دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : پرويزگلستاني–اميرعلي خان خليلي
موضوع: کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65…

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 فصل سوم بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: حسابداری صنعتی 1
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

—————————————–
کاربران…

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : پیام نور
موضوع: مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل…

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكتر محمد عرب مازار يزدي
موضوع: حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و…

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: مفاهيم حسابداري صنعتي
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم فارسی

دانلود کتاب حسابداری  صنعتی  2 مقدم فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : مقدم
موضوع: حسابداری صنعتی 2
تعداد صفحات: 290
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 رشته حسابداري فارسی

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2  رشته حسابداري فارسی

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 رشته حسابداري فارسی

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكترحسين كرباسي يزدي
موضوع: حسابداري پيشرفته 2
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 2 بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكتر مهدي تقوي
موضوع: مدیریت مالی 2
تعداد صفحات: 616
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی  فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی  فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: سمینار مسائل مالی ، پول شویی
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

دانلود کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (حسابداری اجاره ها ) فارسی

دانلود کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری  (حسابداری اجاره ها )  فارسی

دانلود کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (حسابداری اجاره ها ) فارسی

دانلود خلاصه کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (حسابداری اجاره ها ) بصورت فایلمنتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: کتاب بررسی موارد خاص در حسابداری (حسابداری اجاره ها )
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون…

چگونه هر کسی رو عاشق خود کنیم

چگونه هر کسی رو عاشق خود کنیم

چگونه هر کسی رو عاشق خود کنیم

دانلود کتاب چگونه هرکسی را عاشق خود کنیم

 

کتاب چگونه هرکسی را عاشق خود کنیم ، بر اساس روانشناسی عشق نگارش شده است. شما با مطالعه دقیق این کتاب خواهید توانست هر کسی را می خواهید عاشق خود کنید. این کتاب در مجموع در کشور ما و دیگر کشورهای جهان بالای 82 میلیون نسخه فروش داشته است که گواه خوبی بر متفاوت بودن و کارآمد بودن آن می باشد..
 
مشخصات کتاب
عنوان: چگونه هرکسی را عاشق خود کنیم
نویسنده : دکتر فاروق رضوان
ژانر: روانشناسی عشق
زبان :…

تفسیرECGبرای پرستاران

تفسیرECGبرای پرستاران

تفسیرECGبرای پرستاران

کتاب تفسیرECGبرای پرستاران بهراه جزوه تفسیر الکتروکاردیوگرافیدوستان عزیز رشته پرستاری میتونند جزوه تفسیر ECG با سرفصل های زیر را دانلود کنند
فهرست مطالب:ردیف عنوان صفحه۱ الکتروکاردیوگرافی ۳۲ دلایل استفاده الکتروکاردیوگرام ۳۳ دستگاه الکتروکاردیوگرافیک ۴۴ جزئیات یک ضربه الکتریکی قلب ۶۵ روشهاي محاسبه ضربان قلب ۱۰۶ ریتم سینوسی طبیعی ۱۱۷ اختلالات ریتم قلب ۱۱۸ عوامل خطر در دیس ریتمی ها ۱۱۹ آریتمی سینوسی ۱۲۱۰ برادي کاردي سینوسی ۱۲۱۱…

تشخیص های پرستاری وبرنامه مراقبت پرستاری(اختصاصی)

تشخیص های پرستاری وبرنامه مراقبت پرستاری(اختصاصی)

تشخیص های پرستاری وبرنامه مراقبت پرستاری(اختصاصی)

فرآیندپرستاری روش منظم وسازماندهی شده ارایه مراقبت پرستاری است که به شناسایی ودرمان واکنش های اشخاص یاگروه ها نسبت به تغییرات احتمالی وضعیت سلامت انها متمرکز میشود پس از بررسی……

تجهیزات اورژانس

تجهیزات اورژانس

تجهیزات اورژانس

کتاب معرفی تجهیزات اورژانس1-تجهیزات مورد استفاده درانتقال بیمار
2-تجهیزات لازم جهت بازکردن راه هوایی واکسیژن رسانی
3-//  //  //  // بررسی بیمار واحیا قلبی
4-تجهیزات لازم برای معاینه بیمار
5-تجهیزات لازم جهت اتل بندی
6-وسایل رگ گیری وتزریق دارو
7-وسایل ایمنی وحفاظت شخصی
تجهیزات مورد استفاده درانتقال بیمار
1-برانکارد
2-back board
3-……

راهمای جامع مصرف داروهای وریدی

راهمای جامع مصرف داروهای وریدی

راهمای جامع مصرف داروهای وریدی

این کتاب حاوی اطلاعات کلیدی مفید درخصوض داروهای وریدی میباشد برخی ازمهمترین اطلاعات ارایه شده در این کتاب عبارتند از:1:دوز دارویی موجود در بازار ایران
2:دسته دارویی
3:نحوه حل کردن دارو.
4:نحوه ومدت تزریق مستقیم وریدی
5:نحوه وسرعت تزریق بصورت انفیزیون وریدی
6:نحوه ومدت نگه داری دارو بعد وقبل حل کردن
7:حداکثر وحداقل غلظت قابل تزریق
8:عوارض جانبی شایع…

کم خونی یا انمی

کم خونی یا انمی

کم خونی یا انمی

کم خونی یا آنمی اختلال خونی شایعی است که در آن گلبول های قرمز و یا هموگلوبین کافی در خون برای رساندن اکسیژن به سایر بافت های بدنتان وجود ندارد. کم خونی وضعیتی است که در آن گلبول های قرمز قادر نیست وظیفه اکسیژن رسانی به سلول ها را انجام دهد و به همین دلیل است که کم خونی با مشکلات تنفسی و احساس خفه و خستگی همراه است هموگلوبینی که در گلبول های قرمز خون وجود دارد باعث می شود…

عکس هایی از مراحل بهبودی سینوس پیلونیدال پس از عمل جراحی به روش باز

عکس هایی از مراحل بهبودی سینوس پیلونیدال پس از عمل جراحی به روش باز

عکس هایی از مراحل بهبودی سینوس پیلونیدال پس از عمل جراحی به روش باز

عکس هایی از مراحل بهبودی و بسته شدن زخم پس از عمل جراحی سینوس پایلونیدال به روش بازدر این روش پس از برداشته شدن کیست مویی زخم باز می ماند و باید روزانه توسط سرم شستشو ، شستشو داده شود و پانسمان شود 
پانسمان باید به گونه ای انجام شود که دیواره های گودال زخم از هم فاصله داشته باشند برای اینکه روند گوشت آوردن و پر شدن از کف گودال انجام شود و زخم قبل از پر شدن بسته نشود.
عمق محل جراحی برای همه یکسان نیست و بسته به مدت زمان وجود کیست و وزن شخص و…

انواع ازمایشات ازمایش خون و…

انواع ازمایشات ازمایش خون و...

انواع ازمایشات ازمایش خون و…

انواع آزمايشاتآزمايشات روتين شاملالف- آزمايش خون:CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na-K-Ca-LDL-HDL-ب- آزمايش ادرار:,UA-UCج-آزمايش مدفوع:گاياگ و کشت مدفوع ساير آزمايشات غير روتين است و در مورد بيماران خاص استفاده مي شود شامل د- آزمايش مغز نخاع و-آزمايش خلطه- آزمايش کشت تراشه ي- ساير آزمايشات حروف اختصاصي در هر آزمايشFBS قند خون ناشتاMCHC غلظت متوسط همو گلوبين
WBC شمارش گلبول هاي سفيد
RBC شمارش گلبول هاي قرمز
HB همو گلوبين
HC هماتو کريت( درصد گلبول هاي قرمز در…

ترالی اورژانس

ترالی اورژانس

ترالی اورژانس

ترالی اورژانس داروهای ترالی اورژانسآتروپین ترامادول سولفات منیزیم اپی نفرین ویتامبن دیازپام ویتامین فنوباربیتال هیوسین گلوکز 50 فنی توئین متوکلوپرامی محلول نمکی هیدروکورتیزون پروژسترون محلول رینگر دگزامتازون آب مقطر محلول نیم نرمال آمینوفیلین * نالوکسان محلول قندی 5 کلسیم گلوکونات هپارین شیاف استامینوفن لیدوکائین دوپامین قطره تتراکائین فوروزماید دوبوتامین پرل رانیتیدین اسپری لیدوکائین کلروپرومازین وراپامیل سوسپانسیون…

استخدامی کل رشته ها

استخدامی کل رشته ها

استخدامی کل رشته ها

استخذام تهران همشهری استخدام استخدام بانکدفترچه راهنمای سومین ازمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور شهریور ماه سال1395
استخذام تهران همشهری استخدام استخدام بانک
 …

تدابیر پرستاری درسوختگی

تدابیر پرستاری درسوختگی

تدابیر پرستاری درسوختگی

فهرست مطالب صفحهمقدمه ………………………………………………………………… ..
3 2- انواع سوختگی ………………………………………………………….
4 مدیریت سوختگی …………………………………………………………
12 تظاهرات بالینی ………………………………………………………….
21 برنامه مراقبت پرستاری در بیمار سوخته ………………………………….
27 مراقبت از زخم………………………………………………………………
32 عوارض سوختگی …………………………………………………………
38 پرستاری و اقدامات حمایتی…

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

 اپیدمیولوژی ( Epidemiology ) چیست ؟

اپیدمیولوژی، پایه علم بهداشت عمومی است، و ریشه آن از کلمه یونانی اپی (Epi) به معنای بر یا روی، دموس (Demos) به معنای مردم و لوژی (Logy) یعنی مطالعه، برگرفته شده است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، در لغت اپیدمیولوژی عبارت است از شناخت آنچه که بر مردم میگذرد و یا علم بررسی و پیگیری بیماریهای واگیردار انسانی. ولی بعدها متوجه شدند که ایـن مسـئله اخـتصاص بـه بیـماریـهای واگـیردار نـداشتـه بلـکه در مـورد…

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

نکات مهم درمورد نوشتن گزارش پرستاری

یادداشت دقیق گزارش پرستاری از هر لحاظ مهم ا است تا جائیکه اگر کاری انجام شده اما نوشته نشده باشد یعنی آن کار انجام نشده است. یک یادداشت خوب و دقیق میتواند نشان دهنده مراقبت و نتایج آن، آسان شدن برنامه ریزی مراقبت بیمار و کمک کننده به ارتباط بهتر میان خدمات دسته های بهداشتی درمانی باشد. نظر به اهمیت ویژه گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن، مهمترین اصول لازم در خصوص نحوه ارائه و ثبت نوشتن گزارش پرستاری در پرونده…

مقاله آترواسکلروز

مقاله آترواسکلروز

مقاله آترواسکلروز

آترواسكلروز (تصلب‌ شرايين( Atherosclerosis آترواسكلروز (تصلب‌ شرايين) عبارت‌ است‌ از يك‌ گونه‌ بسيار شايع‌ از تصلب‌ شرايين‌ كه‌ طي‌ آن‌ رسوباتي‌ به‌ نام‌ پلاك‌ در ديواره‌ رگ‌هايي‌ كه‌ خون‌ حاوي‌ اكسيژن‌ و ساير موادمغذي‌ را از قلب‌ به‌ ساير بخش‌هاي‌ بدن‌ مي‌برند، تشكيل‌ مي‌شوند. آترواسكلروز مي‌تواند باعث‌ آسيب‌ كليوي‌، كاهش‌ خونرساني‌ به‌ مغز و اندام‌ها، و…

مقاله آبِستَنی

مقاله آبِستَنی

مقاله آبِستَنی

 آبِسْتَني، بارور شدن و فرزند آوردن زن از مرد و دوره‌اي كه زن بچه‌اي را در زهدان، يا به اصطلاح عامه در شكم خود، از هنگام بسته شدن نطفة او تا هنگام زادن حمل مي‌كند. آبستن صورت فارسي واژه پهلوي «آبِسْتَن» و «آبُسْتَن» (مكنزي، ذيل همين واژه‌ها) و صورت قديمتر آن «آپُسْتَن» و «آپُسْتَنيه» (آبُستني) است. اين واژه از پيشوند «آ» و دو كلمة ‌«پُسْ» به معني پسر، و «تَن» و پسوند اسم… …

مقاله آب درمانی

مقاله آب درمانی

مقاله آب درمانی

آب درمانی: راهنماي درمان قطعي انواع سرطان، ايدز، هپاتيت، آلرژي، اعتياد، بيماريهاي قلب، كبد، ريه، كليه، تومورمغزي، معده، روده، سينوزيت، آب مرواريد، پيرچشمي، قند، فشارخون، چاقي و ديگر بيماريها در اين روش درمان، به بدن اجازه داده مي‌شود تا با اجراي مكانيسم از پايين به بالا، خود را مانند روزي كه متولد شده بازسازي و از همه‌ي بيماريها و نارساييها پاكسازي……

انواع شکستگی

انواع شکستگی

انواع شکستگی

آشنایی با شکستگی استخوان، انواع و درمان آن استخوانهای شما خیلی محکم هستند اما چیزهای خیلی محکم هم ممکن است بشکنند. درست مثل یک مداد چوبی، استخوانها اگر تحت فشار قرار گیرند، خم میشوند. اما اگر این فشار خیلی زیاد یا خیلی ناگهانی باشد، ممکن است استخوانها بشکنند….

لوزه وادنویید

لوزه وادنویید

لوزه وادنویید

عمل لوزه لوزه سوم درمان لوزه لوزه ها عفونت لوزه دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند از ورود میکروب میکروب ها به بدن از راه دهان جلو گیری میکنند لوزه کودکان بزرگ است اما با رشد آنها لوزههایشان کوچکتر می شود گاهی وقتها این اندام چرکین و دردناک می شوند نام این بیماری ورم لوزهورم لوزه است . لوزهها بخشی از سیستم دفاعی بدن و غدد لنفاوی هستند ولی در شرایطی مانند عفونتهای تنفسی مکرر و تورم بیش از اندازه لوزهها تا حدی که مانع تنفس شوند جراحی و برداشتن…

کاربرد اواع سرم

کاربرد اواع سرم

کاربرد اواع سرم

عکس سرم تاج سرم سرم دست سرم مو پشت سرم کاربرد انواع سرم : سرمها بر اساس ماده ی تشکیل دهنده به انواع زیر تقسیم می گردند >1-سرم نمکی :که شامل سرمهای زیر می باشد الف ) نرمال سالین یا نمکی ساده : 09/0% صورتی رنگ، 45/0% یاسی رنگ هاف سالین سدیم کلراید2 – رینگر زرد رنگ3 – رینگر لاکتات4 – سرم قندی یا دکستروز : شامل انواع 5%آبو…عکس سرم تاج سرم سرم دست سرم مو پشت سرم…

اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات تخصصی رشته پزشکی فردی که در معرض دود فرد سیگاری قرار میگیرد زایمان زودرس زودرسی ناخوشی، مرض مرگ و میر دوره سه ماهه جفتی وابسته به جفت جنین عمل یا کار معلول وغیر عادی ، عدم کار معلولی دارای دو شاخ یا زوائد شاخ مانند زهدان، بچه دان، رحم رنجورى( در اثر نرسیدن خوراک کافى ببدن) آنمی ، کم خونی ؛ کمبود هموگلوبین د رخون که بخاطر ناکافی بودن تعداد گلبولها، یا کمبود اینمواد در هر گلبول به وجود می آید پیش زادیپیش از تولد obstetric زایمانى complications…

البوم صوتی برای افزایش تمرکز حین کار

البوم صوتی برای افزایش تمرکز حین کار

البوم صوتی برای افزایش تمرکز حین کار

سلام!اگر شما هم مثل خیلی از ادم در حین انجام کار تمرکز ندارید پیشنهاد امروز مارو از دست ندید…
امروز البوم صوتی دکتر لی و دکتر بارتل رو براتون اماده کردم که بدون شک با گوش دادن به این موسیقی های شگفت انگیز تمرکز و توجه شما در حین کار تا100% افزایش پیدا میکنه…
فایل ها در تمامی دستگاه های پپلیر خانگی و غیره قابل پخش هستند.
کافیست در حین رانندگی یا در مسافتی که در راه منزل یا محل کار هستید و یا حتی در طول زمان مطالعه این موسیقی های لذت بخش رو با…

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی – جلد سوم – کاملا رنگی – ترجمه دكتر رضا محمدي

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی - جلد سوم - کاملا رنگی - ترجمه دكتر رضا محمدي

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی – جلد سوم – کاملا رنگی – ترجمه دكتر رضا محمدي

 
نسخه کامل
برای دانلود به وب سایت اصلی مراجعه نمایید
www.book.apfarsi.ir
نسخه فارسی ترجمه شده توسط دکتر رضا محمدی
تبدیل شده به پی دی اف با کیفیت فوق العاده
پی دی اف شده تمام رنگی با آخرین متد
تمام رنگی

نويسنده: مايكل ام.كاكس،ديويد ال.نلسون
مترجم: رضا محمدی
چاپ: دوم
ویرایش: پنجم
تعداد صفحه: 330
کتاب فوق هیچ محدودیتی در نصب نداردو میتوانید روی چندین سیستم نصب بفرمایید
 برای دانلود به وب سایت اصلی مراجعه نماییدwww.book.apfarsi.ir
کتاب فوق بصورت…

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی – جلد دوم – کاملا رنگی – ترجمه دكتر رضا محمدي

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی - جلد دوم - کاملا رنگی - ترجمه دكتر رضا محمدي

دانلود کتاب اصول بيوشيمي لنينجر فارسی – جلد دوم – کاملا رنگی – ترجمه دكتر رضا محمدي

نسخه کامل
برای دانلود به وب سایت اصلی مراجعه نماییدwww.book.apfarsi.ir
نسخه فارسی ترجمه شده توسط دکتر رضا محمدی
تبدیل شده به پی دی اف با کیفیت فوق العاده
پی دی اف شده تمام رنگی با آخرین متد
به صورت کاملا اختصاصی

نويسنده: مايكل ام.كاكس،ديويد ال.نلسون
مترجم: رضا محمدی
انتشارات: آییژ
فهرست مطالب:
فصل13: اصول بیوانرژتیک
فصل14: کلیولیز، کلوکونتوژنز و مسیر پنتوز فسفات
فصل15: اصول تنظیم متابولیک: گلوکز و کلیکوژن
فصل16: چرخه اسید سیتریک
فصل17:…

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان