

قطره روغن طرح شماره 3

قطره روغن  طرح شماره 3

قطره روغن طرح شماره 3

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

قطره روغن طرح شماره 4

قطره روغن  طرح شماره 4

قطره روغن طرح شماره 4

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

قطره روغن طرح شماره 5

قطره روغن  طرح شماره 5

قطره روغن طرح شماره 5

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح لیبل بطری طرح شماره 1

طرح لیبل بطری طرح شماره 1

طرح لیبل بطری طرح شماره 1

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح لیبل بطری طرح شماره 2

طرح لیبل بطری طرح شماره 2

طرح لیبل بطری طرح شماره 2

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح لیبل بطری طرح شماره 3

طرح لیبل بطری طرح شماره 3

طرح لیبل بطری طرح شماره 3

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح لیبل بطری طرح شماره 4

طرح لیبل بطری طرح شماره 4

طرح لیبل بطری طرح شماره 4

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح زیتون طرح شماره 1

طرح زیتون طرح شماره 1

طرح زیتون طرح شماره 1

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح زیتون طرح شماره 2

طرح زیتون طرح شماره 2

طرح زیتون طرح شماره 2

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح زیتون طرح شماره 3

طرح زیتون طرح شماره 3

طرح زیتون طرح شماره 3

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

طرح زیتون طرح شماره 4

طرح زیتون طرح شماره 4

طرح زیتون طرح شماره 4

طرح فوق در محیط (( کرل دراو )) طراحی شده و در فایل دانلودی جمعا 4 فایل موجود است ، سه فورمتاختصاصی گرافیکی ( سی در آر – کرل دراو ) ( آی آ – ایلوسترایتور ) ( پی دی اف – اکثر برنامه های
گرافیکی از جمله فتوشاپ ) به اضافه یک فایل نمایشی با فورمت (( جی پی ای جی ))…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان