دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسشنامه

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل ppt
تعداد صفحات 67
حجم فایل 283 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بخشی از محتوای فایل:

 

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یكی از مراحل اساسی آن می باشد. جمع آوری داده ها به صورت مناسب
می تواند محقق را در اجرای صحیح پژوهش و نتیجه گیری دقیق و مبتنی بر واقعیت یاری نماید.

 

گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یكی از مراحل اساسی آن می باشد. جمع آوری داده ها به صورت مناسب
می تواند محقق را در اجرای صحیح پژوهش و نتیجه گیری دقیق و مبتنی بر واقعیت یاری نماید.

 

پرسشنامه ابزاری متداول برای جمع آوری اطلاعات است و به دلیل هزینه ناچیز تهیه، اكثر محققین به استفاده بیشتر از آن روی می آورند.

 

باید توجه داشت كه پرسشنامه طوری تدوین شود كه اولا از نظر حجم ، حوصله بر نباشد و ظرفیت روانی پاسخگویان دراین زمینه در نظر گرفته شود و در ثانی از نظر موضوعی، سوالها در یك ارتباط منطقی با هم طراحی شوند و خلایی بین آنها ایجاد نشود. یعنی هر سوال به سوال ما قبل و بعد خود ارتباط و اتصال موضوعی داشته باشد.

 

هر سوال پرسشنامه به دنبال هدف و منظور خاصی طراحی می گردد . جواب هر سوال گامی جهت تحقق اهداف ویژه تحقیق و در مجموع تامین كننده هدف اصلی تحقیق است.  

 

و…

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 11
حجم فایل 39 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه‌ای را كه در پیش رو دارید حاوی 60 سؤال است كه  به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته  در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد.
لطفاً هر یك از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یكی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

 

تورنس (1979) خلاقیت را شامل 4 عنصری اصلی زیر می دانند:

 1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال 1-15 برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))
 2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فكری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال 16-30 برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))
 3. ابتكار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات 31-45 برای بررسی این بعد از خلاقیت است))
 4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یك ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یك ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات 46-60 برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 4
حجم فایل 23 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

هدف: سنجش سه شیوه راهبرد مدیریت تعارض (کنترل (رقابت)، راه حل مداری (همکاری و مصالحه)، عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب))

 

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

همیشه

بیشتر اوقات

غالبا

گاهی

به ندرت

بسایر به ندرت

هرگز

امتیاز

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد

سوالات مربوطه

کنترل (رقابت)

7-1

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

18-8

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

30-19

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

در پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینز

بعد

آلفای کرونباخ

کنترل (رقابت)

51/0

راه حل مداری (همکاری و مصالحه)

73/0

عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)

70/0

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 4
حجم فایل 18 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)

این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام می­شود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفه­ای من می­شود) را در مقیاس 7 امتیازی لیکرت اندازه­گیری می کنند.

روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،1386). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 4
حجم فایل 12 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

چک لیست ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند ابزار و روش اندازه گیری

در این پژوهش برای ارزیابی وب سایت مدرسه هوشمند مورد بررسی از یک چک لیست محقق ساخته استفاده شد. این چک لیست داری 22 سوال می‌باشد که در مقیاس لیکرت از خیلی قوی تا خیلی ضعیف در نوسان است. هر یک از سوالات چک لیست یک مورد از اصول مصور سازی را ارزیابی می‌کند. هر یک از مولفه‌هایی که توسط این چک لیست مورد سنجش قرار می‌گیرد به قرار زیر است:

1.  اصل تاکید

2.  اصل سادگی

3.  اصل تعادل

4.  اصل توازن بین زمینه و موضوع

5.  اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه‌گیری

6.  رابطه تصویر با معیارهای كادربندی

7.  اصل فاصله مطلوب

8.  اصل تأثیرات روانی خط‌ها

9.  اصل تأثیر روانی شكل‌ها و رابطه‌ی آن‌ها با تصویر آموزشی

 1. اصل خواص روانی رنگ‌ها و رابطه‌ی آن‌ها با تصویر
 2. اصل پرهیز از تكراری بودن سبك تصویرسازی
 3. اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش
 4. اصل استفاده به جا از تصویر
 5. اصل تطبیق با واقعیات
 6. اصل برجسته‌سازی موضوع
 7. رعایت تناسب بین سبك هنری و موضوع آموزشی
 8. اصل تفاوت در فرهنگ‌های منطقه‌ای
 9. اصل به روز بودن تصویر
 10. اصل توازن در تصویرگری جنسیت‌ها
 11. توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی
 12. تحریك حس كنجكاوی و علاقه به كشف
 13. توجه به علایق كودكان به رنگها

 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 10
حجم فایل 11 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری دیانا باوم ریند

معرفی آزمون

     این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه «بامریند » از سه الگوی آزاد گذاری  ، استبدادی و اقتدار منطقیوالدین جهت بررسی الگوه‌های نفوذ و شیوه‌های فرزندپروری ساخته شده است. این پرسشنامه که توسط دیانا باوم ریند(1991)، طراحی شد شامل 30 ماده است كه 10 ماده به شیوه آزادگذاری و10 ماده به شیوه ی مستبدانه و 10 جمله دیگر اقتدار منطقی در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

شیوه ی نمره گذاری

         در این ابزار آزمودنی‌ها با مطالعه هر ماده نظر خود را با علامت × برحسب یک مقیاس 5 درجه‌ای مشخص کردند که از صفر تا 4 ( کاملاً مخالفم= 0 تا کاملاً موافقم =4 )، نمره گذاری شد و با جمع نمرات ، 3 نمره مجزا در مورد آزادگذاری مطلق ، استبدادی و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست آمد.

 


 

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 3
حجم فایل 8 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی

         پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی، ابزاری محقق ساخته می باشد که مشتمل بر 15 سوال می باشد. این پرسشنامه به صورت لیکرت پنج درجه ای که به صورت موافقم(5)، کمی موافقم(4)، نظری ندارم(3)، کمی مخالفم(2) و مخالفم(1) نمره گذاری می شود. کسب نمره بالاتر از میانگین در این پرسشنامه نشان دهنده درگیری مثبت والدین در امور تحصیلی فرزندانشان است و کسب نمره پایین تر از میانگین نشان دهنده عدم توجه و درگیری والدین در مور تحصیلی فرزندانشان می باشد. جهت بررسی روایی این پرسشنامه سعی شد از پنج تن از اساتید دانشگاه کمک گرفته شود ابتدا سوالات پرسشنامه 20 مورد بودند که این اساتید روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند و تعداد سوالات را به 15 مورد تقلیل دادند. جهت بررسی پایایی این پرسشنامه بر روی 100 نفر از دانش آموزان اجرا شد و آلفای کرونباخ برابر86/. برای کل آزمون به دست آمد که مورد قبول است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی

پرسشنامه-عوامل-موثر-بر-گرایش-به-یادگیری-الکترونیکیتوضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد جهت سنجش عوامل موثر بر گرایش به یادگیری الکترونیکی در ایران طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه برابر با 15 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
سوال 1 تا 6: بعد فرد و ویژگیهای فردی
سوال 7 تا 10: بعد عوامل محیطی و زیرساختها
سوال 11 تا 13: بعد رسانه آموزشی
سوال 14 تا 15: بعد محتوای آموزشی

دانلود فایل

پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

پرسشنامه سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهی

پرسشنامه-سنجش-میزان-موفقیت-سیستم-های-یادگیری-الکترونیکی-دانشگاهیتوضیحات:
این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در در یک پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات بکار رفته است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 57 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است.

دانلود فایل

دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 3
حجم فایل 369 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

محتوای فایل:

معرفی پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

همراه با ضمانت دانلود

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 5
حجم فایل 14 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

در سال ۱۹۹۰ توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .

این پرسشنامه  ۱۸ سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

مدیران در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارند که هرکدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیرگذار باشد.

از میان این توانایی ها برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله مهمترین مهارت ها است .

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است .

از طریق ارتباطا ت  است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند.

مهارت های ارتباطی مدیران برطبق نظریه بارتون به سه مهارت کلامی ، شنودی و بازخورد تقسیم بندی شده است.

 • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد

یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) ذکر شده است.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

محتوای فایل:

مولفه : دارد

روایی و پایایی : دارد

تفسیر و نمره گذاری : دارد

منابع : دارد

گارانتی بازگشت وجه : دارد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 8
حجم فایل 740 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرانی PSWQ

 

روایی
پایایی
نمره گذاری

روایی

پایایی

نمره گذاری

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه صداقت و راست گویی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 6
حجم فایل 18 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه صداقت و راست گویی

فهرست مطالب :

      مقیاس پرسشنامه

     روش نمره گذاری و تفسیر

     روایی و پایایی پرسشنامه

     منبع پرسشنامه

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه صداقت و راست گویی

  دسته بندی پرسشنامه
  فرمت فایل docx
  تعداد صفحات 6
  حجم فایل 18 کیلو بایت
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه صداقت و راست گویی

  فهرست مطالب :

        مقیاس پرسشنامه

       روش نمره گذاری و تفسیر

       روایی و پایایی پرسشنامه

       منبع پرسشنامه

   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   تست هوش هیجانی باران همراه با تفسیر و راهنمای کامل bar on

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل docx
   تعداد صفحات 10
   حجم فایل 72 کیلو بایت
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   تست هوش هیجانی بار آن همراه با تفسیر و راهنمای کامل

   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه فساد اداری

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل docx
   تعداد صفحات 4
   حجم فایل 34 کیلو بایت
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه فساد اداری

   همراه با

   • نمره گذاری
   • معیار و شاخص
   • روایی و پایایی
   • منبع


   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل pdf
   تعداد صفحات 6
   حجم فایل 60 کیلو بایت
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

   همراه با

   • نمره گذاری
   • مقیاس
   • روایی پایایی
   • منبع

    

   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

   دسته بندی پرسشنامه
   فرمت فایل docx
   تعداد صفحات 3
   حجم فایل 20 کیلو بایت
   برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

   دریافت فایل

   پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

   همراه با

    ·        مولفه های پرسشنامه
    ·        نمره گذاری پرسشنامه
    ·        تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
    ·        روایی و پایایی
    ·        منبع معتبر

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    11 پرسشنامه در یک فایل ورد جو اخلاقی (19 سوالی) جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی) رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر) تعهد سازمانی

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل docx
    تعداد صفحات 8
    حجم فایل 40 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

     

    جو اخلاقی (19 سوالی)
    جو اخلاقی ویکتور و کولن
    جو اخلاقی(7 سوالی)
    رهبری اخلاقی
    اعتماد به مدیر (رهبر)
    تعهد سازمانی
    رفتار شهروندی سازمانی
    رفتار ضد اجتماعی کاری
    عدالت سازمانی
    رهبری اخلاقی
    اعتماد سازمانی

    11 پرسشنامه در یک فایل ورد

    جو اخلاقی (19 سوالی)جو اخلاقی ویکتور و کولن جو اخلاقی(7 سوالی)رهبری اخلاقی اعتماد به مدیر (رهبر)تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار ضد اجتماعی کاری عدالت سازمانی رهبری اخلاقی اعتماد سازمانی

     

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    تست MBTI همراه با نتایج آنی

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل zip
    تعداد صفحات 1
    حجم فایل 19 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    فایل اکسل تست MBTI همراه با پاسخ خودکار

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی (هویت و فلت) به همراه فایل هدیه

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل rar
    تعداد صفحات 8
    حجم فایل 444 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)

    به همراه فایل ورد هدیه آماده

    با قیمت بسیار مناسب

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    خلاصه کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت تالیف هادی بهرامی

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل pdf
    تعداد صفحات 10
    حجم فایل 411 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    در این فایل، کتاب آزمون های فرافکن شخصیت تالیف هادی بهرامی خلاصه شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه فوق العاده جدید و بروز تحلیل كاركرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی سفر

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل rar
    تعداد صفحات 10
    حجم فایل 19 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    این پرسشنامه یكی از مباحث بروز و جنجالی حال و حاضر كشور ما میباشد كه بسیار حائز اهمیت است كه به بررسی و تجزیه و تحلیل كاركرد گوشی های جدید و هوشمند و تاثیر در برنامه های روزمره و تجربه های در طول سفر میپردازد.

    این پرسشنامه بروز و جدید بررسی و تحلیل كاركرد گوشی های هوشمند در برنامه ریزی و شكل گیری برنامه سفر در ایران فایل با فرمت ورد و قابل ویرایش و استفاده در هر محتوایی میباشد

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002)

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل docx
    تعداد صفحات 3
    حجم فایل 113 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    عنوان: پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای(یون و تای، 2002)

    فرمت: ورد (word) قابل ویرایش

    دسته: مدیریت

    تعداد صفحات: 3 صفحه

    این فایل شامل پرسشنامه ای با عنوان ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای” می باشد که در حجم 3 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که می تواند برای انجام تحقیقات و مقالات رشته های مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

    دسته بندی پرسشنامه
    فرمت فایل docx
    تعداد صفحات 2
    حجم فایل 14 کیلو بایت
    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    اندازه گیری عملکرد کارکنان را در حوزه ی وظایف شغلی

    برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

    دریافت فایل

    فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان