درونیابی واندرمونده و رسم نمودار

درونیابی واندرمونده و رسم نمودار

درونیابی-واندرمونده-و-رسم-نمودار

M- فایل کد متلب درونیابی چندجمله ای به روش واندرمونده.
سپس به روش ضرب آشیانه ای، نقاط مدنظر کاربر را در درون یاب حساب کرده و نمودار درونیاب را رسم می کند.
دانلود فایل

فروش گلس به قیمت مناسب با ارسال رایگان